PGG: Jedna firma, jedna "Solidarność"

Maj 12, 2017

9 maja przedstawiciele NSZZ "Solidarność" z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) i włączonego ponad miesiąc temu do PGG Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) podpisali porozumienie umożliwiające formalne scalenie obydwu jednostek organizacyjnych Związku. Od tego momentu skupiająca 13 tysięcy członków Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG Sp. z o.o. stanowi najliczniejszą strukturę zakładową największej organizacji związkowej w Polsce.

O wpływ dokonanych zmian organizacyjnych na cele realizowane przez NSZZ "Solidarność" PGG Sp. z o.o. spytaliśmy przewodniczącego ZOK Bogusława Hutka.

- Podstawowe kierunki naszych działań pozostają bez zmian. Spółka generuje coraz większe przychody, coraz większy "tort" jest do podziału, a pracownicy - póki co - w podziale tego tortu nie uczestniczą. Chciałbym przypomnieć, że w porozumieniu z 19 kwietnia 2016 roku, które umożliwiło powołanie Polskiej Grupy Górniczej, mamy paragraf, zgodnie z którym poprawa sytuacji finansowej PGG jest przesłanką do rozpoczęcia dyskusji na temat przywrócenia w całości lub w części zawieszonych elementów pracowniczych wynagrodzeń. Realizację tego zapisu będziemy chcieli wyegzekwować - stwierdził szef "Solidarności" w PGG. - Po drugim kwartale, po czerwcu, usiądziemy do rozmów z nastawieniem takim, by coraz lepsze wyniki PGG przełożyły się na sytuację pracowników, na przykład przez to, że wspomniane elementy wynagrodzenia zostaną przywrócone - zapowiedział.

Sprawy płacowe z pewnością zdominują kolejne spotkania strony związkowej PGG z Zarządem Spółki, bo ubiegłoroczne cięcia w wynagrodzeniach sprawiły, że największa polska spółka węglowa przestała być atrakcyjnym miejscem pracy.

- Jeśli nie zaczniemy rozmawiać o płacach, jeśli nie nastąpi realny wzrost wynagrodzeń pracowników PGG, nie powinniśmy liczyć na to, że młodzi ludzie przyjdą do pracy w górnictwie. Ten problem jest już bardzo zauważalny. Sporo ludzi młodych po prostu odchodzi z górnictwa. Ci, którzy chcą sobie zostawić "furtkę", idą na urlopy bezpłatne, ale tylko po to, by szukać sobie innego zajęcia - czasami już do pracy w kopalni nie wracają. Oni wszyscy muszą z czegoś spłacić zaciągnięte kredyty czy rachunki bieżące i mieć z czego żyć. Ten problem na pewno trzeba rozwiązać - podkreślił Bogusław Hutek.

Wśród pozostałych kwestii nurtujących stronę związkową przewodniczący wymienił dostęp do biznesplanu PGG po fuzji z KHW, ściślej zaś - brak tego dostępu.

- Minęło półtora miesiąca od połączenia, a my wciąż nie wiemy, jaka przyszłość czeka naszą firmę. Niepewność załóg potęgują pogłoski na temat listy zakładów, które wkrótce miałyby trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, bo takie ustalenia znalazły się podobno w dokumencie notyfikowanym przez Unię Europejską. Chcielibyśmy, żeby ktoś powiedział nam wprost, dokąd zmierzamy i gdzie za kilka lat będą poszczególne kopalnie - powiedział.

Priorytetem ma być również wynegocjowanie możliwie korzystnych zapisów układu zbiorowego pracy. Treść układu ma być gotowa przed 1 lipca 2018 r.

- Rozmowy jeszcze się nie rozpoczęły, a powinny, bo czasu nie mamy zbyt dużo. Już dziś można chyba powiedzieć, że nie będą łatwe. W pierwszej kolejności skupimy się na ochronie tych uprawnień, które pracownikom PGG przysługują obecnie. Bez wątpienia jednak nowe rozwiązania powinny być korzystniejsze. Tylko tak uda nam się zachęcić pracowników do dalszej pracy w górnictwie - podsumował.

Wraz z włączeniem struktur NSZZ "Solidarność" KHW SA do NSZZ "Solidarność" PGG Sp. z o.o. członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej uzupełnili skład Prezydium ZOK.

Od tego momentu kierownictwo "Solidarności" w PGG tworzą: Bogusław Hutek (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast"; przewodniczący), Dariusz Kulpa (KWK "Ruda" Ruch "Pokój"; wiceprzewodniczący), Piotr Czypionka (KWK "Murcki-Staszic"; II wiceprzewodniczący), Tomasz Klisz (Zakład Remontowo-Produkcyjny; skarbnik), Bogdan Syposz (KWK "Bolesław Śmiały"; sekretarz), Ryszard Baczyński (KWK "Wieczorek"), Piotr Bienek (KWK "Wujek" Ruch "Śląsk"), Artur Braszkiewicz (KWK "Ruda" Ruch "Halemba"), Dominik Kolorz (KWK "ROW" Ruch "Chwałowice"), Danuta Rutkowska (KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch "Wesoła") i Jarosław Szawerna (KWK "ROW" Ruch "Rydułtowy").