Menu gwne

Komisje zakadowe "S"

WUG: Zgo nieprawidowoci

Wypadkowo w polskim grnictwie wglowym jestzbyt wysoka. Odpowiadajc na ten stan rzeczy, Wyszy Urzd Grniczy (WUG) uruchomi specjaln skrzynk pocztow, gdzie mona przesya informacje o zaobserwowanych nieprawidowociach w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Jeli chcesz podzieli si swoimi uwagami na temat konkretnych przypadkw amania zasad bhp, pisz: bhp.uwagi@wug.gov.pl. Caodobowo czynny jest rwnie telefon interwencyjny WUG: 327-361-947.

Polecamy

Statystyki strony

PDF Drukuj
wtorek, 18 lipca 2017 23:20

6 lipca grnicza "Solidarno" skierowaa pismo do ministra rodowiska Jana Szyszki, pytajc go, jaki cel maj forsowane przez resort poprawki do procedowanej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoci paliw. Owiadczenie Ministerstwa rodowiska dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP) sytuacji nie wyjanio; raczej jeszcze bardziej j zagmatwao.

O przyjcie regulacji umoliwiajcych ograniczenie importu niskiej jakoci surowca do Polski przedstawiciele Krajowej Sekcji Grnictwa Wgla Kamiennego NSZZ "Solidarno" apeluj od dawna.

Wtpliwoci strony zwizkowej wzbudzia jednak propozycja niemal cakowitego zakazu spalania miaw energetycznych rwnie przez zakady dysponujce instalacjami umoliwiajcymi spalanie gorszych jakociowo wgli w sposb przyjazny dla rodowiska, co moe wpyn negatywnie zarwno na kondycj tych zakadw, jak i przedsibiorstw grniczych, ktre miay dostarczaj.

- Pastwa propozycje doprowadz polskie grnictwo wgla kamiennego do powanych kopotw ekonomicznych, co bdzie skutkowao take problemami caej polskiej gospodarki - stwierdzili zwizkowcy, zwracajc si do ministra.

Kilka dni pniej, w odpowiedzi na pytania PAP, Ministerstwo rodowiska przypomniao, e zgodnie z zaoeniami przyjtymi w opracowanym przez Ministerstwo Energii i procedowanym obecnie projekcie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoci paliw, nowe regulacje dotyczy bd wycznie tych paliw staych, ktre s przeznaczone do uycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej ni 1 megawat.

- Uwagi wnoszone do projektu ustawy przez resort rodowiska odnosz si zatem do paliw staych przeznaczonych do spalania w maych rdach eksploatowanych w sektorze bytowo-komunalnym, a nie w instalacjach przemysowych, przystosowanych do spalania gorszych jakociowo wgli dziki wyposaeniu tych instalacji w odpowiednie urzdzenia redukujce emisj - zapewni dziennikarzy Agencji zesp komunikacji medialnej resortu kierowanego przez Jana Szyszk.

Tymczasem, jak zwracaj uwag przedstawiciele grniczej "Solidarnoci", jeli ustawa rzeczywicie ma obj paliwa stae przeznaczone do uycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej ni 1 megawat, z ca pewnoci mona powiedzie, e w przedsibiorcw - tych najmniejszych - jednak uderzy.

Mae instalacje grzewcze wykorzystujce miay energetyczne znajduj zastosowanie w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierzt i wszdzie tam, gdzie piece uywane s do ogrzewania hal, budynkw gospodarczych czy caych zakadw przemysowych. Najbardziej poszkodowane stan si niewielkie podmioty gospodarcze dysponujce bardzo czsto nowoczesnymi, ekologicznymi instalacjami spalania wgla. Gdyby zapisy nowelizowanej ustawy weszy w ycie, waciciele tych podmiotw zostan ukarani tylko za to, e zdecydowali si na korzystanie z produktu sprzedawanego przez kopalnie i gotowi byli zainwestowa w nowoczesne technologicznie koty, tak by nie szkodzi rodowisku.

Identyczne instalacje s wykorzystywane przez takie instytucje jak szkoy czy szpitale. Gdyby proponowane zmiany weszy w ycie, one rwnie "dostayby po kieszeni".

 

Aktualne wydanie gazety