WUG: Zgłoś nieprawidłowości

Wypadkowość w polskim górnictwie węglowym jest zbyt wysoka. Odpowiadając na ten stan rzeczy, Wyższy Urząd Górniczy (WUG) uruchomił specjalną skrzynkę pocztową, gdzie można przesyłać informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat konkretnych przypadków łamania zasad bhp, pisz bezpośrednio do WUG: bhp.uwagi@wug.gov.pl.

1% dla potrzebujących

Zbliża się 30 kwietnia - termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od 2004 roku istnieje możliwość przekazania części podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) zamiast do budżetu państwa. Aby to uczynić, należy wypełnić rubrykę "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego" w swoim zeznaniu podatkowym, wpisując numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), pod którym została zarejestrowana OPP, oraz kwotę 1% należnego podatku (zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół). Zachęcamy do wspierania organizacji związanych lub zaprzyjaźnionych z "Solidarnością".

 

Fundacja im. Grzegorza Kolosy

numer KRS:
0000111954

 

Fundacja im. Brata Alberta

numer KRS:
0000028246

Polecamy

Statystyki strony

"Bobrek-Centrum": Światełko w tunelu
PDF Drukuj
piątek, 04 listopada 2011 11:29

Środowe spotkania prezydenta Bytomia Piotra Koja z przedstawicielami Kompanii Węglowej SA (KW) i związków zawodowych przyniosły nadzieję na kompromis w sprawie planu ruchu dla KWK "Bobrek-Centrum". Nowa propozycja zakłada wypracowanie rozwiązań pozwalających przyjąć plan na rok 2012 już teraz oraz rozpoczęcie dyskusji na temat funkcjonowania kopalni w latach następnych. - To daje iskierkę nadziei na porozumienie - ocenia szef górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik.

Negatywna opinia prezydenta odnośnie planu ruchu zakładu i jej ewentualne wzięcie pod uwagę przez urząd górniczy stawiały pod znakiem zapytania dalsze istnienie zatrudniającego 3,5 tysiąca pracowników zakładu. Spotkanie, które odbyło się 2 listopada, miało być próbą wyjścia z tej trudnej sytuacji.

- Po spotkaniu powiało lekkim optymizmem - podsumowuje Jarosław Grzesik, będący również szefem Związku w KWK "Bobrek-Centrum". - Prezydent Koj zaproponował, by nie mówić o planie na trzy lata, a na jeden rok. To oznacza znacznie mniejszy zakres robót do przeanalizowania i potencjalnych szkód górniczych do oszacowania, a jednocześnie jest możliwe do uzgodnienia w tak krótkim czasie, jaki pozostał nam do 1 stycznia. Natomiast w roku 2012, kiedy będzie obowiązywał ten tymczasowy plan ruchu, przedyskutowane zostaną warunki eksploatacji pod kątem planu na kolejne trzy lata, już bez zagrożenia dla funkcjonowania zakładu. Najważniejsze, że skończyło się to "nie, bo nie" prezydenta Bytomia.

Wszystko wskazuje na to, że plan ruchu dla KWK "Bobrek-Centrum" na przyszły rok zostanie przygotowany do początku grudnia w formie aneksu do planu obecnie obowiązującego. Następnie odbędzie zebranie komisji do spraw ochrony powierzchni, która zajmie się wyłącznie tym dokumentem. - Jeśli wszystko pójdzie w tym kierunku i plan zostanie przyjęty, nie będziemy robić zamieszania - zapowiada, w imieniu strony społecznej, Jarosław Grzesik.

Od stycznia miałyby się natomiast odbywać regularne konsultacje na linii władze Bytomia-przedstawiciele Kompanii w sprawie wypracowania planu ruchu na kolejne lata.

 

Zlikwiduj konto w ING!

Aktualne wydanie gazety


1/2016