Hutek: Nasze propozycje pozostają bez odzewu

Kwi 13, 2018

Przeprowadzone 9 i 13 kwietnia dwie rundy mediacji nie wystarczyły, by spór zbiorowy na tle płacowym pomiędzy organizacjami funkcjonującymi w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) a Zarządem Spółki można było zakończyć podpisaniem porozumienia. Pracodawca nie podjął rokowań nad rozwiązaniami proponowanymi przez stronę społeczną. Strony uzgodniły, że kolejna tura rozmów odbędzie się 23 kwietnia.

Przyczyną uruchomienia procedury sporu zbiorowego przez trzynaście organizacji związkowych reprezentujących załogę Polskiej Grupy Górniczej SA są kwestie płacowe. Strona społeczna domaga się podwyższenia górniczych wynagrodzeń o 10 procent.

Według związkowców dotychczasowa postawa Zarządu PGG nie daje nadziei na rychłe rozwiązanie sporu.

- Mimo składanych przez Stronę Związkową kilku propozycji rozwiązania sporu zbiorowego (...), Zarząd nie podjął rokowań nad propozycjami Strony Związkowej. W związku z powyższym zgodnie z procedurą sporu zbiorowego, organizację związkowe, które wszczęły spór zbiorowy przeprowadzą 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Mając na uwadze dobro firmy i wolę kontynuacji rozmów przez Stronę Społeczną proponujemy aby mediacje były kontynuowane w dniu 23 kwietnia 2018 r. Jednocześnie biorąc pod uwagę niezrozumiałą postawę Zarządu wnioskujemy aby w następnych mediacjach uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Energii - czytamy w protokole podsumowującym dotychczasowy przebieg mediacji, pod którym podpisali się przedstawiciele obydwu stron sporu oraz mediator Krzysztof Hus.

W części zawierającej stanowisko kierownictwa Polskiej Grupy Górniczej umieszczono fragment mówiący o tym, że "Zarząd gotowy jest do modyfikacji złożonych propozycji w zakresie zmiany sposobu przyznawania części dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14 pensji. Zmiana umożliwiałaby, że ta część nagrody byłaby wypłacana według zasad ustalanych wspólnie przez Dyrekcje kopalń i organizacje związkowe działające w tej kopalni". Strona związkowa zwróciła jednak uwagę na fakt, iż kwestie związane z nagrodą roczną - czyli "czternastką" - nie są przedmiotem sporu zbiorowego.

- Trzy propozycje kompromisu, jakie przedstawiliśmy Zarządowi, pozostały bez odzewu. Panowie prezesi cały czas podtrzymują stanowisko prezentowane od początku sporu zbiorowego i nie chcą rozmawiać na temat jakichkolwiek ustępstw. Trudno w tym momencie mówić o jakichkolwiek negocjacjach. Poza tym do dziś nie przedstawiono nam wyników finansowych PGG za pierwszy kwartał, czego domagaliśmy się podczas pierwszej rundy rozmów. Doszliśmy do punktu, w którym musimy się zastanowić nad podjęciem działań przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - skomentował przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusław Hutek.

O dalszych działaniach strony związkowej zdecydują szefowie central związkowych podczas spotkania, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek (16 kwietnia).