PGG: Są wyniki, będzie nagroda

Mar 01, 2017

3 marca (piątek) odbędą się rozmowy przedstawicieli strony społecznej i Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) w sprawie wysokości nagrody finansowej dla wszystkich pracowników PGG. - To efekt wspólnego stanowiska większości central związkowych z Polskiej Grupy Górniczej skierowanego do Zarządu w ubiegłym tygodniu - podkreśla przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG Sp. z o.o. Bogusław Hutek.

21 lutego dwanaście związków zawodowych z PGG zwróciło się do prezesa Zarządu Spółki Tomasza Rogali o informację na temat skutków połączenia KHW i PGG. Ponadto związkowcy zażądali: przedstawienia nowego biznesplanu dla PGG, przedstawienia uzgodnień z inwestorami na temat zapewnienia środków finansowych dla Grupy, gwarancji dalszego funkcjonowania wszystkich kopalń i zakładów PGG, gwarancji zatrudnienia dla wszystkich pracowników Spółki oraz renegocjacji porozumienia z 19 kwietnia 2016 r. w zakresie kwartalnego okresu oceny realizacji biznesplanu, możliwości kwartalnego przywracania zawieszonych świadczeń płacowych oraz wydłużenia okresu niezbędnego na opracowanie i wdrożenie nowego układu zbiorowego pracy.

Podczas rozmów prowadzonych 27 lutego Zarząd PGG zaproponował wypłatę bonusu, który ma być nagrodą wynikającą z poprawy wyników ekonomicznych Grupy.

- Padła nawet konkretna kwota, około 1200 złotych na pracownika, ale ostateczną wysokość nagrody i termin jej wypłaty będziemy negocjować dopiero w piątek - wyjaśnia Bogusław Hutek.

Przewodniczący zaznacza, że bonus nie ma nic wspólnego z nagrodą roczną czyli tak zwaną czternastką.

- W kwestii zabezpieczenia interesów załogi, jeśli chodzi o "czternastki" za pierwsze cztery miesiące 2016 roku, przyjęliśmy inną ścieżkę postępowania. Organizacje związkowe zdecydowały, że skorzystają z drogi sądowej. Jako że postępowanie sądowe wiąże się z kosztami, zapadła decyzja, aby pozwy składali pilotażowo pojedynczy pracownicy. Jeśli ta droga okaże się skuteczna, skorzystają z niej pozostali - tłumaczy.