Członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" (ZOK) Kompanii Węglowej SA (KW) spotkali się 24 czerwca w Katowicach. Podczas zebrania podjęto uchwałę o zgłoszeniu kandydatów Związku do Rady Pracowników KW w nowej kadencji i omówiono niejasną sytuację pracowników kopalni "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych, którzy wciąż nie wiedzą na jakich zasadach ich zakład pracy zostanie przekazany przez KW koncernowi Tauron Polska Energia SA.

25 czerwca br. w Katowicach odbędzie się sprawozdawczo-wyborczy VI Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE). Delegaci ocenią sprawozdanie Rady SGiE z kadencji 2006-2010, a także dokonają wyboru przewodniczącego Rady SGiE, Rady SGiE oraz Komisji Rewizyjnej Sekretariatu na kolejną 4-letnią kadencję. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" zrzesza dziewięć sekcji branżowych Związku z sektora paliwowo-energetycznego.

Zakończyła się górnicza pikieta katowickiej siedziby Kompanii Węglowej SA (KW) w obronie KWK "Halemba-Wirek". Akcję zorganizowały organizacje związkowe działające w zagrożonej likwidacją kopalni przy czynnym wsparciu ze strony niemal 2 tysięcy pracowników innych kopalń Spółki. Podczas pikiety przedstawiciele organizacji związkowych złożyli na ręce Zarządu KW stanowisko związków zawodowych działających w rudzkiej kopalni, w którym odnoszą się do największych zagrożeń dla zakładu pracy.

W najbliższą środę, 23 czerwca, pod katowicką siedzibą Kompanii Węglowej SA (KW) przy ul. Powstańców odbędzie się pikieta w obronie kopalni "Halemba-Wirek". Jak informuje przewodniczący "Solidarności" w Ruchu "Halemba" Józef Kowalczyk, chodzi o obronę miejsca pracy 5 tysięcy ludzi. - W 2011 roku środki na inwestycje w KWK "Halemba-Wirek" mają być zmniejszone z planowanych 107 mln zł do około 41 mln zł - komentuje zaskakujące plany kierownictwa Kompanii Kowalczyk.

Reprezentatywne Porozumienie Związków Zawodowych JSW SA (RPZZ) otrzymało projekt zasadniczej części Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przygotowanego przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Przedstawiciele największych organizacji związkowych zrzeszonych w RPZZ mówią teraz wprost: celem wprowadzenia zaproponowanego przez Zarząd nowego układu zbiorowego jest doprowadzenie do prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej za wszelką cenę.

Witamy!

Maj 20, 2010
2442

Witamy Państwa w Solidarności Górniczej, oficjalnej stronie internetowej Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność". Za kilka dni zaczną się tutaj ukazywać najświeższe informacje na temat wszelkich działań podejmowanych przez Sekcję. Będziemy Państwa informować o negocjacjach prowadzonych przez przedstawicieli górniczej "Solidarności", decyzjach podejmowanych na zebraniach związkowych oraz imprezach i uroczystościach.