JSW: Referendum strajkowe w czwartek i piątek

Kwi 06, 2011

Pracownicy kopalń i zakładów należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wezmą udział w organizowanym przez związkowców referendum strajkowym na tle płacowym i prywatyzacyjnym. Głosowanie odbędzie się w czwartek i piątek, 7 i 8 kwietnia. Pomysł na dwudniowe referendum wynika z postawy pracodawcy, który chciał utrudnić jego przeprowadzenie i nie przekazał związkowcom list pracowników uprawnionych do głosowania. Głosujący będą wpisywani na listy przy wydawaniu kart referendalnych.

Referendum to efekt sytuacji patowej w toczącym się od stycznia sporze zbiorowym organizacji związkowych z Zarządem JSW. Strona społeczna żąda 10-procentowego wzrostu wynagrodzeń. Zarząd JSW zgadza się na 10 procent pod warunkiem, że zostanie wprowadzony niekorzystny dla górników tzw. motywacyjny system płacy.

Jak zaznacza przewodniczący NSZZ "Solidarność" w JSW Sławomir Kozłowski, ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie precyzuje ile dni powinno trwać głosowanie, stąd może ono trwać dwie doby.

 

Dwie karty, trzy pytania

Każdy uczestnik referendum otrzyma dwie karty do głosowania.

Na pierwszej z nich znajdą się dwa pytania dotyczące płacowego sporu zbiorowego: "Czy jesteś za strajkiem którego celem będzie osiągnięcie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 10% określonej w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 11.01.2011 r" i "Czy jesteś za prowadzeniem akcji protestacyjnej polegającej na wstrzymaniu wysyłki węgla z kopalń JSW S.A do czasu osiągnięcia podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 10% określonej w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 11.01.2011 r.".

Na drugiej karcie znajdzie się jedno pytanie dotyczące planowanej przez rząd prywatyzacji JSW: "Czy jesteś przeciw prywatyzacji lub upubliczenieniem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ?".

Aby oddać głos ważny, głosujący powinien umieścić znak "X" w kratce znajdującej się obok wybranej przez siebie odpowiedzi.