Jastrzębie: Znamy program wrześniowych uroczystości

Znamy program obchodów 33. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz 25. rocznicy górniczych strajków z 1988 roku. Uroczystości odbędą się 3 września. Ich przebieg będzie zbliżony do dotychczasowego, przewidziano jednak punkt dodatkowy: specjalną sesję Walnego Zebrania Delegatów (WZD) Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność". W ten sposób związkowcy chcą upamiętnić ćwierćwiecze protestów, które doprowadziły do obrad Okrągłego Stołu i końca PRL-u.

Dzień wcześniej delegaci przyjadą do Katowic, aby wziąć udział w merytorycznej części obrad WZD.

Jastrzębskie obchody rozpoczną się o godz. 9. od mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła ("na górce"). 25 lat temu ta katolicka świątynia była miejscem zbiórek działaczy zdelegalizowanej przez komunistyczne władze "Solidarności". Po nabożeństwie związkowcy przejadą przed Pomnik Porozumienia Jastrzębskiego przy KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka", gdzie złożą wieńce i kwiaty. Związkowe święto zakończy poświęcona obydwu rocznicom sesja Walnego Zebrania Delegatów w Domu Zdrojowym przy alei Mikołaja Witczaka 5.

 

PROGRAM OBCHODÓW ROCZNICY PODPISANIA POROZUMIENIA JASTRZĘBSKIEGO ORAZ STRAJKÓW GÓRNICZYCH Z 1988 ROKU

- godz. 9.00: uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła
- godz. 10.45: złożenie wieńców i kwiatów przed Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego
- godz. 14.00: uroczysta sesja Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność"