JSW: Płacowy spór zbiorowy

Sty 20, 2011

4 stycznia Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA, w tym NSZZ "Solidarność", zażądała od kierownictwa Spółki zwiększenia funduszu wynagrodzeń w roku 2011 o 10 procent. Związkowcy sformułowali swoje żądania w oparciu o znakomity wynik Jastrzębskiej Spółki Węglowej za rok ubiegły - 825 mln zł zysku netto po 11 miesiącach roku 2010. Brak odpowiedzi na związkowe postulaty spowodował, że 11 stycznia Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA poinformowała o wejściu w spór zbiorowy z Zarządem.