JSW: Będzie wzrost stawek i nadpłata świadczeń

Cze 11, 2018

Reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) porozumiały się z Zarządem JSW co do realizacji wzrostu wysokości funduszu wynagrodzeń o 7 procent poprzez wzrost stawek płacy zasadniczej od 1 czerwca bieżącego roku oraz wyrównanie zasad i uprawnień do dodatku stażowego.

Dokument podpisany przez przedstawicieli stron przewiduje też, że osoby, które były pracownikami JSW w 2016 r. i są nimi nadal (według stanu na dzień 11 czerwca br.), otrzymają nadpłatę nagrody rocznej - tak zwanej czternastej pensji - za rok 2016 z terminem realizacji do 20 lipca oraz deputatu węglowego za rok 2016 - po analizie wyników finansowych Spółki za III kwartał br. - z terminem realizacji do końca października.