JSW: Dwudobowy strajk w drugiej połowie listopada

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zdecydowali o przeprowadzeniu dwudobowego, 48-godzinnego strajku. Protest pracowników kopalń i zakładów należących do Spółki odbędzie się w drugiej połowie listopada. Dokładny termin zostanie podany po przesłaniu informacji o strajku na ręce pracodawcy.

Strajk 48-godzinny to kolejna odsłona walki o zniesienie wprowadzonych przez Zarząd JSW w połowie lutego br. nowych wzorów umów o pracę. Osobny spór załogi z pracodawcą dotyczy postulowanego wzrostu stawek płacy zasadniczej.

- Tak jak zapowiadaliśmy, nasze działania będą eskalowały, jeśli nie będzie natychmiastowych działań ze strony właścicieli firmy na rzecz rozwiązania konfliktu. Mam tu na myśli przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki. Reakcji po strajku dobowym nie było, stąd decyzja o proteście dwudobowym - informuje Roman Brudziński, wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" w JSW. - Jeśli ta forma również nie przyniesie rezultatów, zastanowimy się nad ostatecznym rozwiązaniem, jakim będzie strajk bezterminowy, do skutku. Nie możemy sobie pozwolić na notoryczne łamanie prawa pracy, tutaj jest istota sporu i z rozwiązania tego problemu nie zrezygnujemy - dodaje.

Napięta sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA utrzymuje się od wielu miesięcy.

Pod koniec lutego Zarząd JSW z prezesem Jarosławem Zagórowskim na czele odrzucił związkowe żądania podwyższenia stawek płacy zasadniczej o 7 procent i wycofania się z wprowadzenia nowych, niekorzystnych dla zatrudnianych pracowników, umów o pracę. Te ostatnie odbierają zatrudnionym po 15 lutego br. m.in. uprawnienia wynikające z Karty Górnika, takie jak czternasta pensja czy "barbórka". Zarząd uznał, że mógł podjąć taką decyzję, związkowcy - że to złamanie przepisów prawa pracy. Opinię związkowców podzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

Konsekwencją nieudanych rozmów i mediacji było dwudniowe referendum strajkowe, zorganizowane przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych JSW SA 20 i 21 czerwca. Pracownicy JSW odpowiadali na dwa pytania: "Czy jesteś za zorganizowaniem strajków protestacyjnych dotyczących żądania osiągnięcia podwyższenia stawek płac zasadniczych w JSW S.A.o 7 %." i "Czy jesteś za zorganizowaniem strajków protestacyjnych w związku z niezgodnym z prawem wprowadzeniem w życie przez Zarząd JSW S.A. uchwały nr 113/VII/12 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie umów o pracę zawieranych z osobami przyjmowanymi do pracy.". Na pierwsze z nich "tak" odpowiedziało 97,24 procent głosujących, na drugie - 96,20 procent.

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy na każdej ze zmian przeprowadzono 6 lipca. Strajk dobowy odbył się 19 października.

 

Zobacz też:

•  JSW: Będzie łamanie prawa? Będzie kolejny strajk

•  JSW: Po strajku czas na... prostowanie medialnych przekłamań