O akcji "Stop światowej kampanii antywęglowej" coraz głośniej

Kwi 04, 2011

Pod koniec stycznia Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE) zainicjowała akcję "Stop światowej kampanii antywęglowej". - Protestujemy przeciwko wpływaniu na światowe i europejskie centrale związkowe antywęglowych organizacji lobbystycznych - czytamy w przyjętym wówczas stanowisku SGiE. Patronat nad akcją objęła Komisja Krajowa "S" (KK), a na jesień zaplanowano międzynarodową konferencję dotyczącą konsekwencji wprowadzenia w życie unijnego Pakietu Klimatycznego.

Podstawowe założenia akcji "Stop światowej kampanii antywęglowej" zawarte są w dokumencie przyjętym przez Radę SGiE: - Opowiadamy się za ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem kopalin, ale protestujemy przeciwko wpływaniu na światowe i europejskie centrale związkowe antywęglowych organizacji lobbystycznych. Propaganda antywęglowa udzieliła się związkowcom i politykom, dlatego od wielu miesięcy staramy się jako Związek Zawodowy "Solidarność" przedstawić swoje racje europejskim i światowym centralom związków zawodowych, związkom pracodawców i politykom. Niestety, lobby antywęglowe promuje przede wszystkim przemysł konkurencyjny dla węgla i nie pozwala na rzeczową dyskusję w tej sprawie. Zdarza się, że na międzynarodowych konferencjach związkowych oraz konferencjach organizowanych przez inne instytucje podczas naszych wystąpień odbierany jest nam głos. Dlatego, nie oglądając się na lobbystów konkurencyjnych technologii, rozpoczynamy akcję: STOP ŚWIATOWEJ KAMPANI ANTYWĘGLOWEJ.

Inicjatywę SGiE poparła Komisja Krajowa Związku. Przewodniczący KK Piotr Duda mówił w jednym z marcowych numerów Tygodnika Solidarność: - Ta kampania prowęglowa jest bardzo pozytywna i należy ją wspierać. Poprzez tę akcję chcemy pokazać, że paliwo, jakim jest węgiel, może pozostawać w symbiozie z ekologią i nie musi zatruwać środowiska naturalnego. Nasze przedsięwzięcie ma bezpośredni związek z problemami spowodowanymi wprowadzeniem unijnego pakietu klimatycznego. Ci, którzy za wszelką cenę chcą wyeliminować węgiel, nie tylko z europejskiego, ale i ze światowego rynku, robią wszystko, by to zamierzenie się powiodło. Absolutnie, nie dlatego, że są tacy proekologiczni. To jest jeden wielki biznes. Węgiel stanowi dla nich wielką konkurencję. My musimy za wszelką cenę obronić węgiel, bo chcemy, by w niedługiej perspektywie ten surowiec służył nie tylko jako paliwo energetyczne, ale także ekologiczne.

W ostatnim czasie akcja zyskała oficjalne logo, które odtąd towarzyszyć będzie wszystkim działaniom podejmowanym w jej ramach.

Jak zapowiedział Piotr Duda, jesienią odbędzie się duża międzynarodowa konferencja dotycząca skutków wprowadzenia w życie unijnego Pakietu Klimatycznego.