KW: Plan naprawczy dla całej Kompanii albo spór zbiorowy

Brakiem porozumienia zakończyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Zarządem Kompanii Węglowej SA (KW) w sprawie planowanej restrukturyzacji KWK "Brzeszcze" i KWK "Piekary" poprzez alokację (przeniesienie) znacznej części pracowników do innych kopalń. Związkowcy sprzeciwiają się dokonywaniu oszczędności kosztem wybranych zakładów - chcą przygotowania planu naprawczego dla całej Kompanii. W przeciwnym wypadku grożą wszczęciem sporu zbiorowego.

Organizacje związkowe z "Brzeszcz" od początku mówią "nie" proponowanym przez Zarząd KW planom restrukturyzacyjnym. - Próba osiągnięcia wyniku ekonomicznego poprzez przerzucanie ludzi z miejsca na miejsce byłaby czymś bardzo krótkowzrocznym i społecznie szkodliwym - mówił dwa tygodnie temu przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Brzeszcze" i wicelider górniczej "S" Stanisław Kłysz.

Podobnie jest w "Piekarach". Tam protestują przeciwko "programowi naprawczemu" przewidującemu ograniczenie fedrunku do jednego pola, co - poza koniecznymi w tym momencie przeniesieniami - oznaczałoby wydobycie zaledwie 4 milionów ton węgla (z 16 milionów ton istniejących zasobów operatywnych) i zamknięcie kopalni na przestrzeni kilku lat.

Po spotkaniu, do którego doszło 3 lipca, strony dały sobie kilkanaście dni na wypracowanie nowych rozwiązań, jednak przedstawiony dzisiaj plan, przewidujący pozostawienie w "Brzeszczach" 2150 pracowników, zamiast pierwotnie zakładanych 1800, również nie znalazł akceptacji wśród związkowców. - W dalszym ciągu głównym punktem restrukturyzacji miałoby być przeniesienie znacznej części pracowników do innych kopalń. Takie cięcia na dłuższa metę uniemożliwiłyby normalne funkcjonowanie zakładu. Przede wszystkim jednak stanowiłyby poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy, a więc życia i zdrowia górników - wyjaśnia związkowe stanowisko Stanisław Kłysz. Dodaje przy tym, że rozumie konieczność szukania oszczędności, jednak - jego zdaniem - koszty cięć powinny być rozłożone równomiernie na całą Kompanię, stąd postulat stworzenia jednego planu naprawczego dla całej KW. - Jeżeli całe górnictwo węgla kamiennego jest w dołku, to skupianie się na jednej czy dwóch kopalniach nic tutaj nie da - tłumaczy.

Kolejna runda rozmów odbędzie się za dwa tygodnie. - Zażądaliśmy, aby do tego czasu wstrzymane zostały wszelkie działania restrukturyzacyjne w poszczególnych jednostkach Kompanii Węglowej - poinformował przewodniczący górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik.

Pełną treść pisma zawierającego związkowe żądania publikujemy poniżej.

 

* * *

 

Katowice, dnia 16.07.2013 r.

 

Zarząd Kompanii Węglowej S.A.

 

Zakładowe Organizacje Związkowe działające w KW S.A.: ZOK NSZZ "Solidarność" KW S.A., KZ WZZ "Sierpień 80" KW S.A., ZOK ZZG w Polsce KW S.A., ZZ "Kadra" KW S.A, ZOK ZZPD przy KW S.A., ZOK "Kontra" przy KW S.A., ZOK ZZ PZPMW w Polsce "Przeróbka" KW S.A., ZOK ZZRG w Polsce przy KW S.A., ZOK NSZZ "Solidarność 80" KW S.A., ZZR KW S.A., ZZJGZZ przy KW S.A., ZOK ZZMWK w Polsce przy KW S.A., ZOZ Kadra XXI po przeanalizowaniu "Programu Restrukturyzacji KWK "Brzeszcze" na lata 2013 - 2015" żądają :

1. Natychmiastowego wstrzymania procesów restrukturyzacji pojedynczych jednostek organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A., w tym KWK "Brzeszcze" i KWK "Piekary".

2. Rozpoczęcia w trybie pilnym rozmów o całościowym programie restrukturyzacyjnym Kompanii Węglowej S.A.

Wybiórcze działania restrukturyzacyjne prowadzące do drastycznego obniżenia zatrudnienia w tych kopalniach wpłyną na pogorszenie warunków i bezpieczeństwa pracy, co może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia pracowników.
W tej sytuacji, nie uwzględnienie powyższych żądań zmusi organizacje związków zawodowych do zastosowania procedury przewidzianej ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Zobacz też:

•  Duda: Żądamy rzetelnej informacji o zasobach KWK "Piekary"

•  KW: Plan dla "Piekar" do wdrożenia, dla "Brzeszcz" - do poprawki