Nowości

Rokowania w trybie sporu zbiorowego pomiędzy związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników…

W PGG bez zmian

Mar 26, 2018
378
Sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Koordynacyjne Zebranie Delegatów (ZKZD) NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy…
Komentując zgłoszony przez organizacje związkowe z Polskiej Grupy Górniczej SA…
Trzynaście organizacji związkowych reprezentujących załogę Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG)…