WUG: Zgłoś nieprawidłowości

Wypadkowość w polskim górnictwie węglowym jest zbyt wysoka. Odpowiadając na ten stan rzeczy, Wyższy Urząd Górniczy (WUG) uruchomił specjalną skrzynkę pocztową, gdzie można przesyłać informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat konkretnych przypadków łamania zasad bhp, pisz: bhp.uwagi@wug.gov.pl. Całodobowo czynny jest również telefon interwencyjny WUG: 327-361-947.

Polecamy

Statystyki strony

KSGWK do pani premier: Kto odpowiada za notyfikację? PDF Drukuj
piątek, 15 września 2017 17:05

Górnicza "Solidarność" chce, by strona społeczna mogła uczestniczyć w procesie notyfikacji pomocy publicznej dla polskich kopalń. Domaga się również upublicznienia pełnej treści dokumentu notyfikującego zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną (daty przeniesienia kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń - czyli rozpoczęcia ich likwidacji - są utajnione) oraz raportów z przeprowadzonych ponad rok temu audytów spółek węglowych. Pismo w tej sprawie skierowano do pani premier Beaty Szydło.

Związkowcy z Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" przypomnieli szefowej rządu, że przedstawiony kilka miesięcy temu wniosek do Ministra Energii o pełne upublicznienie dokumentu notyfikującego wciąż nie doczekał się realizacji.

Poważne wątpliwości największej organizacji związkowej funkcjonującej w polskim górnictwie budzi całkowity brak informacji na temat szczegółów procesu notyfikacyjnego.

- Niebawem polski rząd wystąpi z wnioskiem o aktualizację dokumentu notyfikacyjnego. Powodem aktualizacji dokumentu są zmiany organizacyjne w branży górnictwa węgla kamiennego, m.in. włączenie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej, czy włączenie aktywów Kompanii Węglowej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Niestety, wszystko to wciąż jest okryte tajemnicą, do której jako strona społeczna nie mamy żadnego wglądu ani dostępu do informacji. Co więcej, nie wiemy kto ze strony resortu energii odpowiada za ten proces - czytamy w dokumencie.

Z nieoficjalnych informacji posiadanych przez górniczą "Solidarność" wynika, że kluczową osobą dla przebiegu rozmów w Brukseli może być... wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Kowalczyk - od 2014 do 2016 roku sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w strukturach kolejno: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Energii (ME); od 2016 do 2017 r. - podsekretarz stanu w ME.

- Domagamy się jako strona społeczna upublicznienia informacji na temat procesu notyfikacji pomocy publicznej dla polskich kopalń, w tym odpowiedzi, jaki jest udział zarządu PGE w tymże procesie - pisze KSGWK do szefowej rządu.

W końcowych akapitach Związek postuluje włączenie przedstawicieli górniczych związków zawodowych do grupy negocjującej treść dokumentu notyfikującego zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla polskich kopalń.

- Reprezentanci górniczych związków zawodowych powinni uczestniczyć w negocjacjach z urzędnikami Komisji Europejskiej, reprezentując w nich interes społeczny środowiska górniczego w Polsce - uważa górnicza "Solidarność".

Związkowcy ponowili wniosek o upublicznienie raportów z audytów spółek węglowych.

Pełną treść pisma do pani premier publikujemy poniżej oraz w postaci pliku PDF.

 

* * *

 

Katowice, 15 września 2017 r.

 

Szanowna Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

Szanowna Pani Premier

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" po raz kolejny zwraca się o udział strony społecznej w procesie notyfikacji pomocy publicznej dla polskich kopalń. Przed kilkoma miesiącami zwróciliśmy się do Ministra Energii z wnioskiem o upublicznienie dokumentu notyfikującego zgodę na pomoc publiczną ze strony Komisji Europejskiej. Po wielu naszych monitach dokument ten został opublikowany na stronie ministerstwa. Jednak najważniejsze dla nas informacje, jak choćby daty przeniesienia wybranych kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń zostały utajnione.

Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się, że niebawem polski rząd wystąpi z wnioskiem o aktualizację dokumentu notyfikacyjnego. Powodem aktualizacji dokumentu są zmiany organizacyjne w branży górnictwa węgla kamiennego, m.in. włączenie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej, czy włączenie aktywów Kompanii Węglowej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Niestety, wszystko to wciąż jest okryte tajemnicą, do której jako strona społeczna nie mamy żadnego wglądu ani dostępu do informacji. Co więcej, nie wiemy kto ze strony resortu energii odpowiada za ten proces. Z nieoficjalnych informacji wynika, że osobą odpowiedzialną za ten ważny proces jest były wiceminister energii Wojciech Kowalczyk, który już za rządów koalicji PO-PSL był negocjatorem polskim w Brukseli. Problem w tym, że Wojciech Kowalczyk już kilka miesięcy temu opuścił resort energii, by objąć stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Energetycznej.

Mając powyższe na uwadze, domagamy się jako strona społeczna upublicznienia informacji na temat procesu notyfikacji pomocy publicznej dla polskich kopalń, w tym odpowiedzi, jaki jest udział zarządu PGE w tymże procesie. Ponadto, uważamy, że reprezentanci górniczych związków zawodowych powinni uczestniczyć w negocjacjach z urzędnikami Komisji Europejskiej, reprezentując w nich interes społeczny środowiska górniczego w Polsce.

Nadal domagamy się również upublicznienia raportów z audytów przeprowadzonych w spółkach górniczych. Pan Minister Krzysztof Tchórzewski wielokrotnie w trakcie spotkań, a także w przekazach medialnych, zapowiadał ich upublicznienie.

 

Aktualne wydanie gazety