JSW: "Barbórka" na zasadach z 2014 roku

Paź 25, 2017

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych funkcjonujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) - w tym NSZZ "Solidarność" - i Zarządu JSW uzgodnili przywrócenie "starych" zasad wypłaty nagrody barbórkowej dla pracowników. Tym samym odstąpiono od zapisów paragrafu 3. porozumienia "oszczędnościowego" zawartego 16 września 2015 roku, na mocy którego wprowadzono zmiany wynikające z konieczności ratowania firmy przed upadłością.

- Z uwagi na sytuację Spółki umożliwiającą wypłatę, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników JSW SA, Strony (...) po przeprowadzonych negocjacjach oraz analizie zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 29 sierpnia 2016 roku odstępują od zapisów §3 porozumienia z dnia 16.09.2015r. odnośnie zasad naliczania nagrody z okazji Dnia Górnika - brzmi kluczowy fragment porozumienia podpisanego 18 października br.

Uprawnienia do nabycia nagrody barbórkowej, zasady jej wyliczania oraz data wypłaty będą takie, jak przy wypłacie nagrody z tytułu Dnia Górnika za rok 2014.

O szczegóły ustaleń dotyczących zasad wypłaty tegorocznej "barbórki" dla pracowników JSW spytaliśmy przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomira Kozłowskiego.

- Wracamy do zasad obowiązujących w 2014 roku ze wszystkimi tego konsekwencjami. Pracownik otrzyma "barbórkę" wyliczoną dokładnie tak, jak przed trzema laty. Jest to wariant korzystny, bo za podstawę przyjmuje wartość 1/12 rocznego deputatu węglowego i 26 dniówek urlopowych. Przywrócone zostaną również regulacje, które obowiązywały w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Spółki przed zawarciem porozumienia "oszczędnościowego". Pieniądze trafią na górnicze konta do 4 grudnia. Chcemy, żeby były to zasady stałe, których nie będziemy już więcej zmieniać - zaznaczył lider największego związku zawodowego zrzeszającego pracowników JSW. - Wraz z dalszą poprawą sytuacji JSW podejmiemy działania na rzecz przywrócenia wszystkich elementów płacowych, których wypłata została zawieszona. Musimy być tutaj bardzo ostrożni, bo każdy nasz ruch w obszarze finansów firmy bacznie obserwują obligatariusze. Jeśli uruchamiamy jakieś środki, musimy zabezpieczyć podobną kwotę celem spłaty zadłużenia. Dlatego działamy z rozwagą, ale - jak widać na przykładzie "odzyskanej" nagrody barbórkowej - bardzo konsekwentnie - zakończył swoją wypowiedź.