JSW: Decyzja w sprawie strajku już ostateczna

Niepowodzeniem zakończyła się kolejna próba wypracowania porozumienia pomiędzy Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) a stroną społeczną, co oznacza, że do dobowego strajku w JSW na pewno dojdzie. Związkowcy postulują 7 procent wzrostu stawek płacy zasadniczej, pracodawca zaproponował 3-procentowe podwyżki i jednorazową premię. Zarząd przedstawił też propozycję sposobu kształtowania płac w Spółce, który opierałby się na stopniu realizacji planów techniczno-ekonomicznych (PTE).

Zaproponowana metoda kształtowania wynagrodzeń wzbudza jednak opór związkowców, bo nawet w 2011 roku, gdy zysk JSW przekroczył 2 mld zł netto, PTE nie został zrealizowany w całości.

Poważne wątpliwości Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW SA (WRZZ) wiążą się z postawą Zarządu wobec problemu stosowania nowych, niezgodnych z prawem pracy wzorów umów o pracę. Podczas rozmów padła propozycja zawieszenia ich stosowania na trzy miesiące. - Czyli po trzech miesiącach Zarząd wróci do łamania prawa, tak? - pytają przedstawiciele załogi.

Górnicy wstrzymają ruch kopalń 19 października o godz. 6.00. Podstawą do przeprowadzenia strajku jest wynik czerwcowego referendum przeprowadzonego wśród pracowników, w którym 97 procent głosujących poparło taką metodę protestu.

Publikujemy pełną treść komunikatu wydanego przez WRZZ po zakończeniu rozmów.

 

* * *

 

Komunikat

Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW S.A.

 

Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A. w dniach 17-18.10.2012 r. po raz kolejny przystąpiła do rozmów z Zarządem JSW S.A. wykazując maksimum dobrej woli w celu osiągnięcia porozumienia, które pozwoliłoby zakończyć prowadzone spory zbiorowe w JSW S.A.

Na wczorajszym spotkaniu przedstawiliśmy nowe kompromisowe rozwiązania spornych kwestii dotyczących wynagrodzeń i nowych umów o pracę, które zostały wprowadzone niezgodznie z prawem pracy, w szczególności łamiąc zapisy Porozumienia Zbiorowego zawartego 05.05.2011 r. w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w obecności przedstawicieli rządu i Wojewody Śląskiego.

Odnosząc się do propozycji Zarządu JSW S.A. dotyczącej podwyżki płac oraz wypłacenia premii jednorazowej strona związkowa stwierdza, że przedstawione rozwiązania Zarządu JSW S.A. w żadnej mierze nie uwzględniają naszych ostatnich propozycji, które były już daleko idącym ustępstwem. Rzeczywisty wzrost kosztów utrzymania pracowników i ich rodzin, jak również dobra sytuacja finansowa JSW S.A. w 2012 roku w pełni uzasadnia nasze stanowisko. Jednocześnie Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych jest gotowa przyjąć propozycję sposobu kształtowania wzrostu płac dla pracowników JSW S.A. w latach 2013 - 2015, dokonując w niej niewielkich modyfikacji .

Stwierdzamy, że przy wykazaniu minimum dorej woli ze strony Zarządu JSW S.A. było możliwe podpisanie porozumienia kończącego oba spory zbiorowe. Zarząd JSW S.A. wielokrotnie stwierdzał, że pracownicy przyjęci na nowych umowach o pracę nie tracą na wynagrodzeniu. W związku z powyższym oraz mając na uwadze jednoznaczne wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy nakazujące wycofanie się Zarządu ze stosowania wprowadzonych niezgodnie z prawem pracy nowych umów o pracę działania pracodawcy są dla nas całkowicie niezrozumiałe.

Brak dobrej woli i arogancja Zarządu JSW S.A. doprowadziła do decyzji Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW S.A. o podjęciu w dniu 19.10.2012 r. całodobowego strajku we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki.

 

Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A.