Ogólnopolski wiec przed siedzibą premiera

Wrz 15, 2010

- "Nie" dla cięć budżetowych! "Tak" dla ochrony miejsc pracy i wzrostu gospodarczego! - pod takimi hasłami 29 września przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się ogólnopolski wiec protestacyjny. Żądania związkowców odnoszą się do aktualnej sytuacji w kraju, ale są też częścią większej akcji zainicjowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, którą teraz wesprą członkowie NSZZ "Solidarność", najsilniejszej polskiej organizacji związkowej.

Pojawienie się związkowców z całego kraju przed siedzibą premiera rządu to wyraz europejskiej solidarności oraz troski o tych, którym przychodzi płacić największe koszty ekonomiczne i społeczne za obecny kryzys światowej gospodarki - czytamy w komunikacie rozesłanym Komisjom Zakładowym Związku przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "S".

Początek wiecu 29 września, w środę, o godz. 12.