KW: Chcą spotkania w sprawie nowego "programu naprawczego"

Wobec odrzucenia przez Radę Nadzorczą (RN) Kompanii Węglowej SA "Programu Dostosowawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2013-2015" organizacje związkowe działające w Spółce zwróciły się do szefa Rady Mariana Turka o pilne spotkanie, które pozwoliłoby uściślić wzajemne oczekiwania w odniesieniu do nowego programu naprawczego. Związkowcy od początku krytykowali projekt autorstwa Zarządu, zakładający głównie ograniczenie wydobycia i alokacje pracowników z kopalń do kopalń.

Krytyczne stanowisko obydwu stron wobec projektu "Programu Dostosowawczego" może być nieco mylące, bo - wbrew pozorom - wcale nie świadczy o zbieżności stanowisk co do dalszych działań, jakie należałoby podjąć, chcąc przeprowadzić Kompanię przez trudny okres bez szkody dla załóg. Odrzucając "Program", Rada Nadzorcza poleciła Zarządowi Spółki przygotowanie nowego programu restrukturyzacyjnego, który zakładałby... jeszcze większe cięcia i oszczędności.

Strona społeczna krytykuje też fakt, że alokacje pracowników są realizowane, choć projekt dokumentu zakładającego przeniesienia trafił do kosza. Od dwóch miesięcy kolejne grupy górników z KWK "Piekary" były przenoszone do kopalń "Pokój", "Bielszowice", "Bobrek-Centrum", "Knurów-Szczygłowice" i "Halemba-Wirek". W ostatnich dniach pierwsza grupa pracowników KWK "Brzeszcze" została przeniesiona do "Ziemowita". Kompanijna "Solidarność" zaprotestowała przeciwko podobnym praktykom, kierując do Zarządu oficjalne pismo w tej sprawie. (Kompanijna "S": Wstrzymać alokacje!)

O ewentualnym spotkaniu i jego efektach będziemy informować w naszym serwisie.