Menu gwne

Komisje zakadowe "S"

WUG: Zgo nieprawidowoci

Wypadkowo w polskim grnictwie wglowym jestzbyt wysoka. Odpowiadajc na ten stan rzeczy, Wyszy Urzd Grniczy (WUG) uruchomi specjaln skrzynk pocztow, gdzie mona przesya informacje o zaobserwowanych nieprawidowociach w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. Jeli chcesz podzieli si swoimi uwagami na temat konkretnych przypadkw amania zasad bhp, pisz: bhp.uwagi@wug.gov.pl. Caodobowo czynny jest rwnie telefon interwencyjny WUG: 327-361-947.

Polecamy

Statystyki strony

PDF Drukuj
piątek, 04 listopada 2011 11:29

rodowe spotkania prezydenta Bytomia Piotra Koja z przedstawicielami Kompanii Wglowej SA (KW) i zwizkw zawodowych przyniosy nadziej na kompromis w sprawie planu ruchu dla KWK "Bobrek-Centrum". Nowa propozycja zakada wypracowanie rozwiza pozwalajcych przyj plan na rok 2012 ju terazoraz rozpoczcie dyskusji na temat funkcjonowania kopalni w latach nastpnych. - To daje iskierk nadziei na porozumienie - ocenia szef grniczej "Solidarnoci" Jarosaw Grzesik.

Negatywna opinia prezydenta odnonie planu ruchu zakadu i jej ewentualne wzicie pod uwag przez urzd grniczy stawiay pod znakiem zapytania dalsze istnienie zatrudniajcego 3,5 tysica pracownikw zakadu. Spotkanie, ktre odbyo si 2 listopada, miao by prb wyjcia z tej trudnej sytuacji.

- Po spotkaniu powiao lekkim optymizmem - podsumowuje Jarosaw Grzesik, bdcy rwnie szefem Zwizku w KWK "Bobrek-Centrum". - Prezydent Koj zaproponowa, by nie mwi o planie na trzy lata, a na jeden rok. To oznacza znacznie mniejszy zakres robt do przeanalizowania i potencjalnych szkd grniczych do oszacowania, a jednoczenie jest moliwe do uzgodnienia w tak krtkim czasie, jaki pozosta nam do 1 stycznia. Natomiast w roku 2012, kiedy bdzie obowizywa ten tymczasowy plan ruchu, przedyskutowane zostan warunki eksploatacji pod ktem planu na kolejne trzy lata, ju bez zagroenia dla funkcjonowania zakadu. Najwaniejsze, e skoczyo si to "nie, bo nie" prezydenta Bytomia.

Wszystko wskazuje na to, e plan ruchu dla KWK "Bobrek-Centrum" na przyszy rok zostanie przygotowany do pocztku grudnia w formie aneksu do planu obecnie obowizujcego. Nastpnie odbdzie zebranie komisji do spraw ochrony powierzchni, ktra zajmie si wycznie tym dokumentem. - Jeli wszystko pjdzie w tym kierunku i plan zostanie przyjty, nie bdziemy robi zamieszania - zapowiada, w imieniu strony spoecznej, Jarosaw Grzesik.

Od stycznia miayby si natomiast odbywa regularne konsultacje na linii wadze Bytomia-przedstawiciele Kompanii w sprawie wypracowania planu ruchu na kolejne lata.

 

Aktualne wydanie gazety