Nowości

21 kwietnia przedstawiciele środowisk obchodzących Barbórkę wyrazili poparcie dla wniosku…

Spór w JSW?

Kwi 20, 2018
1304
Reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW)…
Przeprowadzone 9 i 13 kwietnia dwie rundy mediacji nie wystarczyły,…
Walne Zebranie Delegatów (WZD) NSZZ "Solidarność" Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka"…