Wybory samorządowe 2010. Nasi kandydaci

Lis 16, 2010

Już w najbliższą niedzielę, 21 listopada, odbędą się wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz pierwsza tura głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów naszych gmin i miast. NSZZ "Solidarność" jako związek zawodowy w tych wyborach nie uczestniczy, jednak członkowie Związku kandydują do samorządów wszystkich szczebli.

Przedstawiamy ludzi kandydujących z różnych list wyborczych. Łączy ich jedno: należą do NSZZ "Solidarność". Poprzyjmy ich. Dzięki nim przez najbliższe 4 lata obrona podstawowych praw pracowniczych w naszych miejscowościach może być znacznie skuteczniejsza, a problemy podnoszone przez "S" będą obecne na forum publicznym, nie zaś zamiatane "pod dywan" przez polityków niechętnych związkom zawodowym, również na szczeblu lokalnym.

 

* * *

 

RADA MIASTA BYTOM

Grzegorz Dukland
- kandydat na radnego Rady Miasta Bytom, okręg nr 5, lista nr 26, pozycja nr 5,
- lat 46, wykształcenie wyższe ekonomiczne, opiekun praktyk szkolnych w KWK "Bobrek-Centrum", żonaty, dwoje dzieci, ratownik wodny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, członek NSZZ "Solidarność", zainteresowania: nurkowanie i kajakarstwo turystyczne.

Andrzej Malesza
- kandydat na radnego Rady Miasta Bytom, okręg nr 3, lista nr 26, pozycja nr 2,
- lat 49, żonaty, ojciec 4 synów, zastępca dyrektora technicznego KWK "Bobrek-Centrum", absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach, członek NSZZ "Solidarność", zainteresowania: literatura teologiczna i żeglarstwo.

Piotr Patoń
- kandydat na radnego Rady Miasta Bytom, okręg nr 2, lista nr 26, pozycja nr 2,
- lat 45, żonaty, elektromonter w KWK "Bobrek-Centrum", radny obecnej kadencji Rady Miasta Bytom, wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych, członek NSZZ "Solidarność" oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Jerzy Rogowski
- kandydat na radnego Rady Miasta Bytom, okręg nr 1, lista nr 26, pozycja nr 1,
- lat 57, ekonomista kopalni "Bobrek-Centrum", radny obecnej kadencji Rady Miasta, przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta, członek NSZZ "Solidarność" oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Damian Szczepanik
- kandydat na radnego Rady Miasta Bytom, okręg nr 2, lista nr 26, pozycja nr 4,
- lat 26, żonaty, absolwent Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, magister socjologii o specjalności kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych, pracownik KWK "Bobrek-Centrum", działacz NSZZ "Solidarność" (delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów).

 

RADA MIASTA RYBNIK

Andrzej Wojaczek
- kandydat na radnego Rady Miasta Rybnik, okręg nr 3, lista nr 5, pozycja nr 1,
- 58 lat, rybniczanin, od 35 lat żonaty, wychował troje dzieci, posiada troje wnucząt (wszyscy mieszkają w Rybniku-Chwałowicach), całą karierę zawodową przepracował jako górnik w KWK "Chwałowice", wiceprzewodniczący zakładowej "Solidarności", radny od 2002 roku, przewodniczący Komisji Górnictwa przy Radzie Miasta Rybnik, społecznie zaangażowany w działalność klubu piłkarskiego KS Pierwszy Chwałowice,
- gwarancją jego aktywności w Radzie Miasta Rybnik nowej kadencji jest dotychczasowa działalność samorządowa, jako radny zadba o: powstawanie nowych mieszkań komunalnych i socjalnych rozwiązujących problemy lokalowe wielu rybnickich rodzin, zrównoważony rozwój wszystkich dzielnic Rybnika, który można zagwarantować poprzez przyjęcie odpowiednich zmian w przyszłych budżetach miasta, wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji, sportu i kultury, wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia, zwłaszcza w dzielnicach południowych,
- do pobrania ulotka w formacie PDF - kliknij tutaj.

 

RADA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Damian Spyra
- kandydat do Rady Powiatu Mikołowskiego, okręg nr 4 (Ornontowice, Wyry, Gostyń),
- związany z NSZZ "Solidarność" KWK "Budryk".

 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Urszula Grzonka
- okręg nr 3 (Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, powiat mikołowski, powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat wodzisławski), lista nr 5, pozycja nr 3,
- mieszkanka Rybnika, wykształcenie wyższe (nauczyciel), mężatka - wychowała wraz z mężem Czesławem trójkę synów, rekomendowana przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", przedstawiciel Zarządu Regionu w rybnickim Biurze Terenowym Związku, wcześniej długoletnia przewodnicząca NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Rybniku, w okresie pracy zawodowej wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia edukacyjne nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Rybnika, zaangażowana w działalność Szkolnego Związku Sportowego, w 2007 roku odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi,
- program wyborczy: edukacja priorytetem rozwoju i przyszłości młodzieży na Śląsku, działanie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej w województwie śląskim osób starszych, podniesienie znaczenia dialogu społecznego w relacjach między organizacjami pracowniczymi, pracodawcami i władzami samorządowymi w województwie śląskim, dbałość o kulturę i tradycję regionalną Górnego Śląska, zaangażowanie Sejmiku Województwa Śląskiego w działalność na rzecz wsparcia śląskich samorządów, szczególnie w małych miejscowościach i gminach wiejskich,
- do pobrania ulotka w formacie PDF - kliknij tutaj.

Mieczysław Jagiełło
- okręg nr 5 (Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze), lista nr 5, pozycja nr 3,
- kandydat bezpartyjny popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
- do pobrania ulotka w formacie PDF - kliknij tutaj.