Dobiegło końca spotkanie przedstawicieli zakładowych struktur NSZZ "Solidarność" tworzących Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera i posłanką tej partii panią Beatą Szydło. Uzgodniono, że strategia rozwoju polskiego górnictwa dla przyszłego rządu zostanie opracowana przy udziale związkowców.

Trwają rozmowy dotyczące zasad wynagradzania pracowników kopalń Kompanii Węglowej SA (KW) po przejściu do tak zwanej "nowej" KW. W negocjacjach uczestniczą przedstawiciele organizacji związkowych i Zarządu Spółki. - Chodzi nam o gwarancję, że po utworzeniu "nowej" Kompanii pracownicy nie zostaną pozbawieni uprawnień wynikających z porozumień podpisanych w ramach "starej" KW - tłumaczy lider kompanijnych struktur NSZZ "Solidarność" Bogusław Hutek.

Korzystając z zaproszenia szefa Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Jarosława Grzesika, 20 lipca do Katowic przyjedzie kandydatka Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na premiera i posłanka tej partii pani Beata Szydło. O godzinie 11., w siedzibie śląsko-dąbrowskiej "S", spotka się z przewodniczącymi komisji zakładowych tworzących górniczą "Solidarność".

Czwartkowe zebranie władz NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) poświęcone było szczegółom toczących się rozmów na temat zasad przechodzenia pracowników KW do tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej. W jego trakcie szef górniczej "S" Jarosław Grzesik skomentował przebieg spotkania przedstawicieli central związkowych z panią premier Ewą Kopacz.

Przedstawiciele organizacji związkowych działających w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW) spotkali się z Zarządem, aby omówić bieżącą sytuację Holdingu i perspektywy na najbliższą przyszłość. Obecnie KHW wdraża uzgodniony program naprawczy, jednak skuteczność tych działań weryfikuje rynek. - Oszczędzamy na czym się da, ale to i tak nie rekompensuje w całości strat wynikających z aktualnych cen węgla - mówi wicelider holdingowej "Solidarności" Piotr Bienek.

Holender Johim Ariesen (Metec-TKH Cycling Team p/b Mantel) wygrał 26. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków. Pokonanie ponad 737-kilometrowego dystansu zajęło mu 16 godzin, 21 minut i 42 sekundy. 15 sekund do Ariesena stracił drugi w klasyfikacji generalnej Paweł Franczak (ActiveJet Team), a 21 sekund - trzeci w "generalce" Ukrainiec Witalij Buc (Kolss BDC Team). Rywalizacja trwała od 1 do 4 lipca - rozpoczęła się w Lublinie, zakończyła w Łodzi.

Wobec informacji na temat zmiany koncepcji powołania tak zwanej Nowej Kompanii Węglowej i braku realizacji innych elementów porozumienia z 17 stycznia br., górnicza "Solidarność" zwróciła się do ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego i pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka o spotkanie w trybie pilnym.

17 czerwca, w obecności członków Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW), zebrała się Rada Pracowników KW III kadencji, której skład wybrali sami pracownicy podczas wyborów przeprowadzonych 27 maja. Członkowie Rady powołali jej prezydium: przewodniczącym został Dariusz Potyrała, wiceprzewodniczącymi - Bogusław Hutek i Jerzy Demski, a sekretarzem - Krzysztof Stanisławski. Korzystając z obecności przedstawicieli Zarządu KW, Rada ustaliła zasady współpracy z pracodawcą.

Ratownicy prowadzący akcję ratowniczą w KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" odnaleźli ciała obydwu górników, którzy po poważnym tąpnięciu z 18 kwietnia nie wyjechali na powierzchnię. Wciąż jednak przeciskają się przez zawalone wyrobisko, by do nich dotrzeć. Przypomnijmy, że podczas najdłuższej powojennej akcji ratowniczej w polskim górnictwie wykonano m.in. ponad kilometrowy odwiert, opuszczając kamerę w rejon miejsca, gdzie po raz ostatni mogli przebywać zaginieni pracownicy.

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz po raz kolejny skrytykował tak zwaną politykę klimatyczną Unii Europejskiej (UE) w kontekście słów o nieuchronnej dekarbonizacji gospodarki UE, które padły z ust wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) i komisarza do spraw unii energetycznej Maroša Šefčoviča oraz komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguela Ariasa Cañete'a. W tej sprawie skierował list do obydwu urzędników.

Pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wybrali 7-osobową Radę Pracowników III kadencji. Największą liczbę głosów w drugiej turze wyborów do tego gremium otrzymali kandydaci z listy wystawionej przez reprezentatywne organizacje związkowe: Jerzy Demski, Bogusław Hutek, Dariusz Potyrała, Jerzy Sawczuk, Przemysław Skupin, Krzysztof Stanisławski i Waldemar Stelmach. Frekwencja wyniosła 22,69 procent. Pierwsze zebranie nowej Rady odbędzie się najprawdopodobniej 17 czerwca.

Organizacje związkowe z Kompanii Węglowej SA (KW) zaprotestowały przeciwko podjętej przez Zarząd próbie narzucenia załodze Kodeksu Etyki KW. Pracowników zmusza się do podpisywania oświadczeń o jego przyjęciu. Zdaniem związkowców Kodeks jest mało przejrzysty i może postawić pracownika w niekorzystnej sytuacji wobec pracodawcy. Podczas spotkania ze stroną społeczną prezes Zarządu KW Krzysztof Sędzikowski zapewnił, że pracownicy nie mają obowiązku podpisywania się pod Kodeksem.

Komisje zakładowe NSZZ "Solidarność" zrzeszające pracowników KWK "Bobrek" i KWK "Piekary" utworzyły Zakładową Organizację Koordynacyjną (ZOK) NSZZ "S" Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Szefem nowej struktury związkowej, obejmującej swym zasięgiem całą firmę, został Jarosław Grzesik (przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" KWK "Bobrek-Centrum"), a jego zastępcą - Krzysztof Duda (przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" KWK "Piekary").

- Nasza batalia o rozsądną politykę klimatyczną Unii Europejskiej przynosi rezultaty. Rozpoczynaliśmy ją jako "Solidarność" i wtedy byliśmy sami, później przystąpiły do nas inne związki zawodowe, a dzisiaj są z nami naukowcy, którzy potwierdzają to, o czym my mówiliśmy wiele lat temu - komentuje przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (SGiE) "S" Kazimierz Grajcarek, podsumowując zorganizowaną przez Komisję Krajową Związku konferencję "Polityka klimatyczna - próba oceny. Co dalej?".

Renegocjujmy ten Pakiet!

Cze 01, 2015
1102

"Czy Polska ma szanse, aby ograniczyć negatywny wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na polski przemysł i polską gospodarkę?", "Czy Polska może zostać wyłączona z rygorów tej unijnej polityki?" i "Czy Polska jest w stanie opracować i wdrożyć politykę energetyczną i klimatyczną dostosowaną do własnych warunków i możliwości?" - na te pytania szukali odpowiedzi politycy, naukowcy, pracodawcy i związkowcy podczas konferencji zorganizowanej w Katowicach przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność".

O uporządkowanie zasad wewnętrznej konkurencji między podmiotami działającymi w górnictwie zaapelowali przewodniczący czterech regionów związkowych NSZZ "Solidarność", kierując specjalne pismo na ręce pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka.

Przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zapowiedział, że Związek będzie pilnował realizacji "umowy programowej", jaką zawarł z Andrzejem Dudą jeszcze jako kandydatem na prezydenta. - Będziemy pilnować, czy faktycznie Andrzej Duda będzie się wywiązywał z zawartej z nami umowy - stwierdził podczas wizyty w Poznaniu, gdzie spotkał się z regionalnymi działaczami "S" i powołanym przez KK Zespołem do spraw Rozwoju Przemysłu.

Popierany przez NSZZ "Solidarność" kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (Prawo i Sprawiedliwość) zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich, uzyskując poparcie 51,55 procent głosujących. Jego rywal, urzędujący prezydent Bronisław Komorowski (wywodzący się z Platformy Obywatelskiej), otrzymał 48,45 procent głosów. Frekwencja wyniosła 55,34 procent. Mieszkańcy większości "gmin górniczych" poparli Andrzeja Dudę.

- Nie ma zgody na zamykanie polskich kopalń. Polski przemysł wydobywczy i energetyczny trzeba unowocześniać, wdrażać nowe technologie, chociażby spalania węgla czy jego przetwarzania. To jest droga, którą musimy podążać - powiedział Andrzej Duda, kandydat na prezydenta popierany przez NSZZ "Solidarność", podczas wizyty w Rudzie Śląskiej. Zaznaczył, że Polska posiada 90 procent europejskich złóż węgla, które będzie można eksploatować jeszcze przez ponad 200 lat.

27 maja (środa) pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wezmą udział w drugiej - i ostatniej - turze wyborów do Rady Pracowników KW III kadencji. Przypomnijmy, że pierwsza tura, która odbyła się 22 kwietnia, została unieważniona, bo do urn poszło mniej niż 50 procent uprawnionych. "Dogrywka" - z mocy ustawy - będzie uznana za ważną bez względu na frekwencję.

W majowym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza sporo miejsca poświęcamy wyborom prezydenckim. Całkowicie różne podejście kandydatów do tematyki górniczej sprawia, że wynik głosowania będzie miał decydujące znaczenie dla przyszłości polskiego sektora wydobywczego. Ponadto omawiamy problemy wynikające z trwającego procesu restrukturyzacyjnego Kompanii Węglowej SA i przypominamy o trwającej nieprzerwanie od 18 kwietnia akcji ratunkowej w KWK "Wujek" Ruch "Śląsk".

(-)

4 maja kopalnia "Brzeszcze" przestała być oddziałem Kompanii Węglowej SA (KW) i trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). O tym, kiedy - zgodnie z zapisami styczniowego porozumienia kończącego strajk w KW - zostanie przejęta przez koncern Tauron, zdecydują kolejne tygodnie. Związkowcy zauważają jednak, że rozmowy na temat przejęcia "Brzeszcz" przez Tauron idą "jak po grudzie", co już dziś niepokoi załogę gotową do walki o przyszłość zakładu.

Przedstawiciele górniczych organizacji związkowych i zarządów spółek węglowych spotkali się w Katowicach z pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciechem Kowalczykiem. Głównym tematem rozmów był stopień realizacji zapisów styczniowego porozumienia, które kończyło strajk pracowników kopalń Kompanii Węglowej SA (KW).

O możliwościach ograniczenia zgubnego wpływu tak zwanej polityki klimatycznej Unii Europejskiej na polską gospodarkę, koncepcjach stworzenia polityki energetycznej i klimatycznej dostosowanej do polskich warunków i innych problemach będących pokłosiem "walki z ocieplaniem się klimatu" porozmawiają 29 maja w Katowicach uczestnicy organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" konferencji "Polityka klimatyczna - próba oceny. Co dalej?". Do dyskusji zaproszono polityków i naukowców.

Popierany przez NSZZ "Solidarność" kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Katowice, gdzie spotkał się z przewodniczącymi: "S" - Piotrem Dudą i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) - Janem Guzem. Podczas konferencji prasowej zapowiedział, że jako prezydent skupi się na podwyższeniu jakości stopy życiowej polskich rodzin. - Nie da się tego osiągnąć bez szerokiego porozumienia społecznego - podkreślił.

Polityka sprzedaży węgla poniżej kosztów produkcji przez Kompanię Węglową SA (KW) budzi coraz szerszy sprzeciw w środowisku górniczym. Pracodawców popierają związkowcy. Wskazują, że Kompania destabilizuje rynek, przyczyniając się do pogorszenia kondycji innych spółek węglowych. O konsekwencjach decyzji podjętych przez Zarząd KW dla Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) "Silesia" Sp. z o.o. i całej branży rozmawiamy z Dariuszem Dudkiem, przewodniczącym "Solidarności" w czechowickiej kopalni.

- Najbliższe wybory (...) to tak naprawdę spóźnione referendum emerytalne, którego przeprowadzenie zablokowała nam koalicja PO-PSL. Więcej - te i przyszłe wybory parlamentarne zdecydują, czy uda się odwrócić cały szereg antypracowniczych i antyspołecznych decyzji podjętych przez PO i PSL z Donaldem Tuskiem, Ewą Kopacz i Bronisławem Komorowskim na czele - napisał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w apelu do członków i sympatyków Związku.

- Stałe dostawy energii, niezagrożone przez nikogo niechętnego Polsce, są dla bezpieczeństwa naszego kraju tak samo ważne jak sprawna armia. Polska jest w tej szczęśliwej sytuacji, że dysponuje złożami węgla, które mogą być źródłem energii przez wiele kolejnych dziesięcioleci - mówi Andrzej Duda, popierany przez NSZZ "Solidarność" kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w rozmowie z miesięcznikiem Solidarność Górnicza. Polecamy lekturę tego wywiadu.

Przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w imieniu całej KK podpisał "umowę programową" z kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Dokument zobowiązuje kandydata m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy. Zawarcie "umowy" jest jednoznaczne z udzieleniem oficjalnego poparcia kandydaturze Andrzeja Dudy przez największy polski związek zawodowy.

- Manifestacja w obronie miejsc pracy (...) została odwołana w związku z osiągniętym porozumieniem z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. - poinformowała "Solidarność" z należącego do Kompanii Węglowej SA (KW) Konsorcjum Ochrony Kopalń (KOK) Sp. z o.o. Związkowcy wynegocjowali gwarancje zatrudnienia dla pracowników i odstąpienie pracodawcy od polityki wypowiadania im umów o pracę.

Przedstawicielom związków zawodowych i Zarządu Konsorcjum Ochrony Kopalń (KOK) Sp. z o.o. nie udało się porozumieć co do zmiany polityki prowadzonej przez pracodawcę, który systematycznie wypowiada kolejnym pracownikom umowy o pracę, zastępując je umowami-zleceniami. 6 maja, między godziną 10. a 12., w Katowicach odbędzie się manifestacja niezadowolonych pracowników KOK.

22 kwietnia pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wybierali Radę Pracowników III kadencji. Głosowanie jest jednak nieważne, bo frekwencja nie osiągnęła wymaganych 50 procent. Druga tura wyborów odbędzie się pod koniec maja. Zgodnie z ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, wynik "dogrywki" będzie ważny niezależnie od frekwencji.

W kwietniowym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza analizujemy przyszłość sektora wydobywczego wobec niekorzystnych dla węgla decyzji światowych i europejskich instytucji finansowych, piszemy o szczegółach trwającego procesu restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA i rozmawiamy z Andrzejem Dudą (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Pawłem Kukizem (bezpartyjny) - kandydatami na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zbliżających się wyborach. Zachęcamy do lektury.

(-)

Konflikt załogi należącego do Kompanii Węglowej SA (KW) Konsorcjum Ochrony Kopalń (KOK) Sp. z o.o. z pracodawcą, który od początku roku systematycznie wypowiada pracownikom umowy o pracę i zastępuje je umowami-zleceniami, osiągnął swoje apogeum. Kolejnym etapem sporu może być otwarty protest. Rozmowy ostatniej szansy zaplanowano na najbliższy wtorek. O szczegóły sytuacji w KOK spytaliśmy Wiesława Różańskiego, przewodniczącego zakładowej "Solidarności".

Zakończyły się wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA III kadencji. Komisja Wyborcza Spółki ogłosi ich wyniki po upływie trzech dni i rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych (prawdopodobnie w poniedziałek). Jeśli frekwencja okaże się niższa od wymaganych 50 procent, wybory będą nieważne. Wtedy, po 30 dniach od dnia wyborów, dojdzie do drugiej tury głosowania.

(-)

Wśród załogi Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA pojawiły się plotki o możliwych zwolnieniach grupowych w związku z nie najlepszą sytuacją na rynku węgla. Po spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych i Zarządu Spółki sprawa częściowo się wyjaśniła. W wyniku rozmów związkowcom udało się ustalić, że na dzień dzisiejszy Zarząd nie przewiduje radykalnych zmian poziomu zatrudnienia. Na bieżąco natomiast prowadzona jest weryfikacja pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy na czas określony.

- Całym sensem istnienia Rady jest to, by po wyborze jej członkowie współpracowali ze związkami zawodowymi, skutecznie wykorzystując pozyskane informacje w interesie pracowników - mówi Waldemar Stelmach, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Chwałowice" i kandydat do Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) III kadencji ze wspólnej listy reprezentatywnych organizacji związkowych. 7-osobową Radę wybiorą sami pracownicy już 22 kwietnia.

Dwanaście związków zawodowych działających na szczeblu całej Kompanii Węglowej SA (KW) poparło wspólną listę kandydatów reprezentatywnych organizacji związkowych w zbliżających się wyborach do Rady Pracowników KW. Przypomnijmy, że głosowanie zostanie przeprowadzone 22 kwietnia między godziną 5. a 24. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii.

- W dzisiejszym świecie niezwykle cenny jest szybki dostęp do rzetelnej informacji, dlatego od początku byłem za powołaniem Rady, nawet jeśli ze względu na restrukturyzację Kompanii będzie ona działać tylko przez dwa czy trzy miesiące - mówi Bogusław Hutek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Piast" w Bieruniu, kandydat reprezentatywnych organizacji związkowych do Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) III kadencji.

22 kwietnia pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wybiorą 7-osobową Radę Pracowników KW. Pracodawca - z mocy ustawy - zobowiązany jest do przekazywania Radzie szczegółowych danych o sytuacji firmy. Często są to dane niedostępne dla związkowców, dlatego reprezentatywne organizacje związkowe wystawiły wspólną listę kandydatów do Rady i zaapelowały o udział w wyborach.