KW: Jednym głosem w sprawie przyjęć do pracy

Mar 14, 2011

Dwanaście organizacji związkowych działających w Kompanii Węglowej SA (KW) na szczeblu Spółki wystosowało wspólny apel do Zarządu o jak najszybsze zwiększenie stanu zatrudnienia. Brak rąk do pracy i obarczanie tymi samymi zadaniami malejącej liczby górników przekłada się na wzrost wypadkowości: od początku roku zginęło 10 pracowników kopalń węgla kamiennego. W innym piśmie strona społeczna zażądała renegocjacji wartości posiłków profilaktycznych w związku z ostatnimi podwyżkami cen żywności.

W pierwszych dniach lutego związkowcy otrzymali od przedstawicieli Zarządu KW dokumenty dotyczące normatywnych obłożeń stanowisk pracy. Po przeanalizowaniu danych dla wszystkich kopalń jednoznacznie stwierdzili, że przyjęty w Planie Techniczno-Ekonomicznym (PTE) na 2011 rok stan zatrudnienia nie odpowiada rzeczywistym potrzebom zakładów górniczych.

- Realizacja zadań produkcyjnych oraz spełnienie wymogów i przepisów BHP oraz prawa górniczego, wymaga zwiększenia zatrudnienia o ilość pracowników wynikającą z różnicy pomiędzy normatywnym obłożeniem stanowisk dla poszczególnych kopalń Kompanii Węglowej S.A., a wielkością zatrudnienia przyjętą w PTE na rok 2011 - to główny wniosek zawarty w dokumencie podpisanym przez przedstawicieli dwunastu kompanijnych związków zawodowych, w tym najliczniejszej "Solidarności".

W dalszej części pisma strona społeczna zwraca uwagę, że zbyt niskie zatrudnienie i brak wykwalifikowanej kadry znacząco w sposób negatywny wpływają na możliwość realizacji zadań, na jakość świadczonej pracy, a przede wszystkim na bezpieczeństwo górników, którzy zmuszeni są do przejmowania na siebie zbyt wielu obowiązków. Pracownicy w coraz większym stopniu stają się odpowiedzialni za wykonanie czynności, których w warunkach odpowiedniego stanu zatrudnienia nie byliby zmuszeni wykonywać.