Cztery organizacje związkowe funkcjonujące w Przedsiębiorstwie Górniczym (PG) "Silesia" Sp. z o.o. zaapelowały do polityków - m.in. prezydenta Andrzeja Dudy - o "podjęcie stosownych kroków, które kompleksowo uregulują obecną sytuację na rynku węglowym". Zdaniem związkowców pogarszająca się sytuacja "Silesii" jest konsekwencją błędnych decyzji rządu i niedopuszczalnych praktyk na polskim rynku węgla, w tym sprzedaży surowca poniżej kosztów wydobycia przez inne podmioty.

We wtorek zbierze się Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, aby omówić przebieg realizacji styczniowego porozumienia z rządem. - Deklarowane przez rząd terminy realizacji zapisów porozumienia nie są dotrzymywane. (...) Coraz powszechniejsze są głosy, że dłużej już czekać nie można i trzeba wznowić akcję protestacyjno-strajkową w górnictwie - mówi szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" i członek MKPS Dominik Kolorz.

Wobec informacji o zamiarze zbycia nieokreślonej części kopalni "Brzeszcze" w przetargu publicznym, co - zdaniem związkowców - byłoby sprzeczne z zapisami gwarantowanego przez rząd styczniowego porozumienia, Sztab Protestacyjno-Strajkowy KWK "Brzeszcze" zażądał natychmiastowego spotkania strony społecznej z Zarządem Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) przy udziale pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka.

ING Bank Śląski, który rok temu wykupił obligacje Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) o wartości bez odsetek wynoszącej 200 milionów złotych, zażądał od JSW wcześniejszego wykupu obligacji. Emisja papierów miała pomóc Spółce w zdobyciu środków na zakup KWK "Knurów-Szczygłowice". Teraz JSW ma problem. Do sprawy odniosła się Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Związkowy komentarz publikujemy w całości.

Związkowcy z Tauron Wydobycie SA i przedstawiciele kierownictwa firmy uzgodnili szczegóły Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) dla pracowników Spółki. - Mogą z niego skorzystać osoby, które nabędą uprawnienia emerytalne do 2019 roku - wyjaśnia przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Tauron Wydobycie SA Waldemar Sopata.

Koniec sporu zbiorowego w Lubelskim Węglu (LW) "Bogdanka" SA. Związkowcom i pracodawcy udało się porozumieć co do wszystkich kwestii stanowiących przedmiot sporu. Uzgodniono m.in., że od 1 sierpnia br. umowy pracowników zatrudnionych na czas określony będą "z urzędu" przedłużane, o ile osoby te nie otrzymają negatywnej opinii kierownika oddziału, a średnie miesięczne wynagrodzenie w LW "Bogdanka" SA za rok bieżący nie będzie niższe niż w roku 2013.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego (SKGWK) NSZZ "Solidarność" informuje, że 4 sierpnia br. (wtorek), w związku z trzecim etapem wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i planowanym zamknięciem części ulic na obszarze śródmieścia Katowic, biuro SKGWK będzie nieczynne. Tego dnia prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny pod numerem 782-982-033.

(-)

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWK "Brzeszcze" alarmuje: kończące strajk pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) styczniowe porozumienie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) ze stroną rządową nie jest realizowane. Górnicy wciąż nie wiedzą, kto już za kilka tygodni będzie właścicielem ich zakładu pracy.

W siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie Rady górniczej "Solidarności" z politykami Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Jego uczestnicy zainaugurowali prace nad strategią rozwoju polskiego górnictwa dla przyszłego rządu. O tym, że strategia zostanie opracowana przy udziale związkowców, zdecydowano tydzień temu, podczas spotkania szefów górniczych komisji zakładowych "Solidarności" z kandydatką PiS na premiera i posłanką tej partii panią Beatą Szydło.

Ukazało się lipcowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza. Tym razem analizujemy wady i zalety rządowego programu wsparcia przemysłu "Śląsk 2.0". Piszemy również m.in. o wciąż trwającym procesie tworzenia "nowej" Kompanii Węglowej (KW), pilotażowym wprowadzeniu sześciodniowego tygodnia pracy w należącej do "starej" KW kopalni "Rydułtowy-Anna" i pozytywnych efektach ostatnich rozmów strony związkowej z Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Zachęcamy do lektury.

(-)

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) podpisali porozumienie z Zarządem Spółki, zapewniając prawo do otrzymywania posiłków profilaktycznych wszystkim pracownikom JSW, których praca skutkuje wydatkiem energetycznym określonym przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zawarcie porozumienia poprzedziły badania wydatku u osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

Pracownicy Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA pikietowali siedzibę Zarządu Spółki, domagając się utrzymania miejsc pracy i poziomu płac z 2014 roku. Żądali ograniczenia zleceń dla firm zewnętrznych do prac specjalistycznych, których nie są w stanie wykonać pracownicy kopalni. Do akcji protestacyjnej zorganizowanej przez cztery zakładowe organizacje związkowe - w tym NSZZ "Solidarność" - przystąpiło około tysiąca osób. Od 15 czerwca w LW "Bogdanka" SA trwa spór zbiorowy.

- W końcu mamy dialog, a nie ciągły konflikt wywoływany przez pracodawcę - piszą związkowcy z NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). - Skończyliśmy prace nad zapisami nowego regulaminu pracy i ustaliliśmy listę stanowisk uprawnionych do bonów żywnościowych - informują. Polecamy lekturę tekstu podsumowującego efekty ostatnich rozmów przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki, którym od 27 kwietnia br. kieruje Edward Szlęk.

Dobiegło końca spotkanie przedstawicieli zakładowych struktur NSZZ "Solidarność" tworzących Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera i posłanką tej partii panią Beatą Szydło. Uzgodniono, że strategia rozwoju polskiego górnictwa dla przyszłego rządu zostanie opracowana przy udziale związkowców.

Trwają rozmowy dotyczące zasad wynagradzania pracowników kopalń Kompanii Węglowej SA (KW) po przejściu do tak zwanej "nowej" KW. W negocjacjach uczestniczą przedstawiciele organizacji związkowych i Zarządu Spółki. - Chodzi nam o gwarancję, że po utworzeniu "nowej" Kompanii pracownicy nie zostaną pozbawieni uprawnień wynikających z porozumień podpisanych w ramach "starej" KW - tłumaczy lider kompanijnych struktur NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek.

Korzystając z zaproszenia szefa Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Jarosława Grzesika, 20 lipca do Katowic przyjedzie kandydatka Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera i posłanka tej partii pani Beata Szydło. O godzinie 11., w siedzibie śląsko-dąbrowskiej "S", spotka się z przewodniczącymi komisji zakładowych tworzących górniczą "Solidarność".

Czwartkowe zebranie władz NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) poświęcone było szczegółom toczących się rozmów na temat zasad przechodzenia pracowników KW do tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej. W jego trakcie szef górniczej "S" Jarosław Grzesik skomentował przebieg spotkania przedstawicieli central związkowych z panią premier Ewą Kopacz.

Przedstawiciele organizacji związkowych działających w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW) spotkali się z Zarządem, aby omówić bieżącą sytuację Holdingu i perspektywy na najbliższą przyszłość. Obecnie KHW wdraża uzgodniony program naprawczy, jednak skuteczność tych działań weryfikuje rynek. - Oszczędzamy na czym się da, ale to i tak nie rekompensuje w całości strat wynikających z aktualnych cen węgla - mówi wicelider holdingowej "Solidarności" Piotr Bienek.

Holender Johim Ariesen (Metec-TKH Cycling Team p/b Mantel) wygrał 26. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków. Pokonanie ponad 737-kilometrowego dystansu zajęło mu 16 godzin, 21 minut i 42 sekundy. 15 sekund do Ariesena stracił drugi w klasyfikacji generalnej Paweł Franczak (ActiveJet Team), a 21 sekund - trzeci w "generalce" Ukrainiec Witalij Buc (Kolss BDC Team). Rywalizacja trwała od 1 do 4 lipca - rozpoczęła się w Lublinie, zakończyła w Łodzi.

Wobec informacji na temat zmiany koncepcji powołania tak zwanej Nowej Kompanii Węglowej i braku realizacji innych elementów porozumienia z 17 stycznia br., górnicza "Solidarność" zwróciła się do ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego i pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka o spotkanie w trybie pilnym.

17 czerwca, w obecności członków Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW), zebrała się Rada Pracowników KW III kadencji, której skład wybrali sami pracownicy podczas wyborów przeprowadzonych 27 maja. Członkowie Rady powołali jej prezydium: przewodniczącym został Dariusz Potyrała, wiceprzewodniczącymi - Bogusław Hutek i Jerzy Demski, a sekretarzem - Krzysztof Stanisławski. Korzystając z obecności przedstawicieli Zarządu KW, Rada ustaliła zasady współpracy z pracodawcą.

Ratownicy prowadzący akcję ratowniczą w KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" odnaleźli ciała obydwu górników, którzy po poważnym tąpnięciu z 18 kwietnia nie wyjechali na powierzchnię. Wciąż jednak przeciskają się przez zawalone wyrobisko, by do nich dotrzeć. Przypomnijmy, że podczas najdłuższej powojennej akcji ratowniczej w polskim górnictwie wykonano m.in. ponad kilometrowy odwiert, opuszczając kamerę w rejon miejsca, gdzie po raz ostatni mogli przebywać zaginieni pracownicy.

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz po raz kolejny skrytykował tak zwaną politykę klimatyczną Unii Europejskiej (UE) w kontekście słów o nieuchronnej dekarbonizacji gospodarki UE, które padły z ust wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) i komisarza do spraw unii energetycznej Maroša Šefčoviča oraz komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguela Ariasa Cañete'a. W tej sprawie skierował list do obydwu urzędników.

Pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wybrali 7-osobową Radę Pracowników III kadencji. Największą liczbę głosów w drugiej turze wyborów do tego gremium otrzymali kandydaci z listy wystawionej przez reprezentatywne organizacje związkowe: Jerzy Demski, Bogusław Hutek, Dariusz Potyrała, Jerzy Sawczuk, Przemysław Skupin, Krzysztof Stanisławski i Waldemar Stelmach. Frekwencja wyniosła 22,69 procent. Pierwsze zebranie nowej Rady odbędzie się najprawdopodobniej 17 czerwca.

Organizacje związkowe z Kompanii Węglowej SA (KW) zaprotestowały przeciwko podjętej przez Zarząd próbie narzucenia załodze Kodeksu Etyki KW. Pracowników zmusza się do podpisywania oświadczeń o jego przyjęciu. Zdaniem związkowców Kodeks jest mało przejrzysty i może postawić pracownika w niekorzystnej sytuacji wobec pracodawcy. Podczas spotkania ze stroną społeczną prezes Zarządu KW Krzysztof Sędzikowski zapewnił, że pracownicy nie mają obowiązku podpisywania się pod Kodeksem.

Komisje zakładowe NSZZ "Solidarność" zrzeszające pracowników KWK "Bobrek" i KWK "Piekary" utworzyły Zakładową Organizację Koordynacyjną (ZOK) NSZZ "S" Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Szefem nowej struktury związkowej, obejmującej swym zasięgiem całą firmę, został Jarosław Grzesik (przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" KWK "Bobrek-Centrum"), a jego zastępcą - Krzysztof Duda (przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" KWK "Piekary").

- Nasza batalia o rozsądną politykę klimatyczną Unii Europejskiej przynosi rezultaty. Rozpoczynaliśmy ją jako "Solidarność" i wtedy byliśmy sami, później przystąpiły do nas inne związki zawodowe, a dzisiaj są z nami naukowcy, którzy potwierdzają to, o czym my mówiliśmy wiele lat temu - komentuje przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (SGiE) "S" Kazimierz Grajcarek, podsumowując zorganizowaną przez Komisję Krajową Związku konferencję "Polityka klimatyczna - próba oceny. Co dalej?".

Renegocjujmy ten Pakiet!

Cze 01, 2015
1119

"Czy Polska ma szanse, aby ograniczyć negatywny wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na polski przemysł i polską gospodarkę?", "Czy Polska może zostać wyłączona z rygorów tej unijnej polityki?" i "Czy Polska jest w stanie opracować i wdrożyć politykę energetyczną i klimatyczną dostosowaną do własnych warunków i możliwości?" - na te pytania szukali odpowiedzi politycy, naukowcy, pracodawcy i związkowcy podczas konferencji zorganizowanej w Katowicach przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność".

O uporządkowanie zasad wewnętrznej konkurencji między podmiotami działającymi w górnictwie zaapelowali przewodniczący czterech regionów związkowych NSZZ "Solidarność", kierując specjalne pismo na ręce pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka.

Przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zapowiedział, że Związek będzie pilnował realizacji "umowy programowej", jaką zawarł z Andrzejem Dudą jeszcze jako kandydatem na prezydenta. - Będziemy pilnować, czy faktycznie Andrzej Duda będzie się wywiązywał z zawartej z nami umowy - stwierdził podczas wizyty w Poznaniu, gdzie spotkał się z regionalnymi działaczami "S" i powołanym przez KK Zespołem do spraw Rozwoju Przemysłu.

Popierany przez NSZZ "Solidarność" kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (Prawo i Sprawiedliwość) zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich, uzyskując poparcie 51,55 procent głosujących. Jego rywal, urzędujący prezydent Bronisław Komorowski (wywodzący się z Platformy Obywatelskiej), otrzymał 48,45 procent głosów. Frekwencja wyniosła 55,34 procent. Mieszkańcy większości "gmin górniczych" poparli Andrzeja Dudę.

- Nie ma zgody na zamykanie polskich kopalń. Polski przemysł wydobywczy i energetyczny trzeba unowocześniać, wdrażać nowe technologie, chociażby spalania węgla czy jego przetwarzania. To jest droga, którą musimy podążać - powiedział Andrzej Duda, kandydat na prezydenta popierany przez NSZZ "Solidarność", podczas wizyty w Rudzie Śląskiej. Zaznaczył, że Polska posiada 90 procent europejskich złóż węgla, które będzie można eksploatować jeszcze przez ponad 200 lat.

27 maja (środa) pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wezmą udział w drugiej - i ostatniej - turze wyborów do Rady Pracowników KW III kadencji. Przypomnijmy, że pierwsza tura, która odbyła się 22 kwietnia, została unieważniona, bo do urn poszło mniej niż 50 procent uprawnionych. "Dogrywka" - z mocy ustawy - będzie uznana za ważną bez względu na frekwencję.

W majowym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza sporo miejsca poświęcamy wyborom prezydenckim. Całkowicie różne podejście kandydatów do tematyki górniczej sprawia, że wynik głosowania będzie miał decydujące znaczenie dla przyszłości polskiego sektora wydobywczego. Ponadto omawiamy problemy wynikające z trwającego procesu restrukturyzacyjnego Kompanii Węglowej SA i przypominamy o trwającej nieprzerwanie od 18 kwietnia akcji ratunkowej w KWK "Wujek" Ruch "Śląsk".

(-)

4 maja kopalnia "Brzeszcze" przestała być oddziałem Kompanii Węglowej SA (KW) i trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). O tym, kiedy - zgodnie z zapisami styczniowego porozumienia kończącego strajk w KW - zostanie przejęta przez koncern Tauron, zdecydują kolejne tygodnie. Związkowcy zauważają jednak, że rozmowy na temat przejęcia "Brzeszcz" przez Tauron idą "jak po grudzie", co już dziś niepokoi załogę gotową do walki o przyszłość zakładu.

Przedstawiciele górniczych organizacji związkowych i zarządów spółek węglowych spotkali się w Katowicach z pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciechem Kowalczykiem. Głównym tematem rozmów był stopień realizacji zapisów styczniowego porozumienia, które kończyło strajk pracowników kopalń Kompanii Węglowej SA (KW).

O możliwościach ograniczenia zgubnego wpływu tak zwanej polityki klimatycznej Unii Europejskiej na polską gospodarkę, koncepcjach stworzenia polityki energetycznej i klimatycznej dostosowanej do polskich warunków i innych problemach będących pokłosiem "walki z ocieplaniem się klimatu" porozmawiają 29 maja w Katowicach uczestnicy organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" konferencji "Polityka klimatyczna - próba oceny. Co dalej?". Do dyskusji zaproszono polityków i naukowców.

Popierany przez NSZZ "Solidarność" kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Katowice, gdzie spotkał się z przewodniczącymi: "S" - Piotrem Dudą i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) - Janem Guzem. Podczas konferencji prasowej zapowiedział, że jako prezydent skupi się na podwyższeniu jakości stopy życiowej polskich rodzin. - Nie da się tego osiągnąć bez szerokiego porozumienia społecznego - podkreślił.

Polityka sprzedaży węgla poniżej kosztów produkcji przez Kompanię Węglową SA (KW) budzi coraz szerszy sprzeciw w środowisku górniczym. Pracodawców popierają związkowcy. Wskazują, że Kompania destabilizuje rynek, przyczyniając się do pogorszenia kondycji innych spółek węglowych. O konsekwencjach decyzji podjętych przez Zarząd KW dla Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) "Silesia" Sp. z o.o. i całej branży rozmawiamy z Dariuszem Dudkiem, przewodniczącym "Solidarności" w czechowickiej kopalni.

- Najbliższe wybory (...) to tak naprawdę spóźnione referendum emerytalne, którego przeprowadzenie zablokowała nam koalicja PO-PSL. Więcej - te i przyszłe wybory parlamentarne zdecydują, czy uda się odwrócić cały szereg antypracowniczych i antyspołecznych decyzji podjętych przez PO i PSL z Donaldem Tuskiem, Ewą Kopacz i Bronisławem Komorowskim na czele - napisał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w apelu do członków i sympatyków Związku.