KW: Związkowcy chcą podwyżek, Zarząd - obniżenia odpraw

Kolejna runda rozmów strony związkowej z przedstawicielami Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) na temat tegorocznej polityki płacowej zakończyła się bez rozstrzygnięć. Kierownictwo nie przedstawiło propozycji wzrostu wskaźnika wynagrodzeń, "w zamian" padł budzący sprzeciw związkowców pomysł obcięcia wysokości górniczych odpraw emerytalnych o 60 procent.

W toku środowych rozmów pracodawca wyraził chęć przesunięcia rozmów dotyczących wzrostu płac na koniec pierwszego półrocza, argumentując tę propozycję niepewną sytuacją na rynku węgla.

- Mamy świadomość, że sytuacja na rynku w stosunku do zeszłego roku uległa zmianie i pojawiła się niepewność, jak będzie wyglądała w najbliższych miesiącach - przyznaje przewodniczący kompanijnej "Solidarności" Jarosław Grzesik, dodając jednak, że widzi wyjście z tej sytuacji. - W zeszłym roku w ramach funduszu płac został utworzony fundusz motywacyjny i te środki można przesunąć na realizację założonego wzrostu wskaźnika, a fundusz motywacyjny odbudować po poprawie warunków na rynku. To pozwoli w sposób bezpieczny, sprawny i z korzyścią dla funkcjonowania Kompanii rozpocząć realizację zakładanego wzrostu wskaźnika wynagrodzeń już teraz - wyjaśnia.

Przypomnijmy, że w Planie Techniczno-Ekonomicznym Kompanii Węglowej SA na rok 2013 zapisano wzrost wskaźnika o 2,7 procent, jednak żadnych decyzji co do realizacji zapisu nie podjęto.

Największym zaskoczeniem dla obecnych na sali obrad była propozycja przedstawicieli kierownictwa Spółki odnośnie górniczych odpraw emerytalnych, a konkretnie: obniżenia ich wysokości o 60 procent. - Wysokość tych odpraw została ustalona i ujednolicona dla wszystkich pracowników blisko dekadę temu. Przez ten czas pozostawała bez zmian. Nie muszę chyba tłumaczyć, jak zareagowałaby załoga na informację o zabraniu znacznej części tej odprawy - komentuje Jarosław Grzesik.

Jedynym punktem, co do którego zgadzają się obydwie strony rozmów jest, jak na razie, przekazanie 0,7 procent z rocznego wskaźnika wynagrodzeń na wyrównywanie dysproporcji płacowych pomiędzy kopalniami KW. Taki ruch gwarantują zresztą ubiegłoroczne porozumienia płacowe.

Negocjacje będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.