Wywołali kryzys, oszczędzają na pracownikach

Kwi 12, 2011

W sobotnie popołudnie ulicami Budapesztu przeszła kilkudziesięciotysięczna manifestacja związkowców z całej Europy, który wspólnie wyrazili swój sprzeciw wobec rosnącego bezrobocia, braku stabilizacji i pogłębiania się rozwarstwienia społecznego oraz obciążania zwykłych pracowników skutkami kryzysu wywołanego przez instytucje finansowe i rządy. Wśród demonstrantów było kilkuset członków NSZZ "Solidarność", w tym górnicy z Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego "S".

Manifestację zorganizowała Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

Związkowcy przemaszerowali reprezentacyjną aleją Andrássyego z Placu Bohaterów na Plac Oktogon gdzie odbył się wiec protestacyjny.  Tam wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Tadeusz Majchrowicz w krótkim wystąpieniu zaznaczył, że wobec prób likwidacji europejskiego modelu socjalnego przez rządy i w związku z przerzucaniem kosztów kryzysu na zwykłych pracowników na ulicach stolicy Węgier nie mogło zabraknąć ludzi "S", związku zawodowego, który 20 lat temu przyniósł wolność Polsce i rozpoczął przemiany w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

- "Solidarność", tak jak wszystkie związki, które dziś tutaj manifestują, nie zgadza się na to, aby pracownicy ponosili skutki kryzysu, którego nie my jesteśmy powodem. Nie ma zgody "Solidarności" na dalsze obciążanie pracowników kosztami kryzysu. "Solidarność", jak w roku 1980, jak w latach następnych, zawsze będzie bronić ludzi pracy, zawsze będzie bronić tych, którym dzieje się krzywda - mówił Majchrowicz do kilkudziesięciotysięcznego tłumu.

Miejscem protestu był Budapeszt, bo w stolicy Węgier, kraju przewodzącego Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2011 roku, spotkali się unijni ministrowie finansów, którzy mieli dyskutować o sposobach łagodzenia skutków kryzysu. W drugim półroczu przewodnictwo obejmie Polska i to w Warszawie odbywać się będą spotkania europejskich przywódców. Wiceprzewodniczący "S" Tadeusz Majchrowicz zaprosił związkowców z całej Europy do stolicy Polski, gdzie jesienią planowana jest podobna manifestacja.