Rząd łamie ustalenia z lutowego zebrania Komisji Trójstronnej

Mar 04, 2011

Strona rządowa po raz kolejny łamie przyjęte wcześniej ustalenia i nie chce podpisać uchwały Komisji Trójstronnej wzywającej polskie władze do podjęcia działań na rzecz renegocjacji unijnego Pakietu Klimatycznego! Dwa tygodnie temu informowaliśmy, że Komisja nie przyjęła związkowej propozycji uchwały, jednak wszystkie strony zgodziły się, aby przyjąć ją w trybie obiegowym.

Pakiet Klimatyczny to zaproponowany przez Komisję Europejską zbiór przepisów narzucających dodatkowe opłaty na wszystkich emitentów tzw. gazów cieplarnianych do atmosfery, co pociągnie za sobą znaczące wzrosty cen energii we wszystkich krajach Unii Europejskiej opierających swe gospodarki na węglu (szacunki mówią o wzrostach rzędu 30-100 procent w najbliższych latach).

Innym skutkiem dalszego wdrażania Pakietu w dotychczasowym kształcie będzie likwidacja tysięcy miejsc pracy, a więc strukturalne bezrobocie i załamanie struktury społecznej w niektórych regionach, bo upadną przedsiębiorstwa, które w wyniku narzucenia nowego unijnego podatku staną się nierentowne.

Łamiąc ustalenia Komisji Trójstronnej, rząd wziął na siebie pełną odpowiedzialność za skutki realizacji pomysłów Brukseli.