KW: Porozumienie podpisane, strajk odwołany!

Wrz 17, 2010

Przed godziną przedstawiciele dwunastu organizacji związkowych działających na szczeblu Kompanii Węglowej (KW) podpisali porozumienie z Zarządem Spółki w kwestiach będących przedmiotem toczącego się od kwietnia sporu zbiorowego. Zapowiadany od kilkunastu dni strajk został odwołany.

Główne punkty zawartego dziś porozumienia dotyczą 3-procentowego wzrostu wskaźnika wynagrodzeń oraz odstąpienia Zarządu od realizacji nowej "Strategii" KW. W tym ostatnim przypadku uzgodniono, że do roku 2015 będzie realizowana stara "Strategia", a jej ewentualne modyfikacje będą każdorazowo uzgadniane ze stroną społeczną.

W kopalniach należących do KW w poniedziałek odbędą się pierwsze masówki informacyjne na temat zawartości podpisanego porozumienia.