97 procent "za". Pracownicy Kompanii przystąpią do strajku

Górnicy z Kompanii Węglowej SA (KW) wezmą udział w planowanym na luty regionalnym strajku generalnym wszystkich branż. Ponad 97 procent uczestników przeprowadzonego referendum poparło organizację strajku solidarnościowego z pracownikami sądownictwa. Frekwencja wyniosła 58,5 procent. Lutowy protest ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki rządu i największą tego typu akcją na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim od maja 1981 roku.

- Wyniki głosowania udowodniły, że górnicy są świadomi dramatu pracowników innych branż, i że sytuacja dojrzała do tego, by za wszelką cenę zmusić rząd do działań na rzecz ratowania likwidowanych miejsc pracy - komentuje lider górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik. - Na górników zawsze można liczyć - dodaje.

10 stycznia, od wczesnych godzin rannych, pracownicy większości kompanijnych kopalń i zakładów (z wyjątkiem Zakładu Zagospodarowania Mienia, Centrali KW i kopalni "Ziemowit", gdzie referenda dopiero się odbędą) odpowiadali na pytanie: "Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku solidarnościowego w wymiarze do 4 godzin w celu poparcia żądań zgłoszonych w ramach sporu zbiorowego prowadzonego z pracodawcą przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ »Solidarność« Pracowników Sądownictwa z siedzibą w Katowicach?".

Najwyższe poparcie dla strajku - 99,04 procent przy 66-procentowej frekwencji - zanotowano w kopalni "Brzeszcze". - Załoga wykazała się odpowiedzialnością, zdając sobie sprawę, że problemy innych wkrótce mogą stać się problemami górników - komentuje Stanisław Kłysz, przewodniczący zakładowej "S". - Już przed południem przekroczyliśmy 50-procentowy próg frekwencyjny, więc mieliśmy pewność, że referendum będzie ważne. Pozostało nam tylko czekać na wynik, a ten, jak widać, okazał się bardzo dobry.

Górnicy ze wspomnianego już "Ziemowita" pójdą do urn 15 stycznia. Od 15 do 17 stycznia głosować będą z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, a od 17 stycznia - Katowickiego Holdingu Węglowego SA.

 

Przytłaczająca większość pracowników Kompanii poparła udział w generalnym strajku solidarnościowym. Na zdjęciu: głosują górnicy z KWK "Sośnica-Makoszowy" Pole "Bojków". (fot. MJ, SG)


 

Sprzeciw wobec polityki rządu premiera Donalda Tuska w obliczu nawarstwiających się problemów regionu połączył pięć organizacji związkowych: NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" i Związek Zawodowy "Kontra". 23 października ub.r. utworzyły one Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

W związku z tym, że polskie prawo nie przewiduje możliwości organizacji strajku przeciwko polityce rządu, formalnie referenda dotyczą udziału w strajku solidarnościowym z pracownikami sądownictwa, będącymi w sporze zbiorowym, a nie mogącymi podjąć czynnej akcji protestacyjnej. Pozytywna odpowiedź większości głosujących na pytanie dotyczące udziału w strajku (przy ponad 50-procentowej frekwencji) pozwoli na przeprowadzenie legalnej akcji przypominającej strajk generalny, trwającej jednak nie dłużej niż 4 godziny. Według przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominika Kolorza, dojdzie do niej w połowie lutego, po przeprowadzeniu głosowań we wszystkich gałęziach gospodarki i sektorze usług.

 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI GŁOSOWANIA W KOMPANII WĘGLOWEJ SA

1. KWK "Brzeszcze"
głosów na "tak" - 99,04 procent
frekwencja - 66,11 procent

2. Zakład Remontowo-Produkcyjny
głosów na "tak" - 99,01 procent
frekwencja - 85,39 procent

3. KWK "Jankowice"
głosów na "tak" - 98,89 procent
frekwencja - 51,74 procent

4. KWK "Rydułtowy-Anna"
głosów na "tak" - 98,86 procent
frekwencja - 59,63 procent

5. KWK "Chwałowice"
głosów na "tak" - 98,65 procent
frekwencja - 51,00 procent

6. KWK "Marcel"
głosów na "tak" - 98,59 procent
frekwencja - 53,88 procent

7. Zakład "Elektrociepłownie"
głosów na "tak" - 98,58 procent
frekwencja - 65,84 procent

8. KWK "Bobrek-Centrum"
głosów na "tak" - 98,56 procent
frekwencja - 68,17 procent

9. KWK "Sośnica-Makoszowy"
głosów na "tak" - 97,93 procent
frekwencja - 62,74 procent

10. KWK "Bielszowice"
głosów na "tak" - 97,81 procent
frekwencja - 58,52 procent

11. KWK "Pokój"
głosów na "tak" - 97,67 procent
frekwencja - 70,43 procent

12. Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych
głosów na "tak" - 97,11 procent
frekwencja - 77,72 procent

13. KWK "Piast"
głosów na "tak" - 96,93 procent
frekwencja - 54,58 procent

14. KWK "Halemba-Wirek"
głosów na "tak" - 95,62 procent
frekwencja - 58,78 procent

15. KWK "Knurów-Szczygłowice"
głosów na "tak" - 94,61 procent
frekwencja - 50,38 procent

16. KWK "Bolesław Śmiały"
głosów na "tak" - 94,34 procent
frekwencja - 54,01 procent

17. ZG "Piekary"
głosów na "tak" - 93,87 procent
frekwencja - 67,95 procent

18. Zakład Informatyki i Telekomunikacji
głosów na "tak" - 79,00 procent
frekwencja - 59,94 procent

 

Zobacz też:

•  Grzesik: Albo powiemy "stop", albo sami będziemy sobie winni

•  "Naszą bronią jest strajk". Ruszają referenda w górnictwie

•  Kolorz: Referenda w górnictwie od 10 stycznia

•  Górnik Tuska się nie boi...