KW: Chcecie podwyżek? Zgódźcie się na redukcję zatrudnienia

Mar 01, 2011

Tematem lutowego spotkania związkowców i przedstawicieli Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) miały być kwestie płacowe i wartość posiłku profilaktycznego. Organizacje związkowe, w tym kompanijna "Solidarność", domagają się 10-procentowego wzrostu wskaźnika wynagrodzeń i wzrostu wartości posiłku profilaktycznego do 17 zł za kartkę. Zarząd uparcie mówi "nie" i proponuje kuriozalne rozwiązanie: 2,3% wzrostu, o ile strona społeczna zgodzi się na... redukcję zatrudnienia.

Do lutowego spotkania strona społeczna przystępowała z nadziejami na znalezienie wspólnego rozwiązania. Niestety, stanowisko Zarządu pozostało niezmienne i brzmi „nie”. Przedstawiane przez związkowców argumenty, mówiące m.in. o wzroście cen węgla, o większym popycie na surowiec czy o realnym spadku stopy życiowej górnika w związku ze znaczącym wzrostem cen podstawowych artykułów niezbędnych do życia, nie spotkały się z jakimkolwiek zrozumieniem wśród przedstawicieli Zarządu Kompanii.

Co więcej, Zarząd KW uzależnił wzrost wynagrodzeń od wielkości zatrudnienia. Mówiąc wprost: jeśli związkowcy zgodzą się na zmniejszenie zatrudnienia to kierownictwo Kompanii być może zgodzi się na wzrost płac w 2011 roku o 2,3 %.

Postulowany przez organizacje związkowe wzrost wartości posiłku profilaktycznego w ogóle nie jest brany pod uwagę.

Arogancka postawa Zarządu, który chce redukować i tak już zagrażający bezpieczeństwu pracy poziom zatrudnienia, ignorując górników i ich bezpieczeństwo, wywołuje coraz większe wzburzenie wśród załóg i reprezentujących je związkowców. W najbliższych dniach przedstawiciele central związkowych działających na szczeblu Kompanii Węglowej SA spotkają się, aby ustalić strategię dalszych działań.

Cele pozostają niezmienne - godne wynagrodzenie dla górników z kopalń KW przy braku zgody na jakąkolwiek redukcję zatrudnienia oraz wyższa wartość posiłku profilaktycznego. Obecna postawa Zarządu może jednak spowodować, że aby je osiągnąć związkowcy zdecydują się na zastosowanie innych metod.