Menu gwne

Komisje zakadowe "S"

WUG: Zgo nieprawidowoci

Wypadkowo w polskim grnictwie wglowym jestzbyt wysoka. Odpowiadajc na ten stan rzeczy, Wyszy Urzd Grniczy (WUG) uruchomi specjaln skrzynk pocztow, gdzie mona przesya informacje o zaobserwowanych nieprawidowociach w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Jeli chcesz podzieli si swoimi uwagami na temat konkretnych przypadkw amania zasad bhp, pisz: bhp.uwagi@wug.gov.pl. Caodobowo czynny jest rwnie telefon interwencyjny WUG: 327-361-947.

Polecamy

Statystyki strony

PDF Drukuj
niedziela, 23 lipca 2017 09:42

Zwizkowcy z Lubelskiego Wgla (LW) "Bogdanka" SA nie chc, by w Spce obowizywa Kodeks Grupy Kapitaowej (GK) Enea. Uwaaj, e uchwaa Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszy (NWZA) LW "Bogdanka" SA przesdzajca o wprowadzeniu adu korporacyjnego Grupy ma na celu przeniesienie zarzdzania kopalni do poznaskiej centrali Enei. Gro rozpoczciem akcji protestacyjnej. 97 procent uczestnikw przeprowadzonego 12 lipca referendum pracowniczego poparo ewentualny strajk.

Grnicy odpowiadali na dwa pytania (pisownia oryginalna - za protokoem referendalnym): "czy sprzeciwiasz si stosowaniu w LWB Kodeksu GK Enea, ktry powoduje, e wszystkie decyzje dotyczce LWB (w tym poziomu wynagrodze i zatrudnienia) zapadaj w Poznaniu" i "czy godzisz si na podjcie akcji protestacyjnej przeciw stosowaniu Kodeksu GK Enea, zgodnie z prawem do strajku wcznie".

96,4 procent gosujcych wyrazio sprzeciw wobec stosowania Kodeksu GK Enea, a 96,83 proc. dopucio moliwo podjcia akcji protestacyjnej.

Frekwencja wyniosa 62,59 proc.

Postawieni przed faktem dokonanym

O przyczyny napitej sytuacji w podlubelskiej kopalni spytalimy przewodniczcego Komisji Zakadowej NSZZ "Solidarno" LW "Bogdanka" SA Antoniego Pasiecznego.

- 26 czerwca NWZA podjo uchwa odnonie wprowadzenia Kodeksu GK Enea do LW "Bogdanka" SA. Bylimy zaskoczeni, bo 13 czerwca, w trakcie spotkania kierownictwa grniczej "Solidarnoci" z przedstawicielami rzdu, zwracalimy uwag na ten problem i uzyskalimy zapewnienie ze strony ministra Tchrzewskiego, e Walne podejmie decyzj zawieszajc procedur przyjcia uchway na 30 dni, co daoby czas na przeprowadzenie konsultacji. Przerwy jednak nie ogoszono. Zostalimy postawieni przed faktem dokonanym, std decyzja o przeprowadzeniu referendum. Chcielimy pozna zdanie zaogi w tej sprawie - wyjani zwizkowiec.

Porozumienie wci na papierze

Formalnie ad korporacyjny GK Enea zosta wprowadzony uchwaami NWZA 17 sierpnia 2016 r. Pod dyktando Enea SA do Statutu LW "Bogdanka" SA wpisano wwczas midzy innymi budzcy kontrowersje 4 pkt. 1: "Celem Spki jest prowadzenie dziaalnoci ukierunkowanej na realizacj misji i strategii Grupy ENEA determinujcych interes Grupy ENEA".

- Pki co, Enea nie ma w swoich rkach wszystkich udziaw. Posiada 66 procent akcji; reszta naley do akcjonariatu rozproszonego. Jestemy spk giedow i powinnimy by traktowani inaczej ni pozostae spki grupy - komentuje Antoni Pasieczny.

Organizacje zwizkowe oprotestoway przyjte zmiany i po kilkutygodniowych negocjacjach podpisay z Zarzdem LW "Bogdanka" SA porozumienie okrelajce zasady, na jakich mia przebiega proces wprowadzania adu korporacyjnego Grupy Enea. Dzisiaj wskazuj, e porozumienie to nie zostao przez pracodawc zrealizowane, std rosnce niezadowolenie zaogi, o czym wiadcz wyniki przeprowadzonego referendum.

- aden z przyjtych do stosowania uchwaami Zarzdu Lubelskiego Wgla "Bogdanka" SA tak zwanych aktw pochodnych Kodeksu GK Enea nie zosta z nami skonsultowany w trybie przewidzianym w porozumieniu - podkrela przewodniczcy zakadowej "Solidarnoci". - Wprowadzenie Kodeksu oznacza, e wszystkie dane z LW "Bogdanka" SA - dotyczce rozwoju, zakupw, przetargw, sfery IT - bd trafia do centrali Grupy Enea. Na razie moe nie mie to dla nas wikszego znaczenia, ale za jaki czas kto moe przecie wpa na pomys, by "Bogdank" zarzdza bezporednio z Poznania. Jeli kto uwaa, e bdzie si wtedy liczy interes pracownikw kopalni czy spoecznoci lokalnej powiatu czyskiego, to jest zwyczajnie naiwny. Nam cay czas chodzi o to, by Walne podjo uchwa, w ktrej znajdzie si zapis: "Kodeks Grupy Enea nie dotyczy Lubelskiego Wgla". Wszyscy nas zapewniaj, e tego wanie chc, tylko uchway nie chc podj. Dlaczego? - retorycznie pyta.

Po referendum "gotowo do dialogu"

Prezes LW "Bogdanka" SA Krzysztof Szlaga w przesanym Polskiej Agencji Prasowej (PAP) komentarzu do wynikw referendum podkreli, e Zarzd Spki jest "w staym dialogu" ze zwizkami zawodowymi.

- Mog jednak z pen odpowiedzialnoci zapewni, e Bogdanka posiada i zachowa pen niezaleno operacyjn. adne kompetencje ani funkcje nie zostay zabrane z Bogdanki i przeniesione do ENEA - nie ma te takich planw. Ani jedna osoba nie stracia pracy w Spce z powodu lub w zwizku z integracj z Grup ENEA. Co wicej, w okresie od 1.01.2017 do 30.06.2017 przyjlimy do pracy w sumie 119 osb - wskaza.

Gotowo do dialogu ze zwizkami zawodowymi wyrazi te Zarzd Grupy Enea.

- Enea zawsze jest gotowa do bezporednich rozmw ze Stron Spoeczn i przedstawicielami Pracownikw na wane tematy dotyczce funkcjonowania LW Bogdanka - do takich tematw nale rwnie kwestie zwizane z adem korporacyjnym - czytamy w owiadczeniu przesanym PAP przez biuro prasowe Grupy Enea. - Jestemy przekonani, e w kadej sytuacji mona znale razem rozwizanie satysfakcjonujce wszystkie Strony - gosi owiadczenie kierownictwa Grupy.

LW "Bogdanka" SA jest czci grupy Enea, do ktrej naley niecae 66 proc. akcji kopalni. Ponad 10 proc. naley do TFI PZU, a pozostaa cz - do mniejszych akcjonariuszy. Zakad wydobywa rocznie ponad 9 milionw ton wgla z trzech pl wydobywczych.

 

Aktualne wydanie gazety