JSW: Zawiesili strajk, apelują o merytoryczny dialog

Cze 06, 2011

W poniedziałek związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zadeklarowali chęć prowadzenia dalszych rozmów na temat warunków prywatyzacji Spółki, choć piątkowa runda negocjacji zakończyła się fiaskiem. To pozytywna odpowiedź na apel Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa i wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka o powstrzymanie się od rozpoczęcia strajku generalnego. Związkowcy podkreślają, że nie zależy im na eskalowaniu napięcia, a na realizacji górniczych postulatów.

Piątkowe rozmowy przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW SA z reprezentantami dwóch ministerstw i Zarządu JSW toczyły się w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i dotyczyły pięciu obszarów:
- gwarancji zatrudnienia w momencie upublicznienia lub prywatyzacji JSW,
- przekazania akcji wszystkim pracownikom Spółki,
- gwarancji utrzymania nadzoru nad Spółką przez Skarb Państwa,
- przekazania środków finansowych z debiutu giełdowego na inwestycje w JSW,
- 10-procentowych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla zatrudnionych w kopalniach JSW.

Jak relacjonuje strona związkowa, pięciogodzinna dyskusja nie przyniosła rozstrzygnięć, bo przedstawiciele rządu i Zarządu JSW omijali meritum sprawy, skupiając się głównie na udowadnianiu tezy, że "Strategia dla górnictwa" nie zobowiązuje rządu do konsultacji procesu prywatyzacyjnego z załogami prywatyzowanych zakładów.

Prezes Zarządu JSW Jarosław Zagórowski odniósł się, co prawda, do postulatu przekazania środków finansowych z debiutu giełdowego na inwestycje w JSW, ale tylko po to, by stwierdzić, że Spółka... takich środków nie potrzebuje. Jeśli chodzi o podwyżki, Zagórowski zgodził się na 5,5-procentowy wzrost wynagrodzeń, ale przy jednoczesnym wprowadzeniu niekorzystnego dla górników "motywacyjnego systemu wynagradzania", czemu strona społeczna sprzeciwia się od początku tegorocznych rozmów płacowych.

Fiasko rozmów nastąpiło wraz z ogłoszeniem przez stronę rządową, że negocjacje powinny się zakończyć o godz. 15.30 bez względu na ich wynik.

Po zerwaniu piątkowych rozmów pojawiła się informacja o strajku generalnym, do którego miało dojść 9 czerwca, jednak związkowcy przychylili się do apelu strony rządowej i wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka o podjęcie dalszych rozmów. W wydanym dziś oświadczeniu Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW SA potwierdził zawieszenie akcji strajkowej i wniósł o wyznaczenie w trybie pilnym, do końca bieżącego tygodnia, kolejnego terminu spotkania z upełnomocnionymi przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Zarządu JSW SA.