Import węgla, strategia, deputaty...

Cze 19, 2017

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" i Komisji Rewizyjnej KSGWK spotkali się z kierownictwem resortu energii - ministrem Krzysztofem Tchórzewskim oraz jego zastępcą Grzegorzem Tobiszowskim. Dyskutowano o sprawach bieżących. Związkowcy zwracali uwagę na konieczność ograniczenia importu węgla do Polski. Domagali się również szybkiego uporządkowania zasad wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy dla emerytów górniczych.

Na wstępie głos zabrał przewodniczący górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik, referując najważniejsze oczekiwania KSGWK wobec ministrów. Przypomniał sprawę utajnienia zasadniczej części dokumentu notyfikowanego w listopadzie ubiegłego roku przez Komisję Europejską (KE), gdzie mają być wymienione kopalnie przeznaczone do likwidacji oraz to, że wciąż nie są znane szczegółowe wyniki audytów spółek węglowych.

- Treść dokumentu zawierającego najważniejsze informacje na temat najbliższej przyszłości co najmniej kilku kopalń nie została upubliczniona, choć wielokrotnie się tego domagaliśmy. Audyty z prawie wszystkich spółek węglowych też miały być jawne, a nie są. Pojawiły się tylko ogólnikowe informacje o bezprawiu, jakie tam panowało za rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego - nic więcej. No i nie wiemy, co z projektami ustaw: po pierwsze - w sprawie certyfikowania węgla, tak by przynajmniej częściowo udało się przyblokować import; po drugie - w sprawie wielokrotnie postulowanej przez środowiska związkowe i emeryckie ustawy regulującej wypłatę ekwiwalentu za deputat węglowy. Chcielibyśmy też usłyszeć, co się dzieje z programem dla górnictwa - zaznaczał szef Sekcji.

 

Sprawa deputatów do podkomisji

Nawiązując do sprawy dokumentu notyfikującego przekazanie 8 miliardów złotych na "złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków likwidacji niekonkurencyjnych kopalń węgla do 2018 roku", minister Tchórzewski stwierdził, że był on publikowany na stronach internetowych KE i Ministerstwa Energii. Jak jednak zauważył lider śląsko-dąbrowskich struktur Związku Dominik Kolorz, udostępniona treść została pozbawiona fragmentu poświęconego kopalniom, które wkrótce mają zostać przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Tym samym związkowy postulat ujawnienia dokumentu w pełnym brzmieniu pozostaje aktualny.

Jeśli chodzi o ujednolicenie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów, byłych pracowników kopalń, najprawdopodobniej w lipcu obydwa projekty ustawy regulującej tę kwestię - obywatelski, poparty przez niemal 130 tysięcy osób i rządowy - będą przedmiotem obrad sejmowej podkomisji złożonej z członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

- Projekt obywatelski jest w Sejmie. Mamy nadzieję, że do końca czerwca zapadnie decyzja w sprawie powołania podkomisji. Wtedy, w lipcu, będzie można skierować do Sejmu projekt rządowy, który przeszedł wszystkie uzgodnienia międzyresortowe i nie było do niego żadnych uwag od strony merytorycznej - wskazał wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

 

Programy dla branż częścią strategii energetycznej

Dalej mówił o szczegółach projektu ustawy dotyczącej certyfikacji węgla, który znajduje się na etapie konsultacji społecznych.

- Do ustawy mamy przygotowane rozporządzenia - takie, które definiują parametry węgla, jakie powinien posiadać, i takie, które mówią o tym, jak powinien być kontrolowany. Generalnie założenie jest takie, żeby wyeliminować z polskiego rynku tak zwany niesort - stwierdził wiceszef resortu energii. - Za niestosowanie parametrów określonych w ustawie będą nakładane kary na podmioty odpowiedzialne za handel węglem. Pierwotnie znalazł się tam zapis mówiący o karaniu osób fizycznych, co było przeoczeniem. Nie będzie kar dla osób fizycznych - podkreślił.

W swojej wypowiedzi odniósł się również do pytań dotyczących prac nad rządowym programem dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030.

- 26 czerwca na Śląsku chcemy zorganizować spotkanie zespołu trójstronnego. W jego trakcie omówimy założenia do strategii dla górnictwa węgla kamiennego. Strona związkowa będzie mogła przedstawić swoje sugestie czy wnioski uzupełniające. W lipcu natomiast - taka jest propozycja - spotkalibyśmy się z przedstawicielami górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Wtedy przedstawimy opracowywane w Ministerstwie Energii wstępne założenia, które są dla nas wytycznymi przy tworzeniu "miksu energetycznego", bo obydwie strategie - dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego - traktujemy jako część składową strategii energetycznej. Kolejnym etapem byłoby spotkanie dwóch branż surowcowych w kontekście założeń energetycznych. Wtedy byśmy rozstrzygali o uchwaleniu strategii - zapowiedział Grzegorz Tobiszowski.

Podsumowując obecną sytuację sektora, minister Tchórzewski ocenił, że proces restrukturyzacji górnictwa węgla energetycznego przebiega "w dobrym tempie".

- Na naszą korzyść działają uwarunkowania rynkowe, ceny węgla. Wkrótce trzeba będzie jednak zacząć spłacać zobowiązania finansowe, co będzie stanowiło pewne obciążenie - przyznał.