KW: Podwyżki wywalczone, porozumienie podpisane

Maj 19, 2011

Przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 4 procent dla pracowników kopalń Kompanii Węglowej SA (KW) już teraz i decyzja w sprawie kolejnych 3 procent do końca lipca - to najważniejsze ustalenia wynikające z porozumienia płacowego zawartego przez związkowców i Zarząd Spółki. Dwustronne rozmowy "ostatniej szansy" pozwoliły zakończyć toczący się od 21 marca spór zbiorowy.

Tym razem o rozmowy dwustronne wystąpił Zarząd Kompanii, chcąc uzyskać porozumienie jeszcze przed wszczęciem mediacji wynikających z normalnej procedury towarzyszącej sporom zbiorowym. Po 10-godzinnych rozmowach strony porozumiały się co do 7-procentowego wzrostu wskaźnika wynagrodzeń w skali roku 2011. 4 procent zostanie wypłacone w postaci "jednorazówki" za pierwszych pięć miesięcy bieżącego roku, a od czerwca pracownicy kompanijnych kopalń i zakładów otrzymają wynegocjowane pieniądze w postaci wyższych dopłat do dniówek.

Kolejne 3 procent wzrostu wynagrodzeń uzależniono od wyniku ekonomicznego Kompanii, jak jednak zapewnia wiceprzewodniczący kompanijnej "Solidarności" Stanisław Kłysz, wynik ten nie jest i nie powinien być zagrożony. - Gdyby jednak stało się coś złego i Zarząd nie będzie chciał wypłacić tych pieniędzy, zgodnie z porozumieniem wznowimy spór zbiorowy - dodaje Kłysz.

Porozumienie podpisali przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających na szczeblu Spółki poza związkowcami ze Związku Zawodowego Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka".