Sztab protestacyjny "S" podał terminy antyrządowych protestów

Maj 10, 2011

Sztab protestacyjny powołany przez NSZZ "Solidarność" na szczeblu krajowym zdecydował, że wielka manifestacja antyrządowa pracowników wszystkich branż przejdzie ulicami Warszawy 30 czerwca. Wcześniej, bo już 25 maja, odbędzie się 16 demonstracji w miastach wojewódzkich. Organizatorzy protestu liczą, że do pracowników zrzeszonych w NSZZ "Solidarność" dołączą członkowie innych reprezentatywnych organizacji związkowych. Od dziś rozprowadzane są materiały zachęcające do udziału w demonstracjach.