"Solidarność" z JSW: Przywrócić zawieszone świadczenia

Kwi 21, 2017

Zdaniem Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) coraz lepsze wyniki JSW są przesłanką do wznowienia renegocjacji porozumienia z 16 września 2015 r., które pozwoliło uratować Spółkę przed upadłością za cenę poważnych cięć płacowych. - Będziemy podejmować wszelkie działania, aby jak najszybciej nasze uprawnienia pracownicze wróciły do poprzedniej wysokości - piszą związkowcy w artykule przesłanym do nas drogą mailową.

Treść artykułu publikujemy poniżej.

 

* * *

 

Dobre wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA za pierwszy kwartał 2017 roku, które zostaną ogłoszone około 22 maja, będą podstawą do podjęcia kolejnych rozmów na temat złagodzenia zapisów porozumienia "oszczędnościowego" z 16 września 2015 r.

Początek roku bieżącego może być dla Spółki znacznie lepszy niż ostatnie trzy miesiące roku ubiegłego. Przypominamy, że benchmark (wskaźnik referencyjny) dla węgla koksującego typu premium na pierwszy kwartał 2017 r. osiągnął poziom 280 dolarów za tonę. Chociaż nasz węgiel koksujący nie osiąga aż tak dobrej jakości, a ceny w Europie były znacznie niższe, to średnia cena wydobywanego przez JSW węgla typu 35 powinna osiągnąć poziom 180-200 dolarów za tonę.

Aktualne zawirowania pogodowe w Australii sprzyjają wysokim cenom węgla koksującego. Trudno powiedzieć, jak długo ta hossa się utrzyma. Naprawa szkód po cyklonie potrwa co najmniej kilka tygodni, ponadto dostawy węgla koksującego z Korei objęto międzynarodowym embargiem. Fakty te wywołały dużą niepewność na rynku, tym niemniej są to jednak głównie problemy logistyczne, a nie przerwy w wydobyciu, tak że węgiel ten prędzej czy później trafi do obrotu na świecie. Mimo wszystko spore wahania cen na międzynarodowych rynkach węgla sprawiają, że do kasy JSW płyną dodatkowe pieniądze, które przynajmniej w części powinny obniżyć obciążenia załogi wynikające z zapisów wspomnianego wcześniej porozumienia.

Będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, aby minimalizować skutki zawieszenia naszych świadczeń pracowniczych, tak jak to miało miejsce w przypadku rekompensaty za obniżoną nagrodę barbórkową. Nie mają racji ci, którzy krzyczą, że te wszystkie świadczenia zostały nam odebrane na zawsze. Zresztą, ich kłamstwa zdemaskuje czas. Wiemy, że rozsiewanie bzdur to dla tych ludzi sens istnienia. Bez tego by ich po prostu nie było. Dlatego, kiedy tylko mogą, szerzą nieprawdę niczym "Gazeta Wybiórcza". Jasno trzeba powiedzieć, że nie robią przy tym nic, co by mogło poprawić sytuację pracowników - wiedzę mają na tyle małą, że żaden z nich partner do rozmów i nikt ich nie traktuje poważnie. Dlatego nie namawiamy ich nawet do tego, by nas teraz wsparli, bo mogliby tylko zaszkodzić. Damy radę sami i zapewniamy pracowników JSW, że jeśli sytuacja finansowa Spółki na to pozwoli, będziemy podejmować wszelkie działania, aby jak najszybciej nasze uprawnienia pracownicze wróciły do poprzedniej wysokości. Wtedy ci wszyscy mądrale zaczną krzyczeć, że to dzięki nim znowu jest dobrze, że to oni są jedynymi prawdziwymi zbawcami JSW, ale tym się przejmować nie zamierzamy.

 

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA