Około 3 tysięcy górników przyjechało do Rudy Śląskiej, by wziąć udział w manifestacji przeciwko polityce rządu wobec branży i regionu. Protest spowodowany złamaniem przez stronę rządową zawartego z centralami związkowymi styczniowego porozumienia połączył pracowników kopalń, mieszkańców miasta, samorządowców oraz polityków reprezentujących ugrupowania opozycyjne.

Akcja protestacyjna związana ze złamaniem przez rząd porozumienia podpisanego 17 stycznia 2015 roku będzie kontynuowana - zdecydował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Kolejna manifestacja górników i pracowników innych branż przejdzie ulicami Rudy Śląskiej już w najbliższy wtorek, 13 października.

Ulicami Brzeszcz przeszła niemal 10-tysięczna manifestacja górników oburzonych postępowaniem rządu, który złamał styczniowe porozumienie i nie doprowadził do powstania tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej oraz znalezienia inwestorów dla kopalń "Brzeszcze" i "Makoszowy" przed końcem września.

- Żadna z obietnic złożonych górnikom w ciągu 8 lat przez rząd Platformy Obywatelskiej nie została dotrzymana. Premier Donald Tusk i premier Ewa Kopacz łamali umowy pisemne i ustne. (...) Doprowadzili do najgorszego od 25 lat kryzysu w branży. (...) Nie wiadomo nawet, czy starczy na wypłaty w październiku! - alarmują autorzy specjalnego wydania Biuletynu Ulotnego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (BUM!). Publikujemy cyfrową wersję ulotki (plik PDF), która właśnie trafiła do kopalń.

(-)

Ukazał się nowy numer miesięcznika Solidarność Górnicza. Piszemy o ogłoszonej przez stronę związkową gotowości strajkowej w całym górnictwie po tym, jak rząd oszukał pracowników kopalń i złamał styczniowe porozumienie, nie realizując niemal żadnego z zawartych tam postanowień. Ponadto rozmawiamy z Piotrem Naimskim i Krzysztofem Tchórzewskim, politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy wkrótce mogą przejąć odpowiedzialność za polski sektor paliwowo-energetyczny. Zachęcamy do lektury.

(-)

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zdecydował o odwieszeniu czynnej akcji protestacyjno-strajkowej. 1 października we wszystkich kopalniach węgla kamiennego zacznie obowiązywać stan gotowości strajkowej, a 5 października górnicy przyjadą do Brzeszcz, gdzie odbędzie się demonstracja.

Związkowcy z KWK "Brzeszcze" zażądali od kierownictwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) natychmiastowego wstrzymania procedury zmierzającej do sprzedaży zakładu. Obawiają się, że kopalnię przejmie spółka RSG z udziałem FTF Columbus, podmiotu należącego do biznesmena Michała Sołowowa. - Propozycja złożona przez FTF Columbus mówi, że powinno u nas pozostać 750 pracowników, co jasno wskazuje na zamiar likwidacji KWK "Brzeszcze" - tłumaczy przewodniczący zakładowej "Solidarności" Stanisław Kłysz.

Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciech Kowalczyk poinformował organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej SA (KW), że tak zwana "nowa" Kompania Węglowa nie powstanie. Rozmowy z ministrem poprzedziło spotkanie przedstawicieli strony społecznej i Zarządu KW.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) wyraziła "stanowczy sprzeciw i oburzenie" w związku z informacją dotyczącą wszczęcia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko wiceprezesa do spraw restrukturyzacji i rozwoju. Związkowcy zażądali odstąpienia od decyzji o poszerzeniu składu Zarządu. Swoje stanowisko przekazali pani premier Ewie Kopacz, ministrowi skarbu Andrzejowi Czerwińskiemu i wiceministrowi skarbu Wojciechowi Kowalczykowi.

Reprezentatywne organizacje związkowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) skierowały do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 296 § 3 Kodeksu karnego przez byłych członków Zarządu: Jerzego Boreckiego, Grzegorza Czornika, Roberta Kozłowskiego i Jarosława Zagórowskiego. Twierdzą, że menedżerowie nadużyli swoich uprawnień, a ich działania spowodowały wyrządzenie znacznej szkody majątkowej JSW.

- Wiceprezes Walczak chciał nam dzisiaj przedstawić propozycje zmian w sposobie wypłaty tak zwanej czternastej pensji, co byłoby złamaniem paragrafu 2. porozumienia z 17 lipca bieżącego roku, zgodnie z którym rozmowy na ten temat mogą być podjęte dopiero po utworzeniu "nowej" Kompanii Węglowej - informuje Dariusz Kulpa z NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW). Związkowcy przerwali wystąpienie wiceprezesa, a samą inicjatywę uznali za prowokację i próbę wywołania sztucznego konfliktu.

Nieudolnie prowadzony proces tworzenia tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej, przeciągająca się sprawa sprzedaży należącej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA kopalni "Brzeszcze" i dramatyczna sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, którą "rzutem na taśmę" udało się uratować przed upadłością - te trzy tematy dominowały w ostatnich doniesieniach medialnych z branży wydobywczej. Tymczasem sytuacja Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) też jest niepewna, a obawy załóg - coraz większe.

Funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) reprezentatywne organizacje związkowe zawarły z Zarządem Spółki porozumienie, które pozwoli poprawić płynność finansową JSW w ciągu najbliższych trzech lat, odsuwając jednocześnie od firmy widmo ogłoszenia upadłości. Ceną jest czasowe ograniczenie świadczeń pracowniczych.

Przedstawiony przez Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) plan restrukturyzacji Spółki jest "nieczytelny i niekompletny", a przedstawione materiały "nie zawierają koniecznych informacji do wypracowania merytorycznego stanowiska" w sprawie kształtu "nowej" Kompanii Węglowej - piszą członkowie Rady Pracowników KW w wydanym stanowisku.

W związkowo-rządowym porozumieniu z 17 stycznia br. zapisano, że po przejściu procesu restrukturyzacyjnego KWK "Brzeszcze" opuści Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i do września zostanie przejęta przez potencjalnego inwestora. Póki co, panuje chaos informacyjny. Nieskuteczne próby pozyskania inwestora sprawiły, że SRK uruchomiła procedurę sprzedaży "Brzeszcz". Finalizacja transakcji ma nastąpić do 25 września. Zagmatwaną sytuację kopalni i załogi próbuje wyjaśnić zakładowa "Solidarność".

W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się obchody 35. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, które zagwarantowało górnikom m.in. wolne soboty i niedziele oraz zniesienie systemu czterobrygadowego (wymuszającego pracę przez 7 dni w tygodniu), przede wszystkim jednak przyczyniło się do legalizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Po raz pierwszy od 2009 roku uroczystości zaszczycił swoją obecnością urzędujący prezydent Polski.

- Zażądaliśmy natychmiastowego spotkania z Zarządem Spółki Restrukturyzacji Kopalń, aby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia na temat sytuacji, w jakiej znalazła się nasza kopalnia. Chcemy też spisania gwarancji pracowniczych i socjalnych, które powinny być uzgodnione, zanim zostanie podpisany jakikolwiek akt sprzedaży KWK "Brzeszcze" - powiedział przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Brzeszcze" Stanisław Kłysz po piątkowym zebraniu zakładowego sztabu protestacyjno-strajkowego.

- Opracowujemy plan awaryjny na wypadek sytuacji kryzysowej na Śląsku. (...) Obawiam się bowiem nagromadzenia problemów z uwagi na opieszałość obecnej ekipy rządzącej. Minęło już ponad siedem miesięcy od podpisania porozumień ze stroną społeczną, a większość spraw, które miały zostać rozwiązane, nie została nawet ruszona - mówi kandydatka Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera i posłanka tej partii pani Beata Szydło w rozmowie z Solidarnością Górniczą. Polecamy lekturę tego wywiadu.

- Na sprzedaż kopalni "Brzeszcze" w sytuacji, gdy nie mamy wiedzy, na jakich zasadach miałoby do niej dojść, nie będzie naszej zgody. W związku z faktami upublicznionymi 27 sierpnia przez media, o kolejnej próbie zbycia zakładu przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, na godzinę 7. rano w piątek zwołaliśmy zebranie zakładowego sztabu protestacyjno-strajkowego, aby omówić dalsze działania - informuje przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Brzeszcze" Stanisław Kłysz.

Najnowszy numer miesięcznika Solidarność Górnicza poświęcamy konsekwencjom braku realizacji styczniowego - "gwarantowanego" ponoć przez rząd - porozumienia. Wśród górniczych załóg nie ma już chyba nikogo, kto byłby w stanie uwierzyć, że po siedmiomiesięcznym letargu odpowiedzialni za sektor nagle wezmą się do pracy i stworzą "nową" Kompanię Węglową przed 30 września. Piszemy też o niepokojących scenariuszach dla kopalni "Krupiński" i zagrożeniach wynikających z "ustawy antysmogowej".

(-)

O realizacji porozumienia kończącego styczniowy strajk pracowników Kompanii Węglowej SA, ostatnich ustaleniach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w sprawie planowanych akcji protestacyjnych i warunkach ewentualnego odstąpienia górniczych organizacji związkowych od zapowiadanych działań rozmawiamy z przewodniczącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Jarosławem Grzesikiem.

Żadnych rozmów z rządem, który nie realizuje zapisów porozumienia z 17 stycznia br., we wrześniu pogotowie protestacyjno-strajkowe i kampania informacyjna skierowana do mieszkańców Śląska, a miesiąc później - możliwa wizyta górników w Warszawie - takie założenia przyjął obradujący dziś w Katowicach Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Cztery organizacje związkowe funkcjonujące w Przedsiębiorstwie Górniczym (PG) "Silesia" Sp. z o.o. zaapelowały do polityków - m.in. prezydenta Andrzeja Dudy - o "podjęcie stosownych kroków, które kompleksowo uregulują obecną sytuację na rynku węglowym". Zdaniem związkowców pogarszająca się sytuacja "Silesii" jest konsekwencją błędnych decyzji rządu i niedopuszczalnych praktyk na polskim rynku węgla, w tym sprzedaży surowca poniżej kosztów wydobycia przez inne podmioty.

We wtorek zbierze się Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, aby omówić przebieg realizacji styczniowego porozumienia z rządem. - Deklarowane przez rząd terminy realizacji zapisów porozumienia nie są dotrzymywane. (...) Coraz powszechniejsze są głosy, że dłużej już czekać nie można i trzeba wznowić akcję protestacyjno-strajkową w górnictwie - mówi szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" i członek MKPS Dominik Kolorz.

Wobec informacji o zamiarze zbycia nieokreślonej części kopalni "Brzeszcze" w przetargu publicznym, co - zdaniem związkowców - byłoby sprzeczne z zapisami gwarantowanego przez rząd styczniowego porozumienia, Sztab Protestacyjno-Strajkowy KWK "Brzeszcze" zażądał natychmiastowego spotkania strony społecznej z Zarządem Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) przy udziale pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka.

ING Bank Śląski, który rok temu wykupił obligacje Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) o wartości bez odsetek wynoszącej 200 milionów złotych, zażądał od JSW wcześniejszego wykupu obligacji. Emisja papierów miała pomóc Spółce w zdobyciu środków na zakup KWK "Knurów-Szczygłowice". Teraz JSW ma problem. Do sprawy odniosła się Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Związkowy komentarz publikujemy w całości.

Związkowcy z Tauron Wydobycie SA i przedstawiciele kierownictwa firmy uzgodnili szczegóły Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) dla pracowników Spółki. - Mogą z niego skorzystać osoby, które nabędą uprawnienia emerytalne do 2019 roku - wyjaśnia przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Tauron Wydobycie SA Waldemar Sopata.

Koniec sporu zbiorowego w Lubelskim Węglu (LW) "Bogdanka" SA. Związkowcom i pracodawcy udało się porozumieć co do wszystkich kwestii stanowiących przedmiot sporu. Uzgodniono m.in., że od 1 sierpnia br. umowy pracowników zatrudnionych na czas określony będą "z urzędu" przedłużane, o ile osoby te nie otrzymają negatywnej opinii kierownika oddziału, a średnie miesięczne wynagrodzenie w LW "Bogdanka" SA za rok bieżący nie będzie niższe niż w roku 2013.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego (SKGWK) NSZZ "Solidarność" informuje, że 4 sierpnia br. (wtorek), w związku z trzecim etapem wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i planowanym zamknięciem części ulic na obszarze śródmieścia Katowic, biuro SKGWK będzie nieczynne. Tego dnia prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny pod numerem 782-982-033.

(-)

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWK "Brzeszcze" alarmuje: kończące strajk pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) styczniowe porozumienie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) ze stroną rządową nie jest realizowane. Górnicy wciąż nie wiedzą, kto już za kilka tygodni będzie właścicielem ich zakładu pracy.

W siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie Rady górniczej "Solidarności" z politykami Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Jego uczestnicy zainaugurowali prace nad strategią rozwoju polskiego górnictwa dla przyszłego rządu. O tym, że strategia zostanie opracowana przy udziale związkowców, zdecydowano tydzień temu, podczas spotkania szefów górniczych komisji zakładowych "Solidarności" z kandydatką PiS na premiera i posłanką tej partii panią Beatą Szydło.

Ukazało się lipcowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza. Tym razem analizujemy wady i zalety rządowego programu wsparcia przemysłu "Śląsk 2.0". Piszemy również m.in. o wciąż trwającym procesie tworzenia "nowej" Kompanii Węglowej (KW), pilotażowym wprowadzeniu sześciodniowego tygodnia pracy w należącej do "starej" KW kopalni "Rydułtowy-Anna" i pozytywnych efektach ostatnich rozmów strony związkowej z Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Zachęcamy do lektury.

(-)

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) podpisali porozumienie z Zarządem Spółki, zapewniając prawo do otrzymywania posiłków profilaktycznych wszystkim pracownikom JSW, których praca skutkuje wydatkiem energetycznym określonym przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zawarcie porozumienia poprzedziły badania wydatku u osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

Pracownicy Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA pikietowali siedzibę Zarządu Spółki, domagając się utrzymania miejsc pracy i poziomu płac z 2014 roku. Żądali ograniczenia zleceń dla firm zewnętrznych do prac specjalistycznych, których nie są w stanie wykonać pracownicy kopalni. Do akcji protestacyjnej zorganizowanej przez cztery zakładowe organizacje związkowe - w tym NSZZ "Solidarność" - przystąpiło około tysiąca osób. Od 15 czerwca w LW "Bogdanka" SA trwa spór zbiorowy.

- W końcu mamy dialog, a nie ciągły konflikt wywoływany przez pracodawcę - piszą związkowcy z NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). - Skończyliśmy prace nad zapisami nowego regulaminu pracy i ustaliliśmy listę stanowisk uprawnionych do bonów żywnościowych - informują. Polecamy lekturę tekstu podsumowującego efekty ostatnich rozmów przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki, którym od 27 kwietnia br. kieruje Edward Szlęk.

Dobiegło końca spotkanie przedstawicieli zakładowych struktur NSZZ "Solidarność" tworzących Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera i posłanką tej partii panią Beatą Szydło. Uzgodniono, że strategia rozwoju polskiego górnictwa dla przyszłego rządu zostanie opracowana przy udziale związkowców.

Trwają rozmowy dotyczące zasad wynagradzania pracowników kopalń Kompanii Węglowej SA (KW) po przejściu do tak zwanej "nowej" KW. W negocjacjach uczestniczą przedstawiciele organizacji związkowych i Zarządu Spółki. - Chodzi nam o gwarancję, że po utworzeniu "nowej" Kompanii pracownicy nie zostaną pozbawieni uprawnień wynikających z porozumień podpisanych w ramach "starej" KW - tłumaczy lider kompanijnych struktur NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek.

Korzystając z zaproszenia szefa Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Jarosława Grzesika, 20 lipca do Katowic przyjedzie kandydatka Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera i posłanka tej partii pani Beata Szydło. O godzinie 11., w siedzibie śląsko-dąbrowskiej "S", spotka się z przewodniczącymi komisji zakładowych tworzących górniczą "Solidarność".

Czwartkowe zebranie władz NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) poświęcone było szczegółom toczących się rozmów na temat zasad przechodzenia pracowników KW do tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej. W jego trakcie szef górniczej "S" Jarosław Grzesik skomentował przebieg spotkania przedstawicieli central związkowych z panią premier Ewą Kopacz.

Przedstawiciele organizacji związkowych działających w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW) spotkali się z Zarządem, aby omówić bieżącą sytuację Holdingu i perspektywy na najbliższą przyszłość. Obecnie KHW wdraża uzgodniony program naprawczy, jednak skuteczność tych działań weryfikuje rynek. - Oszczędzamy na czym się da, ale to i tak nie rekompensuje w całości strat wynikających z aktualnych cen węgla - mówi wicelider holdingowej "Solidarności" Piotr Bienek.