KW: Rada Pracowników przeciwna projektowi PTE

Sty 27, 2011

Po zapoznaniu się z projektem Planu Techniczno-Ekonomicznego Kompanii Węglowej SA na rok 2011 Rada Pracowników wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec jego wprowadzenia w życie. Dokument zakłada m.in. obniżenie zatrudnienia, zmniejszenie wydobycia, zerowy wskaźnik wzrostu płac oraz likwidację Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych.