JSW: Wojtków powalczy o drugą kadencję

Pracownicy zakładów wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zdecydują, czy dotychczasowy zastępca prezesa do spraw pracy i polityki społecznej Artur Wojtków pozostanie członkiem Zarządu JSW. Wybory odbędą się 11 kwietnia. Wojtkowa, będącego jedynym kandydatem, wspierają organizacje związkowe.

W przypadku pomyślnego werdyktu wyborców, do priorytetów ubiegającego się o ponowny wybór wiceprezesa należeć będą: reprezentowanie pracowników w Zarządzie JSW, informowanie załogi o stanie Spółki, zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy i godnego wynagrodzenia pracowników, przestrzeganie realizacji zawartych porozumień społecznych i przepisów prawa pracy, praca na rzecz dialogu społecznego w Spółce oraz utrzymanie miejsc pracy i rozwoju JSW poprzez realizację zaplanowanych inwestycji.

"Znakiem firmowym" Wojtkowa w dobiegającej końca kadencji było łagodzenie licznych napięć pomiędzy pracodawcą a załogą. Bywało, że oficjalnie deklarował wsparcie dla strony związkowej, toczącej spory z Zarządem JSW. - Moje stanowisko (...) było, jest i będzie zawsze pro - pracownicze - pisał w odezwie skierowanej do jastrzębskich górników, gdy ubiegłoroczny konflikt dotyczący wprowadzenia niezgodnych z prawem umów o pracę sięgał zenitu. Kiedy w kwietniu 2011 roku doszło do strajku górników, którzy domagali się m.in. wstrzymania pospiesznej prywatyzacji JSW, był jedynym członkiem Zarządu Spółki, który spotkał się z protestującymi.

Cztery lata temu Wojtków, wieloletni dyrektor "pracowniczy" w kopalni "Borynia" i kandydat strony społecznej, otrzymał 8876 głosów, pokonując dyrektora KWK "Budryk" Piotra Chmiela, którego poparło 2513 osób. - Największym zyskiem jest to, że załoga będzie miała swojego przedstawiciela w Zarządzie JSW, który będzie pilnował spraw pracowniczych na szczeblu kierownictwa Spółki. Do tej pory mieliśmy prezesa Zagórowskiego i jego świtę z Warszawy. Ludzie ci nie tylko nie zajmowali się sprawami pracowniczymi, ale nawet górnictwem jako takim, skupiając się wyłącznie na walce ze związkami zawodowymi - komentował wynik wyborów z 2009 roku wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Zofiówka" Marek Sak.

Artur Wojtków urodził się w 1964 roku. Pochodzi z Bielska-Białej. Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego (1991). Ukończył również studia podyplomowe: w zakresie społecznego dialogu pracy w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2001) i w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w przemyśle w Politechnice Śląskiej w Gliwicach (2008). Od 1995 roku zatrudniony w JSW, a w latach 1999-2009 dyrektor ds. pracy KWK "Borynia".

 

Zobacz też:

•  JSW: Wiceprezes po stronie pracowników

•  Wojtków: Strajk jest legalny, decyzję górników należy uszanować