KW: Związkowcy domagają się rozmów o wskaźniku płac

Sty 18, 2011

W dniu wczorajszym organizacje związkowe z Kompanii Węglowej SA (KW) działające na szczeblu Spółki, w tym kompanijna "Solidarność", skierowały na ręce Zarządu KW pismo, w którym domagają się jak najszybszego wyznaczenia terminu rozmów o wysokości wskaźnika wynagrodzeń dla pracowników w roku 2011. Związkowcy oparli się na punkcie 8. Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. a Organizacjami Związków Zawodowych z 17 września ubiegłego roku.

Uzgodniony zapis porozumienia, na który powołują się związkowcy, zakłada że "w ramach polityki płacowej na lata 2011-2015 (...) negocjowany będzie poziom przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników Kompanii Węglowej S.A. w powiązaniu z sytuacją ekonomiczno finansową KW S.A. umożliwiającą zabezpieczenie środków pieniężnych na regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych i wydatków niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładów górniczych".