SG: Być albo nie być "Brzeszcz" i "Silesii"

Czerwcowe wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza, które trafiło do kopalń, zdominował temat sprzeciwu załóg KWK "Brzeszcze" i PG "Silesia" wobec planów budowy drogi ekspresowej S1 w wariantach przebiegających przez pola wydobywcze zakładów, co zagraża ich dalszemu istnieniu. Protestujących wspiera cała branża. Piszemy też o sytuacji obchodzącego 20-lecie istnienia Katowickiego Holdingu Węglowego SA i o sporze Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA z gminą Żory wokół zgody na fedrunek pod terenami miasta.

(-)