30 procent "czternastki" dla pracowników PGG

Lis 21, 2017

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. (PGG) wypłaci pracownikom 30 procent tak zwanej "czternastej pensji" za rok 2017 - ustalono podczas poniedziałkowego zebrania zespołu monitorującego realizację porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku. Do tej pory świadczenie było całkowicie zawieszone. O szczegóły pytamy członka zespołu, przewodniczącego "Solidarności" w PGG Bogusława Hutka.

 

* * *

 

Solidarność Górnicza: - Panie przewodniczący, ostatnie spotkanie zespołu monitorującego realizację porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku okazało się bardzo owocne - w świat poszedł komunikat o częściowej wypłacie tak zwanej czternastej pensji dla pracowników PGG. Skąd taka decyzja i dlaczego świadczenie nie zostanie wypłacone w całości?

Bogusław Hutek, przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PGG Sp. z o.o.: - 20 listopada zespół uznał, że wyniki PGG za pierwszych dziesięć miesięcy 2017 roku wraz z prognozą do końca roku są na tyle dobre, by częściowo odwiesić wypłatę tak zwanej czternastej pensji. 30 procent "czternastki" za rok 2017 pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymają do 15 lutego 2018 roku. Czy można to uznać za sukces? Skoro wcześniej "na stole" było 0 procent, a teraz jest 30, to chyba tak. Wcześniej nic nie wskazywało, że zostanie wypłacone cokolwiek. Na odwieszenie całości nadal nie ma pieniędzy. Wypłata całej "czternastki" kosztowałaby mniej więcej 280 milionów złotych, a prognozowany zysk PGG na koniec roku to około 200 mln zł.

SG: - Nie słyszeliśmy jednak o podpisaniu dokumentu, który potwierdzałby przyjęte ustalenia. Kiedy ujrzymy treść zawartego porozumienia?

BH: - Porozumienie powinno zostać podpisane i to w miarę szybko, jednak wcześniej jego treść musi zostać uzgodniona przez strony porozumienia z 19 kwietnia ubiegłego roku - między innymi przez centrale związkowe. Przypomnę, że sam zespół monitorujący nie ma kompetencji do decydowania o polityce płacowej - ma natomiast monitorować sytuację w Spółce i wskazywać, czy sytuacja PGG jest na tyle dobra, lepsza od założeń biznesplanu, aby można było myśleć o przywróceniu zawieszonych elementów wynagrodzenia.

SG: - Tuż po ogłoszeniu ustaleń o częściowej wypłacie "czternastki" poczytny portal internetowy doniósł, że górnicy otrzymają "czternastkę" w całości. Skąd ten chaos informacyjny?

BH: - Zamieszanie wywołali najprawdopodobniej niedoinformowani panowie dziennikarze. Faktycznie, jeden z dużych portali, powołując się na przedstawicieli Ministerstwa Energii, poinformował opinię publiczną, że do średniego wynagrodzenia górników w Polskiej Grupie Górniczej wróci zawieszona "czternasta pensja". Tak podany komunikat trzeba koniecznie sprostować. Porozumienie zawieszające "czternastą pensję" obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku. To oznacza, że świadczenie za 2018 rok, które zostanie wypłacone na początku 2019 roku, pracownicy PGG otrzymają w całości. Natomiast "czternastka" za rok 2017, do tej pory całkowicie zawieszona, trafi na górnicze konta, ale w wymiarze 30-procentowym - górnik otrzyma 30 procent kwoty, która przysługiwałaby mu, gdyby nie obowiązywało porozumienie z 19 kwietnia 2016 roku.

SG: - Dziękujemy za rozmowę.

 

rozmawiał: MJ