Tauron Wydobycie: "Jednorazówka" za pierwsze półrocze

Lip 26, 2017

Przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w spółce Tauron Wydobycie i Zarządu firmy podpisali porozumienie, zgodzie z którym do 28 lipca pracownicy otrzymają jednorazową premię. Jej wysokość będzie wyliczana indywidualnie, na podstawie liczby dni przepracowanych przez daną osobę od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku (125 dni roboczych). Świadczenie wyniesie 15 złotych i 40 groszy za każdy przepracowany dzień.

- Takie zasady podziału premii są nie tylko sprawiedliwe, ale także motywacyjne. Utrzymujemy się z wydobycia węgla. Pracownicy, którzy mieli wpływ na realizację zadań i przepracowali więcej dni, dostaną więcej pieniędzy - skomentował przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA i szef Rady Społecznej działającej w Grupie Tauron Polska Energia Waldemar Sopata.

Do spółki Tauron Wydobycie należą trzy kopalnie: zlokalizowany w Jaworznie Zakład Górniczy "Sobieski", libiąska "Janina" i ZG "Brzeszcze" w Brzeszczach. Łącznie zatrudnionych jest tam około 6,5 tysiąca pracowników.

Podpisanie porozumienia w Tauron Wydobycie SA poprzedziło zawarcie ramowego porozumienia płacowego na poziomie całego koncernu. Dokument stanowił podstawę do rozpoczęcia negocjacji przez związkowców i kierownictwa poszczególnych spółek tworzących Grupę Tauron Polska Energia. Ustalono wówczas zasady podziału "jednorazówki" będącej rekompensatą za brak podwyżek w 2017 r. Ponadto zapisano, że pracownicy spółek należący do Grupy otrzymają premię jednorazową również w roku przyszłym, a w IV kwartale 2018 r. rozpoczną się negocjacje dotyczące wzrostu płac zasadniczych w roku 2019.