"Solidarność" z JSW: Dość nierównego traktowania ludzi!

Kwi 11, 2017

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) chce, by pracownicy dołowi spółki JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. (SiG) z oddziałów wsparcia produkcji zostali zatrudnieni bezpośrednio przez kopalnie JSW. O zmianę sposobu funkcjonowania SiG jastrzębscy związkowcy apelują od lat. Kwestię tę wpisano do zawartego 23 lutego 2015 roku porozumienia, które kończyło dwutygodniowy strajk.

W piśmie skierowanym na ręce pełniącego obowiązki prezesa Zarządu JSW Daniela Ozona "Solidarność" wskazała, że wbrew pierwotnym założeniom i zapewnieniom pracodawcy spółka SiG nie przyniosła Jastrzębskiej Spółce Węglowej znaczących oszczędności. Straty spółki-córki JSW za rok 2016 wyniosły kilka milionów złotych.

Przyczyniło się do tego kilka czynników.

Zdaniem przedstawicieli strony społecznej koszty pracy osoby zatrudnionej w SiG bywają znacznie wyższe niż osoby zatrudnionej bezpośrednio w JSW.

- Dzieje się tak z kilku przyczyn. Firma JSW Szkolenie i Górnictwo ma własne kierownictwo i wielu pracowników nie zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, często dublując w ten sposób struktury już istniejące w JSW S.A., co generuje niepotrzebne koszty. Pracowników wykorzystywanych w pracach dołowych kopalnia musi we wszystko wyposażyć, natomiast pracownicy dozoru kopalni, pomimo, że SiG zatrudnia własny dozór, muszą dodatkowo nadzorować ich pracę. Przyjęta koncepcja zatrudnienia pracowników SiG powoduje często bałagan organizacyjny i stwarza poważne problemy przy przestrzeganiu przepisów górniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Niejednokrotnie istnieje potrzeba dodatkowego szkolenia pracowników SiG na dole kopalni, ponieważ nie mają oni odpowiednich kwalifikacji, na co niejednokrotnie nie ma czasu - zwrócili uwagę przedstawiciele ZOK.

Problemem są również spory i napięcia pomiędzy pracownikami spółki-córki JSW a pracownikami kopalń na tle obowiązujących systemów płacowych. Wynagrodzenia pracowników SiG pozbawione są elementów motywacyjnych, które stanowią istotną część wynagrodzenia górników zatrudnionych przez JSW.

Do tego dochodzą różnice wynikające z charakteru umów będących podstawą świadczenia pracy przez obydwie grupy.

- Pracownicy firmy SiG określają siebie jako pracowników "drugiego sortu", gorzej traktowanych i niesprawiedliwie wynagradzanych za pracę, którą porównują do zatrudnienia w "agencji pracy tymczasowej", ponieważ często są zatrudnieni na umowach zawartych na czas określony. W dzisiejszej rzeczywistości mamy sytuację, w której przy identycznej pracy, na tym samym stanowisku, zatrudniani są pracownicy Grupy Kapitałowej JSW wynagradzani według trzech różnych systemów wynagrodzeń, co jest niezgodne z obowiązującym prawem - napisali związkowcy.

ZOK NSZZ "Solidarność" JSW SA chce, by Spółka "niezwłocznie" rozpoczęła przejmowanie pracowników SiG, zwłaszcza że o podobnych planach mówił trzy miesiące temu sam prezes Zarządu SiG Gabriel Cyrulik.

- Trwają koncepcyjne prace przygotowawcze nad możliwością przejścia pracowników oddziałów wsparcia produkcji przy kopalniach JSW bezpośrednio pod kopalnie - stwierdził w rozmowie z dziennikarzem korporacyjnego miesięcznika Jastrzębski Węgiel.

Według autorów wniosku odwlekanie w czasie zapowiedzianej decyzji może spowodować dalszą eskalację negatywnych zjawisk, które wynikają z nierównego traktowania osób wykonujących tę samą pracę.

Pełną treść pisma ZOK publikujemy poniżej.

 

* * *

 

Jastrzębie - Zdrój 28.03.2017 r.

 

Prezes Zarządu JSW S.A.
Daniel Ozon

 

ZOK NSZZ "Solidarność" JSW S.A. po raz kolejny wnosi o zatrudnienie pracowników dołowych spółki JSW Szkolenie i Górnictwo z oddziałów wsparcia produkcji bezpośrednio pod kopalnie JSW S.A.

Powstanie Spółki JSW "Szkolenie i Górnictwo" miało przynieść duże oszczędności w JSW S.A., czego nie udało się uzyskać, ponieważ Spółka przyniosła w 2016 r. kilkumilionowe straty. Nieprawdą jest, że zatrudnienie pracownika z tej firmy jest tańsze od utrzymania pracownika zatrudnionego bezpośrednio w JSW S.A., gdyż w przypadku niektórych stanowisk pracy zachodzi relacja odwrotna, pracownik SiG jest droższy od pracownika kopalni. Dzieje się tak z kilku przyczyn. Firma JSW Szkolenie i Górnictwo ma własne kierownictwo i wielu pracowników nie zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, często dublując w ten sposób struktury już istniejące w JSW S.A., co generuje niepotrzebne koszty. Pracowników wykorzystywanych w pracach dołowych kopalnia musi we wszystko wyposażyć, natomiast pracownicy dozoru kopalni, pomimo, że SiG zatrudnia własny dozór, muszą dodatkowo nadzorować ich pracę. Przyjęta koncepcja zatrudnienia pracowników SiG powoduje często bałagan organizacyjny i stwarza poważne problemy przy przestrzeganiu przepisów górniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Niejednokrotnie istnieje potrzeba dodatkowego szkolenia pracowników SiG na dole kopalni, ponieważ nie mają oni odpowiednich kwalifikacji, na co niejednokrotnie nie ma czasu. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio pod kopalnią są wynagradzani w dużym stopniu przez elementy motywacyjne, natomiast pracownicy firmy SiG nie mogą otrzymywać np. premii motywacyjnych, co dezorganizuje pracę, prowadzi do napięć społecznych, braku satysfakcji i niezadowolenia z pracy. Pracownicy firmy SiG określają siebie jako pracowników "drugiego sortu", gorzej traktowanych i niesprawiedliwie wynagradzanych za pracę, którą porównują do zatrudnienia w "agencji pracy tymczasowej", ponieważ często są zatrudnieni na umowach zawartych na czas określony. W dzisiejszej rzeczywistości mamy sytuację, w której przy identycznej pracy, na tym samym stanowisku, zatrudniani są pracownicy Grupy Kapitałowej JSW wynagradzani według trzech różnych systemów wynagrodzeń, co jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Pracownicy firmy JSW SiG od dłuższego czasu są informowani o planach przejścia pracowników dołowych bezpośrednio pod kopalnie JSW S.A., o czym zresztą na łamach "Jastrzębskiego Węgla" mówił w styczniu Gabriel Cyrulik, Prezes JSW Szkolenie i Górnictwo:

"Trwają koncepcyjne prace przygotowawcze nad możliwością przejścia pracowników oddziałów wsparcia produkcji przy kopalniach JSW bezpośrednio pod kopalnie."

W tej sytuacji dalsze odwlekanie decyzji powoduje, że pracownicy JSW SiG czują się oszukiwani przez pracodawcę i należy spodziewać się radykalizacji nastrojów wśród jej pracowników, czego przykładem jest niedawne referendum strajkowe. Niepokoi także coraz większy wpływ na pracowników tej firmy populistycznych, destrukcyjnych i nastawionych na konflikt z pracodawcą organizacji związkowych.

Z wyżej wymienionych powodów ZOK NSZZ "Solidarność" JSW S.A. wnosi o niezwłoczne rozpoczęcie przyjmowania pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo bezpośrednio pod kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. już od początku II kwartału 2017 r.