Biś i Nakonieczny z górniczej "S" w Prezydium Komisji Krajowej

Lis 05, 2010

W minioną środę odbyło się pierwsze po Krajowym Zjeździe Delegatów zebranie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (KK). Związkowcy wybrali zasadniczą część nowego Prezydium KK: pierwszym wiceprzewodniczącym całej "S" został Bogdan Biś (Zakład Górniczy "Sobieski"), a członkiem Prezydium odpowiedzialnym za kontakty z Komisją Trójstronną Henryk Nakonieczny (Spółka Restrukturyzacji Kopalń). Tym samym górnicza "Solidarność" zyskała dwóch przedstawicieli w ścisłym kierownictwie Związku.

W wyborze nowego Prezydium KK udział wzięło 92 członków Komisji Krajowej, z czego 91 oddało głosy ważne. Kandydaci na członków otrzymali następującą liczbę głosów: Bogdan Biś - 84, Henryk Nakonieczny - 82, Jerzy Jaworski - 61, Tadeusz Majchrowicz - 53, Ewa Zydorek - 51. Zgodnie z werdyktem głosujących wszyscy kandydujący weszli do Prezydium.

Poza Bogdanem Bisiem, który został pierwszym wiceprzewodniczącym Związku, funkcję zastępcy objął również Tadeusz Majchrowicz (Region Podkarpacie). Nowym skarbnikiem został Jerzy Jaworski (Region Małopolska), sekretarzem - Ewa Zydorek (Region Wielkopolska), a odpowiedzialnym za kontakty z Komisją Trójstronną, jak już wspomniano, Henryk Nakonieczny.

Nowy przewodniczący Związku Piotr Duda zapowiedział, że dużą rolę w nowym kierownictwie Związku pełnić będą wiceprzewodniczący odpowiedzialni za struktury regionalne (Biś) i branżowe (Majchrowicz).