W związku z tegoroczną Barbórką, życzenia "bezpiecznej i dobrze opłacanej pracy", "powszechnego szacunku i dumy z wykonywanego zawodu" oraz "dobrych i skutecznych zarządów" firm złożył wszystkim górnikom przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. - Czeka nas ciężki i powolny proces uzdrawiania tego co PO-PSL doprowadziły do ruiny - napisał.

Tematem wiodącym listopadowego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza są zgubne konsekwencje tak zwanej polityki klimatycznej - rozpoczynający się paryski szczyt ONZ może bowiem zdecydować o kolejnym etapie prowadzonej już przez Unię Europejską "antywęglowej krucjaty". Ponadto analizujemy zarobki prezesów (spółek węglowych, spółek energetycznych, banków) i podsumowujemy najważniejsze wydarzenia w górnictwie węgla kamiennego na przestrzeni mijającego miesiąca. Zachęcamy do lektury.

(-)

Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli Prezydium Rady Społecznej Tauron Polska Energia (TPE) z kierownictwem całej grupy kapitałowej zakończyły się sukcesem. Jeszcze przed końcem listopada pracownicy spółek współtworzących TPE otrzymają jednorazową premię. Wysokość świadczenia w zakładach górniczych "Janina" i "Sobieski" (Tauron Wydobycie SA) wyniesie 850 złotych brutto. Co istotne, premia podwyższy bazę funduszu wynagrodzeń na rok 2016.

Około trzech tysięcy osób wzięło udział w jubileuszowej, XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. Pracownicy zakładów tworzących polski sektor wydobywczy co roku, pod koniec listopada, przybywają do Częstochowy, by przed zbliżającą się Barbórką wspólnie dziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę, zawierzając patronce Polski los całej branży. Organizatorem wydarzenia jest Sekretariat Górnictwa i Energetyki (SGiE) NSZZ "Solidarność".

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi pani premier Beaty Szydło (Prawo i Sprawiedliwość). "Za" głosowało 236 posłów, przeciw - 202, a 18 wstrzymało się od głosu. Podczas debaty nad wygłoszonym wcześniej exposé szefowa rządu podkreśliła, że priorytetem nowej władzy w odniesieniu do górnictwa będzie stabilizacja długoterminowej sytuacji spółek węglowych, za najistotniejszy problem uznała jednak zapewnienie bieżącej płynności spółkom, zwłaszcza wymienionej z nazwy Kompanii Węglowej SA.

W wygłoszonym na forum Sejmu exposé pani premier Beata Szydło (Prawo i Sprawiedliwość) bardzo ogólnie odniosła się do kwestii związanych z sytuacją sektora wydobywczego. Zapowiedziała, że rozwiązanie problemów górnictwa - "w porozumieniu z pracownikami" - będzie pierwszym zadaniem nowego ministra energii. Mówiła też o bezpieczeństwie energetycznym Polski oraz konieczności zachowania polskiego węgla jako źródła energii. Wystąpienie trwało nieco ponad godzinę.

Podczas spotkania przedstawicieli Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) i kompanijnych organizacji związkowych, do którego doszło 17 listopada, pracodawca zapewnił stronę społeczną, że "rozmowy na temat finansowania KW są na bardzo zaawansowanym etapie", a ich finalizacja umożliwi planową wypłatę wszystkich zobowiązań, w tym wynagrodzeń i nagrody barbórkowej.

Od bezprecedensowego zwycięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości (PiS) minął niemal miesiąc. Ugrupowanie, które jako pierwsze po 1989 roku uzyskało bezwzględną większość parlamentarną (235 posłów, 61 senatorów), zdążyło już stworzyć nowy rząd. My natomiast wracamy do wyników głosowania, by - zgodnie z naszą wieloletnią tradycją - przedstawić poziom poparcia dla PiS i Platformy Obywatelskiej (PO) wśród mieszkańców tak zwanych gmin górniczych.

22 listopada, w drugą niedzielę przed Barbórką, górnicy z całego kraju przybędą na Jasną Górę, by wspólnie dziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę, zawierzając patronce Polski górniczy stan. Tegoroczna pielgrzymka ma charakter jubileuszowy - pracownicy wszystkich gałęzi sektora wydobywczego wezmą w niej udział po raz dwudziesty piąty. Organizatorem wydarzenia jest Sekretariat Górnictwa i Energetyki (SGiE) NSZZ "Solidarność".

- Wygląda na to, że historia zatoczyła koło, bo osiem lat temu wiceminister Tchórzewski odbudowywał dialog społeczny po swoim poprzedniku, który ten dialog niemal pogrzebał - myślę tutaj o wiceministrze Pawle Poncyljuszu. Teraz będzie musiał wszystko powtórzyć. Mało tego, będzie musiał to zrobić bardzo szybko - powiedział przewodniczący górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik, komentując kandydaturę posła Krzysztofa Tchórzewskiego na ministra energetyki.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" zażądała odwołania Jarosława Zagórowskiego z Rady Dialogu Społecznego (RDS). Były prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) trafił do RDS jako przedstawiciel organizacji Pracodawcy RP. Według związkowców, "Jarosław Zagórowski dał się poznać jako człowiek, który całkowicie zniszczył dialog społeczny" w JSW. Wniosek o wycofanie kontrowersyjnej nominacji trafił na ręce szefa Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego.

Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) poinformował stronę społeczną, że posiada środki finansowe tylko na dwie kolejne wypłaty. W odpowiedzi związkowcy zażądali gwarancji wypłacenia wszystkich świadczeń pracowniczych, zgodnie ze styczniowym porozumieniem. Jeśli do 17 listopada gwarancji nie będzie, zapadną decyzje dotyczące dalszych działań protestacyjno-strajkowych.

- Już dawno należało połączyć spółki węglowe z energetycznymi, bo nie może być tak, że sprzedaż energii wytworzonej z węgla przynosi ogromne zyski wyłącznie spółkom energetycznym, a ze spółek węglowych Skarb Państwa wyciąga podatki w kwotach sięgających kilku miliardów złotych rocznie, nie dając niczego w zamian. To nieuczciwe - mówi wiceprzewodniczący "Solidarności" w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW) Piotr Bienek. Uważa, że bez połączenia z energetyką KHW nie przetrwa.

Prezydent Andrzej Duda powołał 59-osobową Radę Dialogu Społecznego (RDS). Przez najbliższy rok jej pracami pokieruje szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Instytucja ma zastąpić rozbitą działaniami ustępującego rządu Komisję Trójstronną do spraw Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS weszli dwaj przedstawiciele górniczej "Solidarności", członkowie Komisji Krajowej Związku: Henryk Nakonieczny oraz Waldemar Sopata. Z tym ostatnim rozmawiamy o kompetencjach Rady i rzeczywistej roli, jaką może odegrać.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" zaapelowała do wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego o niepodpisywanie projektów rozporządzeń w sprawie norm jakościowych paliw stałych i metod badania jakości paliw stałych. - Regulacje te (...) służą eliminacji węgla z ogrzewnictwa indywidualnego - czytamy w związkowym piśmie. Szacuje się, że wzrost ceny uzyskania energii cieplnej po wprowadzeniu przepisów wyniósłby około 40 procent.

Bogusław Hutek pokieruje Zakładową Organizacją Koordynacyjną (ZOK) NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) do 2018 roku. Poparło go 26 z 30 delegatów na wyborcze uzupełniające Zebranie Delegatów ZOK NSZZ "Solidarność" KW SA. Wybór nowego przewodniczącego stał się koniecznością po tym, jak zakład dotychczasowego szefa kompanijnej "Solidarności" - Jarosława Grzesika (KWK "Bobrek-Centrum") - przestał być oddziałem Kompanii Węglowej.

Kilkusetosobowa delegacja górników, hutników, kolejarzy, pracowników sektora zbrojeniowego i służby medycznej ze Śląska przyjechała do Warszawy, by głośno wyrazić swój sprzeciw wobec polityki rządu, który złamał podpisane w świetle fleszy porozumienie z 17 stycznia. Wbrew deklaracjom pani premier Ewy Kopacz, większość zapisów porozumienia wciąż pozostaje na papierze.

22 października w Warszawie odbędzie się organizowana przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego manifestacja górników, pracowników sektora zbrojeniowego oraz innych branż. Przyczyną protestu jest niewypełnienie zapisów porozumienia z 17 stycznia, za co odpowiada rząd. Równocześnie, na ulicach 100 miast, związkowcy rozdadzą ulotki informujące o innych niespełnionych obietnicach koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Należąca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) KWK "Brzeszcze" zostanie przejęta przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa Tauron za symboliczną złotówkę, a około 1,5 tysiąca pracowników zakładu zachowa dotychczas posiadane uprawnienia na zasadach przewidzianych w artykule 23.1 Kodeksu pracy. Przedstawiciele ośmiu zakładowych organizacji związkowych podpisali z kierownictwem Nowych Brzeszcz porozumienie określające warunki przejścia kopalni i załogi do nowego właściciela.

W październikowym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza podsumowujemy wielotysięczne manifestacje pracowników kopalń oburzonych postępowaniem gabinetu pani premier Ewy Kopacz, który złamał podpisane dziewięć miesięcy temu porozumienie. Piszemy też o niebezpiecznej dla Kompanii Węglowej SA ministerialnej propozycji "naprawy" Spółki poprzez jej przekazanie Towarzystwu Finansowemu "Silesia" i o nowych badaniach nad technikami zgazowania węgla. Zachęcamy do lektury.

(-)

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) zażądała wstrzymania działań prowadzących do powołania tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej na bazie Towarzystwa Finansowego (TF) "Silesia". Zdaniem związkowców tworzeniem firmy powinien się zająć już nowy rząd.

Cztery organizacje związkowe zrzeszające pracowników Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA poparły plan przejęcia Spółki przez koncern energetyczny Enea. Przypomnijmy, że 21 września Enea ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji LW "Bogdanka" SA. Koncern chce skupić do 66 procent udziałów w cenie 67,39 zł za akcję. Strona związkowa liczy, że przejście do Enei - właściciela elektrowni "Kozienice" - ustabilizuje sytuację kopalni na rozchwianym rynku węgla.

Około 3 tysięcy górników przyjechało do Rudy Śląskiej, by wziąć udział w manifestacji przeciwko polityce rządu wobec branży i regionu. Protest spowodowany złamaniem przez stronę rządową zawartego z centralami związkowymi styczniowego porozumienia połączył pracowników kopalń, mieszkańców miasta, samorządowców oraz polityków reprezentujących ugrupowania opozycyjne.

Akcja protestacyjna związana ze złamaniem przez rząd porozumienia podpisanego 17 stycznia 2015 roku będzie kontynuowana - zdecydował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Kolejna manifestacja górników i pracowników innych branż przejdzie ulicami Rudy Śląskiej już w najbliższy wtorek, 13 października.

Ulicami Brzeszcz przeszła niemal 10-tysięczna manifestacja górników oburzonych postępowaniem rządu, który złamał styczniowe porozumienie i nie doprowadził do powstania tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej oraz znalezienia inwestorów dla kopalń "Brzeszcze" i "Makoszowy" przed końcem września.

- Żadna z obietnic złożonych górnikom w ciągu 8 lat przez rząd Platformy Obywatelskiej nie została dotrzymana. Premier Donald Tusk i premier Ewa Kopacz łamali umowy pisemne i ustne. (...) Doprowadzili do najgorszego od 25 lat kryzysu w branży. (...) Nie wiadomo nawet, czy starczy na wypłaty w październiku! - alarmują autorzy specjalnego wydania Biuletynu Ulotnego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (BUM!). Publikujemy cyfrową wersję ulotki (plik PDF), która właśnie trafiła do kopalń.

(-)

Ukazał się nowy numer miesięcznika Solidarność Górnicza. Piszemy o ogłoszonej przez stronę związkową gotowości strajkowej w całym górnictwie po tym, jak rząd oszukał pracowników kopalń i złamał styczniowe porozumienie, nie realizując niemal żadnego z zawartych tam postanowień. Ponadto rozmawiamy z Piotrem Naimskim i Krzysztofem Tchórzewskim, politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy wkrótce mogą przejąć odpowiedzialność za polski sektor paliwowo-energetyczny. Zachęcamy do lektury.

(-)

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zdecydował o odwieszeniu czynnej akcji protestacyjno-strajkowej. 1 października we wszystkich kopalniach węgla kamiennego zacznie obowiązywać stan gotowości strajkowej, a 5 października górnicy przyjadą do Brzeszcz, gdzie odbędzie się demonstracja.

Związkowcy z KWK "Brzeszcze" zażądali od kierownictwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) natychmiastowego wstrzymania procedury zmierzającej do sprzedaży zakładu. Obawiają się, że kopalnię przejmie spółka RSG z udziałem FTF Columbus, podmiotu należącego do biznesmena Michała Sołowowa. - Propozycja złożona przez FTF Columbus mówi, że powinno u nas pozostać 750 pracowników, co jasno wskazuje na zamiar likwidacji KWK "Brzeszcze" - tłumaczy przewodniczący zakładowej "Solidarności" Stanisław Kłysz.

Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciech Kowalczyk poinformował organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej SA (KW), że tak zwana "nowa" Kompania Węglowa nie powstanie. Rozmowy z ministrem poprzedziło spotkanie przedstawicieli strony społecznej i Zarządu KW.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) wyraziła "stanowczy sprzeciw i oburzenie" w związku z informacją dotyczącą wszczęcia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko wiceprezesa do spraw restrukturyzacji i rozwoju. Związkowcy zażądali odstąpienia od decyzji o poszerzeniu składu Zarządu. Swoje stanowisko przekazali pani premier Ewie Kopacz, ministrowi skarbu Andrzejowi Czerwińskiemu i wiceministrowi skarbu Wojciechowi Kowalczykowi.

Reprezentatywne organizacje związkowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) skierowały do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 296 § 3 Kodeksu karnego przez byłych członków Zarządu: Jerzego Boreckiego, Grzegorza Czornika, Roberta Kozłowskiego i Jarosława Zagórowskiego. Twierdzą, że menedżerowie nadużyli swoich uprawnień, a ich działania spowodowały wyrządzenie znacznej szkody majątkowej JSW.

- Wiceprezes Walczak chciał nam dzisiaj przedstawić propozycje zmian w sposobie wypłaty tak zwanej czternastej pensji, co byłoby złamaniem paragrafu 2. porozumienia z 17 lipca bieżącego roku, zgodnie z którym rozmowy na ten temat mogą być podjęte dopiero po utworzeniu "nowej" Kompanii Węglowej - informuje Dariusz Kulpa z NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW). Związkowcy przerwali wystąpienie wiceprezesa, a samą inicjatywę uznali za prowokację i próbę wywołania sztucznego konfliktu.

Nieudolnie prowadzony proces tworzenia tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej, przeciągająca się sprawa sprzedaży należącej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA kopalni "Brzeszcze" i dramatyczna sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, którą "rzutem na taśmę" udało się uratować przed upadłością - te trzy tematy dominowały w ostatnich doniesieniach medialnych z branży wydobywczej. Tymczasem sytuacja Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) też jest niepewna, a obawy załóg - coraz większe.

Funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) reprezentatywne organizacje związkowe zawarły z Zarządem Spółki porozumienie, które pozwoli poprawić płynność finansową JSW w ciągu najbliższych trzech lat, odsuwając jednocześnie od firmy widmo ogłoszenia upadłości. Ceną jest czasowe ograniczenie świadczeń pracowniczych.

Przedstawiony przez Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) plan restrukturyzacji Spółki jest "nieczytelny i niekompletny", a przedstawione materiały "nie zawierają koniecznych informacji do wypracowania merytorycznego stanowiska" w sprawie kształtu "nowej" Kompanii Węglowej - piszą członkowie Rady Pracowników KW w wydanym stanowisku.

W związkowo-rządowym porozumieniu z 17 stycznia br. zapisano, że po przejściu procesu restrukturyzacyjnego KWK "Brzeszcze" opuści Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i do września zostanie przejęta przez potencjalnego inwestora. Póki co, panuje chaos informacyjny. Nieskuteczne próby pozyskania inwestora sprawiły, że SRK uruchomiła procedurę sprzedaży "Brzeszcz". Finalizacja transakcji ma nastąpić do 25 września. Zagmatwaną sytuację kopalni i załogi próbuje wyjaśnić zakładowa "Solidarność".

W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się obchody 35. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, które zagwarantowało górnikom m.in. wolne soboty i niedziele oraz zniesienie systemu czterobrygadowego (wymuszającego pracę przez 7 dni w tygodniu), przede wszystkim jednak przyczyniło się do legalizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Po raz pierwszy od 2009 roku uroczystości zaszczycił swoją obecnością urzędujący prezydent Polski.

- Zażądaliśmy natychmiastowego spotkania z Zarządem Spółki Restrukturyzacji Kopalń, aby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia na temat sytuacji, w jakiej znalazła się nasza kopalnia. Chcemy też spisania gwarancji pracowniczych i socjalnych, które powinny być uzgodnione, zanim zostanie podpisany jakikolwiek akt sprzedaży KWK "Brzeszcze" - powiedział przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Brzeszcze" Stanisław Kłysz po piątkowym zebraniu zakładowego sztabu protestacyjno-strajkowego.

- Opracowujemy plan awaryjny na wypadek sytuacji kryzysowej na Śląsku. (...) Obawiam się bowiem nagromadzenia problemów z uwagi na opieszałość obecnej ekipy rządzącej. Minęło już ponad siedem miesięcy od podpisania porozumień ze stroną społeczną, a większość spraw, które miały zostać rozwiązane, nie została nawet ruszona - mówi kandydatka Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera i posłanka tej partii pani Beata Szydło w rozmowie z Solidarnością Górniczą. Polecamy lekturę tego wywiadu.