Polityka sprzedaży węgla poniżej kosztów produkcji przez Kompanię Węglową SA (KW) budzi coraz szerszy sprzeciw w środowisku górniczym. Pracodawców popierają związkowcy. Wskazują, że Kompania destabilizuje rynek, przyczyniając się do pogorszenia kondycji innych spółek węglowych. O konsekwencjach decyzji podjętych przez Zarząd KW dla Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) "Silesia" Sp. z o.o. i całej branży rozmawiamy z Dariuszem Dudkiem, przewodniczącym "Solidarności" w czechowickiej kopalni.

- Najbliższe wybory (...) to tak naprawdę spóźnione referendum emerytalne, którego przeprowadzenie zablokowała nam koalicja PO-PSL. Więcej - te i przyszłe wybory parlamentarne zdecydują, czy uda się odwrócić cały szereg antypracowniczych i antyspołecznych decyzji podjętych przez PO i PSL z Donaldem Tuskiem, Ewą Kopacz i Bronisławem Komorowskim na czele - napisał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w apelu do członków i sympatyków Związku.

- Stałe dostawy energii, niezagrożone przez nikogo niechętnego Polsce, są dla bezpieczeństwa naszego kraju tak samo ważne jak sprawna armia. Polska jest w tej szczęśliwej sytuacji, że dysponuje złożami węgla, które mogą być źródłem energii przez wiele kolejnych dziesięcioleci - mówi Andrzej Duda, popierany przez NSZZ "Solidarność" kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w rozmowie z miesięcznikiem Solidarność Górnicza. Polecamy lekturę tego wywiadu.

Przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w imieniu całej KK podpisał "umowę programową" z kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Dokument zobowiązuje kandydata m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy. Zawarcie "umowy" jest jednoznaczne z udzieleniem oficjalnego poparcia kandydaturze Andrzeja Dudy przez największy polski związek zawodowy.

- Manifestacja w obronie miejsc pracy (...) została odwołana w związku z osiągniętym porozumieniem z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. - poinformowała "Solidarność" z należącego do Kompanii Węglowej SA (KW) Konsorcjum Ochrony Kopalń (KOK) Sp. z o.o. Związkowcy wynegocjowali gwarancje zatrudnienia dla pracowników i odstąpienie pracodawcy od polityki wypowiadania im umów o pracę.

Przedstawicielom związków zawodowych i Zarządu Konsorcjum Ochrony Kopalń (KOK) Sp. z o.o. nie udało się porozumieć co do zmiany polityki prowadzonej przez pracodawcę, który systematycznie wypowiada kolejnym pracownikom umowy o pracę, zastępując je umowami-zleceniami. 6 maja, między godziną 10. a 12., w Katowicach odbędzie się manifestacja niezadowolonych pracowników KOK.

22 kwietnia pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wybierali Radę Pracowników III kadencji. Głosowanie jest jednak nieważne, bo frekwencja nie osiągnęła wymaganych 50 procent. Druga tura wyborów odbędzie się pod koniec maja. Zgodnie z ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, wynik "dogrywki" będzie ważny niezależnie od frekwencji.

W kwietniowym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza analizujemy przyszłość sektora wydobywczego wobec niekorzystnych dla węgla decyzji światowych i europejskich instytucji finansowych, piszemy o szczegółach trwającego procesu restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA i rozmawiamy z Andrzejem Dudą (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Pawłem Kukizem (bezpartyjny) - kandydatami na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zbliżających się wyborach. Zachęcamy do lektury.

(-)

Konflikt załogi należącego do Kompanii Węglowej SA (KW) Konsorcjum Ochrony Kopalń (KOK) Sp. z o.o. z pracodawcą, który od początku roku systematycznie wypowiada pracownikom umowy o pracę i zastępuje je umowami-zleceniami, osiągnął swoje apogeum. Kolejnym etapem sporu może być otwarty protest. Rozmowy ostatniej szansy zaplanowano na najbliższy wtorek. O szczegóły sytuacji w KOK spytaliśmy Wiesława Różańskiego, przewodniczącego zakładowej "Solidarności".

Zakończyły się wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA III kadencji. Komisja Wyborcza Spółki ogłosi ich wyniki po upływie trzech dni i rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych (prawdopodobnie w poniedziałek). Jeśli frekwencja okaże się niższa od wymaganych 50 procent, wybory będą nieważne. Wtedy, po 30 dniach od dnia wyborów, dojdzie do drugiej tury głosowania.

(-)

Wśród załogi Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA pojawiły się plotki o możliwych zwolnieniach grupowych w związku z nie najlepszą sytuacją na rynku węgla. Po spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych i Zarządu Spółki sprawa częściowo się wyjaśniła. W wyniku rozmów związkowcom udało się ustalić, że na dzień dzisiejszy Zarząd nie przewiduje radykalnych zmian poziomu zatrudnienia. Na bieżąco natomiast prowadzona jest weryfikacja pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy na czas określony.

- Całym sensem istnienia Rady jest to, by po wyborze jej członkowie współpracowali ze związkami zawodowymi, skutecznie wykorzystując pozyskane informacje w interesie pracowników - mówi Waldemar Stelmach, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Chwałowice" i kandydat do Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) III kadencji ze wspólnej listy reprezentatywnych organizacji związkowych. 7-osobową Radę wybiorą sami pracownicy już 22 kwietnia.

Dwanaście związków zawodowych działających na szczeblu całej Kompanii Węglowej SA (KW) poparło wspólną listę kandydatów reprezentatywnych organizacji związkowych w zbliżających się wyborach do Rady Pracowników KW. Przypomnijmy, że głosowanie zostanie przeprowadzone 22 kwietnia między godziną 5. a 24. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii.

- W dzisiejszym świecie niezwykle cenny jest szybki dostęp do rzetelnej informacji, dlatego od początku byłem za powołaniem Rady, nawet jeśli ze względu na restrukturyzację Kompanii będzie ona działać tylko przez dwa czy trzy miesiące - mówi Bogusław Hutek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Piast" w Bieruniu, kandydat reprezentatywnych organizacji związkowych do Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) III kadencji.

22 kwietnia pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wybiorą 7-osobową Radę Pracowników KW. Pracodawca - z mocy ustawy - zobowiązany jest do przekazywania Radzie szczegółowych danych o sytuacji firmy. Często są to dane niedostępne dla związkowców, dlatego reprezentatywne organizacje związkowe wystawiły wspólną listę kandydatów do Rady i zaapelowały o udział w wyborach.

SG: Kosztowne doradztwo

Mar 30, 2015
742

W marcowym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza zwracamy uwagę na niebezpieczne zjawisko, jakim jest zamawianie audytów przez państwowe spółki węglowe u zagranicznych podmiotów, co wiąże się m.in. z przekazywaniem im szczegółowych danych o sytuacji przedsiębiorstw. Piszemy o rozpoczynającej się restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA (KW) i wojnie cenowej pomiędzy spółkami węglowymi, którą wywołała KW, wyprzedając węgiel ze zwałów. Zachęcamy do lektury.

(-)

Jest plan dla "Makoszów"

Mar 26, 2015
1277

W najbliższym czasie Ruch "Makoszowy", stanowiący od 2005 roku część połączonej kopalni "Sośnica-Makoszowy", stanie się z powrotem osobnym zakładem i trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). To efekt styczniowego porozumienia, które kończyło strajk pracowników Kompanii Węglowej SA (KW). Brak konkretnych planów co do dalszych losów "Makoszów" sprawił jednak, że górnicy ponownie poczuli się zagrożeni. A milczenie dyrekcji zakładu i Zarządu KW tę niepewność tylko pogłębiało.

Reprezentujący pracowników spółki Tauron Wydobycie SA związkowcy przystąpili do sporu zbiorowego z Zarządem. Zarzucają pracodawcy, że ten jednostronnie zmienił zasady rozliczania funduszu wynagrodzeń i unika rozliczenia funduszu za rok ubiegły na zasadach, które obowiązywały od kilkunastu lat. - Gdyby nie nasza dociekliwość, pracodawca zabrałby sobie te pieniądze - przekonuje Waldemar Sopata (na zdjęciu), przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski".

- Niektóre rzeczy utraciliśmy, po pierwsze jednak - tylko na dwuletni okres przejściowy, a po drugie - działaliśmy w dobrej wierze, aby mimo wszystko obronić jak najwięcej z dotychczasowych uprawnień - pisze przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir Kozłowski, broniąc porozumienia zawartego przez przedstawicieli strajkujących górników i Zarząd JSW w lutym br. Publikujemy pełną treść opinii nadesłanej przez związkowca.

Blisko 200 pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) "Silesia" Sp. z o.o. wezwano do podpisania aneksów modyfikujących ich umowy o pracę. W większości zakładów pracy nie zwiastuje to niczego dobrego, ale górnicy z Czechowic-Dziedzic na wezwanie odpowiedzieli. Aneksy mówią bowiem o podwyżkach płac wynikających ze zmiany stanowisk pracy w związku z nabyciem dodatkowych kwalifikacji i uprawnień. Kolejnym 800 osobom podniesiono wynagrodzenia, wyrównując ich wartość wobec inflacji.

Niepokój w "Przyjaźni"

Mar 13, 2015
1189

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW Koks SA wyraziła stanowczy sprzeciw wobec próby likwidacji Wydziału Utrzymania Ruchu w koksowni "Przyjaźń". Zorganizowana 11 marca pikieta obawiających się o swoją przyszłość pracowników zakładu zgromadziła 450 osób. Oddelegowani przedstawiciele protestujących przed siedzibą dyrekcji koksowni w Dąbrowie Górniczej weszli do budynku, domagając się spotkania z prezesem Zarządu JSW Koks SA Edwardem Szlękiem.

Decyzją o powołaniu trzech zespołów roboczych, które mają przedstawić rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego kraju, struktury organizacyjnej kopalń oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy zakończyła się konferencja wznawiająca prace nad rządową strategią dla górnictwa węgla kamiennego. Uczestnikami kilkugodzinnych obrad byli przedstawiciele strony rządowej, pracodawców oraz organizacji związkowych, a miejscem dyskusji - Śląski Urząd Wojewódzki.

Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) skrytykowali zarządy Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i KW za brak planu naprawczego dla kopalń, które wkrótce mają trafić do SRK. Przedstawiciele strony społecznej przypuszczają, że może to być ukryta próba likwidacji zakładów przeciwko czemu w styczniu strajkowali pracownicy KW przy wsparciu kolegów z pozostałych spółek węglowych. Gwarantem realizacji porozumienia kończącego strajk i zapewniającego dalszy byt kopalniom jest polski rząd. Czy to wystarczy?

Wybuch metanu w donieckiej kopalni imienia O. F. Zasiadki spowodował śmierć 33 górników. Do tragedii doszło wczoraj, około godziny 5.20 czasu lokalnego. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ogłosił czwartek, 5 marca, dniem żałoby narodowej. Pamięć poległych uczczono chwilą ciszy, a flagę narodową na budynkach publicznych opuszczono do połowy masztu. Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" składa wyrazy współczucia rodzinom ofiar i solidaryzuje się z nimi w tych trudnych chwilach.

(-)

Związki zawodowe funkcjonujące w Kompanii Węglowej SA (KW) wyraziły dezaprobatę wobec zamierzonego zwiększenia zaangażowania firm obcych w roboty stanowiące podstawową działalność największej polskiej spółki węglowej. Pismo odnoszące się m.in. do tego właśnie problemu trafiło na ręce Zarządu KW.

Ukazał się nowy numer miesięcznika Solidarność Górnicza, w którym podsumowujemy skuteczną akcję strajkową pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Polecamy też rozmowę z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" KWK "Halemba-Wirek" Józefem Kowalczykiem o konsekwencjach wdrożenia programu naprawczego dla zakładu skazywanego kilka lat temu na likwidację oraz tekst będący krótkim i nieoficjalnym przeglądem ofert kupna wybranych kopalń Kompanii Węglowej SA.

(-)

- Zgodziliśmy się na czasowe, dwuletnie ograniczenie pewnych elementów i świadczeń pracowniczych, bo Zarząd wycofał się z wypowiedzenia porozumienia zbiorowego. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której zdolności wydobywcze kopalń JSW zostaną przywrócone, co pozwoli zwiększyć przychody i umożliwić właściwe funkcjonowanie Spółki - podsumowuje strajk pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i kończące go porozumienie szef NSZZ "Solidarność" w JSW Sławomir Kozłowski.

- Strona społeczna niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW S.A. wystąpi z wnioskiem o niezwłoczne zorganizowanie spotkania z Radą Nadzorczą , celem omówienia obecnej jak i przyszłej sytuacji Spółki - czytamy w komunikacie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Związkowcy podsumowali zakończoną akcję strajkową i odnieśli się do nieprawdziwych - ich zdaniem - informacji o sytuacji w JSW.

Przedstawiciele niemal wszystkich organizacji związkowych działających w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW) podpisali się pod porozumieniem dotyczącym zakresu, zasad i sposobu realizacji Programu Naprawczego KHW SA. Program zakłada szeroko pojętą restrukturyzację Spółki - obejmuje kwestie techniczno-organizacyjne, zatrudnieniowe, majątkowo-kapitałowe i finansowe.

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) odwołała Jarosława Zagórowskiego z funkcji prezesa Zarządu JSW, spełniając najgłośniejszy postulat strajkujących przez ponad dwa tygodnie górników. Kierujący Spółką od marca 2007 roku Zagórowski sam skierował do Rady pismo w sprawie swojej rezygnacji. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono wiceprezesowi Jerzemu Boreckiemu.

(-)

Górnicy z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zawiesili prowadzony od 28 stycznia strajk. Związkowcom i przedstawicielom pracodawcy udało się stworzyć możliwe do przyjęcia dla obydwu stron porozumienie wprowadzające konieczne działania oszczędnościowe. W zamian załogi oczekują odejścia prezesa Zarządu JSW Jarosława Zagórowskiego. Akcji strajkowej nie odwołują.

Trwa 16. doba strajku pracowników Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW). Od tego wtorku akcja ma charakter okupacyjny. Dziewiętnastu górników prowadzi "głodówkę". Poparcie dla działań swoich mężów, ojców i braci wyraziły dziś ich żony, matki i siostry, gromadząc się w samo południe przed siedzibą Zarządu JSW. - W nas jest siła! - skandowały. Protest, choć głośny, był jednak spokojny.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego poinformował, że w ubiegłych latach z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wyprowadzono około 100 milionów złotych poprzez zawieranie różnego rodzaju umów. Zdaniem przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominika Kolorza "wyprowadzenie" środków najprawdopodobniej było legalne, ale budzi poważne zastrzeżenia pod względem moralnym.

- Strzelanie do ludzi z broni gładkolufowej (...) to nie jest metoda na zabezpieczanie demonstracji, lecz prowokowanie do odwetu i do wzajemnej agresji - pisze przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz do minister spraw wewnętrznych pani Teresy Piotrowskiej w reakcji na brutalną pacyfikację poniedziałkowej pikiety siedziby Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). W wyniku interwencji rannych zostało ponad 20 osób.

Górnicy i mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju po raz kolejny pikietowali siedzibę Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), domagając się odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego. Po raz kolejny też zostali ostrzelani z broni gładkolufowej przez funkcjonariuszy policji. 13. doba strajku pracowników JSW dobiega końca. Od wtorku prowadzona przez nich akcja będzie miała charakter okupacyjny.

Zakończył się prowadzony od 4 lutego podziemny strajk górników z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Jak poinformował wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w JSW Roman Brudziński, wszyscy protestujący wyjechali wczoraj na powierzchnię. Związkowiec zaznaczył, że trwająca od 28 stycznia bezterminowa akcja strajkowa trwa nadal, a kluczowe decyzje dotyczące dalszych form górniczego protestu zapadną w poniedziałek.

(-)

- To nie związki zawodowe ponoszą odpowiedzialność za chuligańskie incydenty, do których doszło 3 lutego br. przed siedzibą Zarządu JSW. (...) Strajk, jak i towarzyszące mu zdarzenia, (...) są pokłosiem braku dialogu społecznego w JSW. Winnym całej sytuacji jest Zarząd - pisze szef górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik w reakcji na oskarżycielski wobec strony społecznej ton apelu prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusza Olszowskiego. Publikujemy pełną treść związkowej odpowiedzi.

Podpisaniem protokołu uzgodnień i rozbieżności zakończył się maraton negocjacyjny przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i Zarządu JSW przy udziale mediatora, byłego ministra pracy i polityki społecznej Longina Komołowskiego. O dalszych losach trwającego 10. dobę strajku mają teraz zdecydować sami górnicy.

Ósmy dzień strajku górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) przyniósł eskalację działań: w kopalniach rozpoczął się strajk podziemny, a ulicami Jastrzębia przeszła kilkutysięczna manifestacja pracowników i mieszkańców miasta, zakończona głośną pikietą przed siedzibą Zarządu JSW. Rozmowy strony związkowej z przedstawicielami pracodawcy przy udziale mediatora wciąż trwają.

(-)