Menu gwne

Komisje zakadowe "S"

WUG: Zgo nieprawidowoci

Wypadkowo w polskim grnictwie wglowym jestzbyt wysoka. Odpowiadajc na ten stan rzeczy, Wyszy Urzd Grniczy (WUG) uruchomi specjaln skrzynk pocztow, gdzie mona przesya informacje o zaobserwowanych nieprawidowociach w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Jeli chcesz podzieli si swoimi uwagami na temat konkretnych przypadkw amania zasad bhp, pisz: bhp.uwagi@wug.gov.pl. Caodobowo czynny jest rwnie telefon interwencyjny WUG: 327-361-947.

Polecamy

Statystyki strony

PDF Drukuj
środa, 26 lipca 2017 18:22

Przedstawiciele zwizkw zawodowych funkcjonujcych w spce Tauron Wydobycie i Zarzdu firmy podpisali porozumienie, zgodzie z ktrym do 28 lipca pracownicy otrzymaj jednorazow premi. Jej wysoko bdzie wyliczana indywidualnie, na podstawie liczby dni przepracowanych przez dan osob od 1 stycznia do 30 czerwca biecego roku (125 dni roboczych). wiadczenie wyniesie 15 zotych i 40 groszy za kady przepracowany dzie.

- Takie zasady podziau premii s nie tylko sprawiedliwe, ale take motywacyjne. Utrzymujemy si z wydobycia wgla. Pracownicy, ktrzy mieli wpyw na realizacj zada i przepracowali wicej dni, dostan wicej pienidzy - skomentowa przewodniczcy Zakadowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarno" Tauron Wydobycie SA i szef Rady Spoecznej dziaajcej w Grupie Tauron Polska Energia Waldemar Sopata.

Do spki Tauron Wydobycie nale trzy kopalnie: zlokalizowany w Jaworznie Zakad Grniczy "Sobieski", libiska "Janina" i ZG "Brzeszcze" w Brzeszczach. cznie zatrudnionych jest tam okoo 6,5 tysica pracownikw.

Podpisanie porozumienia w Tauron Wydobycie SA poprzedzio zawarcie ramowego porozumienia pacowego na poziomie caego koncernu. Dokument stanowi podstaw do rozpoczcia negocjacji przez zwizkowcw i kierownictwa poszczeglnych spek tworzcych Grup Tauron Polska Energia. Ustalono wwczas zasady podziau "jednorazwki" bdcej rekompensat za brak podwyek w 2017 r. Ponadto zapisano, e pracownicy spek nalecy do Grupy otrzymaj premi jednorazow rwnie w roku przyszym, a w IV kwartale 2018 r. rozpoczn si negocjacje dotyczce wzrostu pac zasadniczych w roku 2019.

 

Aktualne wydanie gazety