Menu gwne

Komisje zakadowe "S"

WUG: Zgo nieprawidowoci

Wypadkowo w polskim grnictwie wglowym jestzbyt wysoka. Odpowiadajc na ten stan rzeczy, Wyszy Urzd Grniczy (WUG) uruchomi specjaln skrzynk pocztow, gdzie mona przesya informacje o zaobserwowanych nieprawidowociach w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Jeli chcesz podzieli si swoimi uwagami na temat konkretnych przypadkw amania zasad bhp, pisz: bhp.uwagi@wug.gov.pl. Caodobowo czynny jest rwnie telefon interwencyjny WUG: 327-361-947.

Polecamy

Statystyki strony

PDF Drukuj
sobota, 29 lipca 2017 15:07

- Jeli kto myla, e w dobie koniunktury na wgiel i stosunkowo przychylnej polityki rzdu wobec grnictwa zwizki zawodowe straciy racj bytu, ostatnio mg si przekona, jak gboko si myli - pisze szef grniczej "Solidarnoci" Jarosaw Grzesik, przypominajc o dziaaniach strony spoecznej w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad obliczania temperatury zastpczej klimatu pod ziemi czy uproszczenia procesu przyznawania koncesji wydobywczych. Polecamy lektur felietonu.

* * *

Jeli kto myla, e w dobie koniunktury na wgiel i stosunkowo przychylnej polityki rzdu wobec grnictwa zwizki zawodowe straciy racj bytu, ostatnio mg si przekona, jak gboko si myli.

Poprzednio zwracaem uwag na negatywne konsekwencje ewentualnego wdroenia regulacji okrelajcych temperatur zastpcz klimatu wedug nowego wzoru. Rozporzdzenia Ministra rodowiska i Ministra Energii miay by stosowane od 1 lipca. Prawo do 6-godzinnego czasu pracy objoby mniejsz liczb pracownikw, a skomplikowany proces wyznaczania temperatury skutecznie utrudniby biec kontrol warunkw klimatycznych panujcych pod ziemi. Dziki stanowczej postawie central zwizkowych - w tym grniczej ?Solidarnoci? - udao si zorganizowa konsultacje z udziaem prezesa Wyszego Urzdu Grniczego. Przeprowadzone rozmowy doprowadziy do konkluzji mwicej o koniecznoci przywrcenia starych zasad obliczania temperatury poprzez nowelizacj rozporzdze. Wydano rwnie zalecenie dla pracodawcw, aby stosowali dotychczasowe zasady obliczania temperatury. Gdyby nie strona spoeczna, spora grupa pracownikw z dnia na dzie dowiedziaaby si o utracie prawa do skrconego czasu pracy i nikt nie byby w stanie tego zmieni.

Jest te wielce prawdopodobne, e gdybymy nie poruszyli tematu wygasajcych koncesji na eksploatacj wgla, wkrtce cz kopal przestaaby funkcjonowa. Znajc ycie, kolejnym krokiem byaby ich likwidacja. Po naszych naciskach, w trakcie lipcowego zebrania grniczego Zespou Trjstronnego, wiceminister rodowiska i gwny geolog kraju Mariusz Orion Jdrysek zobowiza si, e do 15 wrzenia przygotuje projekt rozporzdzenia upraszczajcego sposb przyznawania koncesji i przyspieszajcego cay ten proces. Zagroenie, e ktra kopalnia stanie, bo nie bdzie miaa aktualnej koncesji, zostanie zminimalizowane.

Nadal natomiast zabiegamy o rozsdn tre ustawy dotyczcej monitorowania i kontrolowania jakoci paliw. W procedowanym projekcie zapisano midzy innymi cakowity zakaz spalania miaw energetycznych rwnie przez mae podmioty, ktre dysponuj instalacjami umoliwiajcymi spalanie gorszych jakociowo wgli w sposb przyjazny dla rodowiska. Takim rozwizaniom si sprzeciwiamy, zaszkodziyby one bowiem zarwno samym przedsibiorcom, jak i kopalniom. Zrobimy wszystko, by niekorzystne zapisy z projektu znikny. Biorc pod uwag przywoane wczeniej przykady skutecznego dziaania zwizkw zawodowych, jestem przekonany, e nam si uda.

Jarosaw Grzesik

 

Aktualne wydanie gazety