"Ruda": Czy Urasol straci monopol?

Kwi 28, 2017

W Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. (PGG) szykuje się awantura o bony żywieniowe. Problem dotyczy zwłaszcza KWK "Ruda". Wszystkie związki zawodowe działające w tej kopalni wystąpiły o nowe zasady realizacji posiłków profilaktycznych - wszystkie poza Wolnym Związkiem Zawodowym "Sierpień 80".

Ściślej chodzi o to, że organizacje związkowe zaproponowały rozszerzenie oferty handlowej o realizację bonów w sklepach wielkopowierzchniowych. Proces udzielania zamówień na dostawę bonów żywieniowych służących realizacji posiłków profilaktycznych jest zunifikowany. Oznacza to, że obowiązują te same zasady wyłaniania wykonawców we wszystkich oddziałach PGG, inne są tylko wymagania dotyczące lokalizacji placówek handlowych i gastronomicznych - ich wykaz ustala się zwykle w porozumieniu ze stroną społeczną danego oddziału, uwzględniając miejsca zamieszkania pracowników.

Do tej pory swoisty monopol na realizację bonów w "Rudzie" miała firma Urasol, spółka związana z Marcelim Murawskim, szefem "Sierpnia 80" w KWK "Ruda" Ruch "Halemba", zaufanym człowiekiem przewodniczącego Ziętka. Urasol jest powiązany kapitałowo z klubem sportowym Urania Ruda Śląska, gdzie Murawski pełni funkcję wiceprezesa do spraw finansowych, a w Zarządzie Urasolu zasiada spokrewniona z nim Angelika Murawska. Osoby związane z rudzkim środowiskiem górniczym wiedzą doskonale, kto w Urasolu gra pierwsze skrzypce i komu ten biznes służy.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ubiegłoroczny obrót spółki Urasol w KWK "Ruda" przekroczył 20 milionów złotych. Oprócz przyjmowania niewielkich zleceń na wydawanie posiłków profilaktycznych dla uczniów odbywających praktyki w "Halembie", firma zajmowała się głównie realizacją bonów poprzez sieć wybranych sklepów lokalnych, na co poszły wspomniane miliony. Spora część pracowników kopalni skarżyła się jednak, że ceny produktów w małych sklepach są wyższe niż w supermarketach, domagając się korekt w stosowanych dotąd procedurach. Większość organizacji związkowych funkcjonujących w "Rudzie" wzięła pod uwagę te głosy i zasugerowała Zarządowi PGG, by listę sklepów rozszerzyć. Zgodnie z sugestią PGG tak przygotowała postępowanie, by w ofercie znalazły się również sklepy wielkopowierzchniowe (gdzie potentatem jest Sodexo), czym zarządzający spółką Urasol raczej zachwyceni nie będą. Propozycję kryteriów oceny ofert w planowanym na najbliższy czas postępowaniu komisja przetargowa przedstawi wkrótce stronie społecznej oddziału KWK "Ruda" celem akceptacji. I zapewnie nie u wszystkich organizacji związkowych ją znajdzie...