Pracownicy SiG będą przeniesieni do JSW

Maj 29, 2017

- Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (...) podpisały "Porozumienie dotyczące przenoszenia pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A." - poinformowali związkowcy z Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Zapisami porozumienia objęto wszystkich pracowników JSW SiG wykonujących usługi na rzecz kopalń JSW.

W tekście przesłanym na nasz adres mailowy przedstawiciele ZOK wyjaśniają, jakie zasady towarzyszyć będą procesowi alokacji.

Zachęcamy do lektury tego artykułu.

 

* * *

 

Po długich negocjacjach 26 kwietnia 2017 roku reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA z NSZZ "Solidarność" na czele podpisały "Porozumienie dotyczące przenoszenia pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.".

Porozumienie to wypełnia zapisy porozumienia z 2015 r., w którym Zarząd zobowiązał się, że przeniesie pracowników dołowych spółki JSW Szkolenie i Górnictwo do kopalń JSW, gdzie będą zatrudnieni na tych samych zasadach co pracownicy posiadający tak zwane nowe umowy o pracę (wprowadzone przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA 27 listopada 2012 r. z późniejszymi zmianami). Przeniesienie dotyczy wszystkich pracowników JSW SiG, którzy wykonują usługi na rzecz kopalń JSW SA. Będą oni sukcesywnie zatrudniani w jednostkach organizacyjnych JSW począwszy od 1 czerwca 2017 r. Wykazy alokowanych pracowników powstaną w uzgodnieniu z daną jednostką organizacyjną Spółki (kopalnią, ruchem) i będą sporządzane przez JSW SiG. Przekazanie konkretnych pracowników będzie wymagać każdorazowo podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd JSW. Następnie pomiędzy pracownikiem i JSW jako pracodawcą zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Zobowiązania dotyczące nagrody z okazji Dnia Górnika 2017 zostaną zrealizowane przez JSW, a niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika "przejdzie" wraz z nim do nowego pracodawcy.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że najlepszym narzędziem pozwalającym osiągać konkretne cele są rozsądnie prowadzone rozmowy z pracodawcą, zwłaszcza wtedy, gdy obydwie strony potrafią wykazać się dobrą wolą i słuchać się nawzajem. Sądy, strajki i inne radykalne środki mogą być jedynie narzędziem ostatecznym, a ciągły konflikt z pracodawcą, do czego dąży związek zawodowy "Jedność", tylko i wyłącznie utrudnia wypracowywanie porozumień korzystnych dla pracowników. Teraz pracownicy JSW SiG muszą się uzbroić w odrobinę cierpliwości. Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, porozumienie dotyczy osób wykonujących usługi na rzecz kopalń Spółki. Osoby te będą przenoszone do JSW w najkrótszych możliwych terminach.

 

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA