Minister wysłuchał związkowców. Będzie dziedziczenie środków

Mar 03, 2011

- Z informacji przekazanej przez ministra Boniego wynika, że zostanie uwzględniony postulat dziedziczenia środków gromadzonych na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na podobnych zasadach jak obecnie - powiedział Henryk Nakonieczny z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" po wczorajszym zebraniu zespołu do spraw ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej z udziałem ministra Michała Boniego. O pracach zespołu informuje strona internetowa Komisji Krajowej "S".

Dziedziczenie, nadzór społeczny nad funduszami oraz uzależnienie inwestycji od wieku ubezpieczonego - to ustalenia ze spotkania zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej. W pracach zespołu udział wziął minister Michał Boni, który podsumował dotychczasowe konsultacje i ustosunkował się do przedstawionych przez partnerów społecznych opinii.

Poza wspomnianym już dziedziczeniem środków zgromadzonych w ZUS, strona rządowa akceptuje również potrzebę społecznej kontroli nad funduszami emerytalnymi. Szczegółowa propozycja w tym zakresie nie jest jeszcze znana. W skład rady mogliby wejść przedstawiciele Komisji Trójstronnej i siedmiu przedstawicieli świata nauki.

Zdaniem Henryka Nakoniecznego istotne jest również to, że strona rządowa jest gotowa rozpocząć prace nad projektem ustawy, która wprowadzałaby wielofunduszowość. Mechanizm ten miałby pozwolić na uzależnienie rodzaju inwestycji od wieku klienta, co nie tylko zwiększy oczekiwaną stopę zwrotu, ale także zredukuje ryzyko wobec osób, które zbliżają się do osiągnięcia wieku emerytalnego. Była to jedna z uwag "S" zgłaszana do projektu ustawy o otwartych funduszach emerytalnych.

NSZZ "S" w opinii do rządowego projektu podkreślał, że proponowane przez rząd zmiany mają przede wszystkim poprawić sytuację finansów publicznych. Nie uwzględniały one potrzeby zapewnienia ubezpieczonym objętych nowym systemem emerytalnym odpowiedniego poziomu świadczeń.

Aby ograniczyć przyrost długu publicznego i deficytu, rząd chce, by zamiast 7,3-proc. składki emerytalnej do Otwartych Funduszy Emerytalnych trafiało 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. ma być księgowane na kontach osobistych w ZUS. Od 2013 r. te proporcje zaczną się zmieniać. W roku 2017 do OFE przekazywane byłoby 3,5 proc., a 3,8 proc. na subkonto w ZUS-ie. Planowane jest też wprowadzenie ulg podatkowych dla osób dodatkowo oszczędzających na emerytury.