Inicjatywa na rzecz wzrostu płacy minimalnej ze wsparciem "S"

Maj 10, 2011

Do 20 lipca potrwa akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy podnoszącej płacę minimalną. Celem ustawy jest doprowadzenie minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Teraz płaca minimalna w Polsce wynosi 1386 zł. Jeśli do lipca uda się zebrać 100 tysięcy podpisów, projekt ustawy trafi do Sejmu, gdzie zajmą się nim parlamentarzyści. W zbieranie podpisów od początku zaangażowane są struktury NSZZ "Solidarność".

Jak tłumaczą pomysłodawcy projektu zmiany ustawy na swojej stronie internetowej, ustawa ma uruchomić proces dochodzenia płacy minimalnej do poziomu 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przy czym dochodzenie to ma się odbywać w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego.

Pomysł na obywatelską inicjatywę ustawodawczą w sprawie podniesienia płacy minimalnej zrodził się po wydarzeniach z ubiegłego roku. Na forum Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych doszło wówczas do porozumienia i wszyscy partnerzy społeczni ustalili zgodnie wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2011 rok. Stronę rządową reprezentował wicepremier Waldemar Pawlak. Niestety, później Rada Ministrów nie wyraziła zgody na realizację porozumienia i mimo podpisu wicepremiera rząd ustalił inną, niższą kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Oficjalnie akcję zbierania podpisów prowadzi Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Marszałek Sejmu RP przyjął zawiadomienie o powstaniu Komitetu 20 kwietnia, co oznacza, że od tego dnia wszyscy pełnoletni obywatele Polski mają 3 miesiące na ewentualne poparcie projektu poprzez złożenie swojego podpisu.