JSW: Dodatkowa nagroda przed 15 lipca

Pracownicy kopalń i zakładów wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) otrzymają nagrodę roczną, będącą odpowiednikiem wypłacanej w ubiegłych latach nagrody z wypracowanego zysku. Podział 90,5 mln zł wśród zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku nastąpi przed 15 lipca. We wtorek treść regulaminu wypłaty premii zaakceptowali przedstawiciele organizacji związkowych działających w JSW, w tym NSZZ "Solidarność", i Zarządu Spółki.

Dodatkowym wymogiem otrzymania pieniędzy jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy w 2012 roku. "Bonus" ominie natomiast tych, którzy dopuścili się "zagarnięcia mienia pracodawcy", "przystąpili do pracy w stanie nietrzeźwości lub w stanie wskazującym na zażycie środków odurzających lub substancji psychotropowych" albo zostali przyłapani na spożywaniu alkoholu lub zażywaniu wymienionych substancji w miejscu pracy.

Wysokość konkretnych kwot zależeć będzie od przynależności zatrudnionego do jednej z czterech grup pracowniczych: pracowników dołowych, pracowników zakładów przeróbczych, pracowników powierzchni lub pracowników. Dodatkowe kryterium stanowi staż pracy. Tutaj dokonano podziału na podgrupy pracujących w JSW: do jednego roku, od jednego roku do trzech lat, od trzech do pięciu lat i powyżej pięciu lat.

Najwięcej otrzyma górnik (pracownik dołowy) zatrudniony przed 1 stycznia 2008 roku - 3750 zł, a najmniej pracownik administracji przyjęty do pracy między 1 października a 31 grudnia 2012 roku - 250 zł.

- To premia za wkład pracy i osiągnięcie dobrego wyniku w roku 2012 - wyjaśnia wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" w JSW Roman Brudziński. - Wypłata pieniędzy w tej właśnie formie wzięła się z faktu, że Zarząd nie przewidział nagrody z zysku za rok ubiegły. Ponadto, w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW część udziałowców zwracała uwagę na problem związany z księgowaniem "nagród z zysku". Chodzi o to, że już po zbilansowaniu poprzedniego roku pieniędzy tych nie można zaksięgować jako kosztów działalności, bo wypłaca się środki nie będące kosztami uzyskania przychodu - tłumaczy związkowiec.

O wypłatę nagrody z zysku dla pracowników JSW strona społeczna wnioskowała na początku roku. - Patrząc na wyniki netto z roku 2012, które były o ponad połowę gorsze od tych z 2011, zdawaliśmy sobie jednak sprawę, że o ile w zeszłym roku mieliśmy do podziału 130 milionów złotych, to teraz może to być około 60 milionów. Decyzja Zarządu o przeznaczeniu 90,5 miliona złotych na wypłatę premii jest dla pracowników korzystna, dlatego ją zaakceptowaliśmy - podsumowuje wicelider jastrzębskiej "S".

Z pełną treścią regulaminu wypłaty premii i załączników określających kwoty nagrody dla poszczególnych grup pracowniczych według stażu pracy można zapoznać się w naszym serwisie. (Regulamin wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej pracownikom JSW S.A. za rok 2012 roku)